Plejeplaner

Du kan her på siden finde nærmere info om plejeplanerne for både fredede og ikke fredede områder

Plejeplaner for fredede områder
 • Plejeplan for Allerød Lergrav

  Allerød Lergrav er et mindre naturområde som ligger i den nordligste del af Furesø Kommune, mellem Ravnsholt Skov og Sønderskov, og består hovedsageligt af dyrkede marker mod nord og syd, som omkranser et stort overdrev og flere søer.

  Området er i dag en international kendt geologisk lokalitet på grund af fund af geologiske lag, som påviste en kortvarig varmeperiode i slutningen af sidste istid. Varmeperioden kaldes i dag Allerødtiden.

  Furesø Kommune har udarbejdet en plejeplan for området som gælder de næste 5 år, og som sætter mål for naturens udvikling i området.

   

 • Plejeplan for Baunesletten

  Baunesletten er det åbne naturområde som ligger mellem Værløse og Farum Sø. Området er meget benyttet rekreativt, og det har mange naturmæssige kvaliteter. Området blev fredet i 1953, og blev i 2016 udpeget som en ”hundeskov”, hvilket betyder, at du må gå løs med din hund inden for et afgrænset område på Baunesletten.

   

  Furesø Kommune har udarbejdet en plejeplan for området som gælder de næste 10 år, og som sætter mål for naturens udvikling og den rekreative benyttelse af området.

 • Plejeplan for Farum Vest

  Farum Vest og Lillevangjorderne blev fredet i 2009 for at sikre de landskabelige værdier i området. Det er også et formål med fredningen at sikre det frie udsyn ud over tunneldalen og morænelandskabet samt at sikre offentlighedens adgang.

  Fredningsbestemmelserne siger også, at Furesø Kommune skal udarbejde en plejeplan for det fredede område.

  Du kan her se den vedtagne Plejeplan for Farum Vest-fredningen.

 • Plejeplan for Præstes-fredningen

  De smukke naturområder ved Præstesø, en del af den gamle flyvestation og en del af Søndersø blev fredet i 2009. Furesø Kommune har udarbejdet en plejeplan i 2015, som er en revision af den første plejeplan. Den reviderede plan gælder frem til 2025.

  Du kan her se plejeplanen for Præstesø-fredningen 2015-2025.

 • Plejeplan for overdrev ved Kong Volmers Vej
 • Plejeplan for Præstemosem

  Her kan du se plejeplan for dele af Præstemosen - Opfølgning på Mølleå-projektet.

 • Plejeplan for Storebjerg og Præstegårdsjordene

  Det fredede område Storebjerg og Præstegårdsjorderne er det naturskønne område nord for Farum Sø. Området er meget benyttet rekreativt, og det har mange naturmæssige kvaliteter. Området blev fredet i 2009.

  Furesø Kommune har udarbejdet en plejeplan for området, som lægger sporene for de næste 10 år, hvor de plejetiltag, som er igangsat, kan få lov at virke og hvor forholdene i området kan udvikle sig til gavn for planter, dyr og mennesker.

  Du kan finde Plejeplan for Storebjerg og Præstegårdsjorderne her.

Plejeplaner for ikke fredede områder