Nye træer plantes

Der er plantet nye træer i Ryget Skovby, fordi træer er et vigtigt landskabselement, vigtige for miljøet og en del af lokalplanen for Ryget Skovby. 

Der er plantet en allé langs cykelstien. De nye allétræer er af forskellige slags, for både at bevare det grønne udtryk i Ryget Skovby og samtidig for at skabe en robust og modstandsdygtig træallé, som supplerer med oplevelser i form af blomstring, bær og høstfarver. Træerne er 3 meter fra stien, så der ikke sker nedfald af bær på cykelstien.

Furesø Kommune afholdte en workshop i november 2019, hvor alle interesserede borgere kunne komme med deres idéer og ønske til beplantning. Resultatet af borgermødet gav forvaltningen en tydelig retning at arbejde videre med. Der bliver arbejdet med en større diversitet af træarter, som er lysåbne og ikke høje og skyggefulde. Udtrykket som allé med gennemgående stammer på række ønskes opnået. 

De nye træer blev plantet i november 2020.

Hvorfor poppeltræerne blev fældet

Poppeltræerne havde en kraftig rodvækst som gentagne gange ødelagde asfalten på gang- og cykelstien, så den hverken er rar at gå eller cykle på. Det var ikke muligt at skære træernes rødder over uden at svække træerne og ødelægge deres stabilitet. Cykelstien må ikke flyttes i følge lokalplanen, så Vej og Park så sig derfor nødsaget til at fælde træerne.

Træerne blev fældet i slutningen af september 2020.

Poppelallé, Ryget skovbo
Poppeltræerne rundt om cykelstien er flot men desværre også problematisk. Græsarealerne rundt om rummer potentiale for et større naturindhold.
Asfalt på poppelalle ryget skovbo
Rødderne fra poppeltræerne ødelægger mange steder asfalten på cykelstien
Workshop Om Beplantning I Ryget Skovby 2019
På workshoppen i efteråret 2019 viste duploklodserne hvilken retning forvaltningen skal arbejde videre med
Træsammensætning
Ny træallé med forskellige arter. De viser årstiderne forår, sommer og efterår

Ny plejeplan for området

Forvaltningen har i samarbejde med en lokal borgergruppe i Ryget Skovby udarbejdet en ny plejeplan for Bygrønningen som skaber rammerne for at pleje området på måder som fremmer biodiversiteten og den rekreative brug af arealerne. De store græsarealer rummer gode muligheder for at forøge biodiversiteten, hvis de ikke klippes som kortklippede græsplæner hele tiden.

Plejeplan for Ryget Skovby

I juni 2020 godkendte udvalget for natur, miljø og grøn omstilling en ny plejeplan for Ryget Skovby.

Tegning Af Blomstereng I Ryget Skovby
Ryget Skovby kan blive blomstrene med nye måde at pleje de åbne arealer.