Tidligere kortlægninger

Der er i forbindelse med byudviklingsprojekter på Flyvestationen gennemført en kortlægningen af forurening. I de gennemførte jordprøver fra 5 steder på den særlige brandøvelsesplads i 2018 fandt man ingen PFAS-forbindelser. PFAS er en samlebetegnelse for en række miljøfremmede stoffer, herunder Flourstoffet PFOS.

Nye oplysninger

Furesø Kommune er blevet gjort bekendt med en ny henvendelse til Naturstyrelsen om brug af brandslukningsskum på Flyvestationen. Region Hovedstaden, Naturstyrelsen og Furesø Kommune har holdt møde i uge 43 og drøftet de nye oplysninger.

Sammen med regionen er vi i gang med at afdække, om der er steder, hvor der eventuelt kan være behov for at lave nye undersøgelser.
Foreløbige udtagne jordprøver har som sagt ikke vist tegn på PFAS-forbindelser i jorden.

Indtil videre er der foretaget prøve fra overvågningsboring på kommunes ejendom nord for Hjortøgaard. Vandet her bruges til vanding af dyr tilhørende forpagter. Der blev ikke påvist PFAS i vandprøven.

Vi forventer, at resultater af eventuelle nye undersøgelser vil ligge klar i løbet af første halvår af 2022.

Dyr på Flyvestationen

Det er afdækket, at kommunens får ikke har gået på de områder, der er omfattet af den nye henvendelse til Naturstyrelsen.

Hvis man har købt kød eller har betænkeligheder ved at købe kød fra kommunens dyrehold på Flyvestationen, kan det oplyses, at: 

  • Dyrene ikke har gået på arealer, hvor der har været anvendt PFAS.
  • Vi har fået foretaget målinger af niveauet i både lam og moderdyr. For begge ligger niveauet langt under grænseværdierne.

Naturstyrelsen foretager selv analyser i forhold til salg af dyr og foder fra arealerne. Derudover er Naturstyrelsen i kontakt med dyreholdslaug, der har dyr gående på styrelsens arealer på Flyvestationen.

Som bruger eller besøgende på Flyvestationen kan du fortsat færdes på Flyvestationen, som du har gjort hidtil.