IMG 0532
Poppeltræerne rundt om cykelstien er flot men desværre også problematisk. Græsarealerne rundt om rummer potentiale for et større naturindhold.

I Ryget Skovby i Værløse er der store grønne arealer, som i dag består af slået græs. Derudover står der en række kastanietræer langs Olaf Becks Allé og to rækker poppler, som danner en allé langs den separate cykel- gangsti. 

Poppeltræerne har en kraftig rodvækst som gentagne gange ødelægger asfalten på gang- og cykelstien, så den hverken er rar at gå eller cykle på. Derfor har kommunen besluttet at gøre noget ved problemstillingen en gang for alle. Det er ikke muligt at skære træernes rødder over uden at svække træerne og ødelægge deres stabilitet, og derfor ser Vej og Park sig nødsaget til at fælde træerne. Da træerne er et vigtigt landskabselement, og vigtigt for miljøet skal træerne genplantes. De behøver dog ikke genplantes i samme stil, da man så igen vil stå med samme problem allerede inden for ti år. 

Derfor er der nu mulighed for at gentænke det grønne udtryk i Ryget Skovby. Træerne kan plantes i andre mønstre, med andre træsorter mm.

Furesø Kommune vil gerne have borgernes idéer og ønske til beplantning. Derfor vil alle interesserede være velkomne til en workshop. Workshoppen har til formål at skabe en fælles forståelse i mellem borgerne og Furesø Kommune for hvordan træerne i Ryget Skovby skal fremstå.

Kom til borgerworkshop

Vær med til at påvirke hvordan de grønne arealer i Ryget Skovby skal udvikle sig.

Tidspunkt: Torsdag d. 7. november 2019 kl. 16-18

Sted: Fælleshuset Højgården, Lærkehaven 61-62

SU. mandag d. 4. november 2019.
Tilmeld dig via nedenstående link.

IMG 0530
Rødderne fra poppeltræerne ødelægger mange steder asfalten på cykelstien