IMG 0532
Poppeltræerne rundt om cykelstien er flot men desværre også problematisk. Græsarealerne rundt om rummer potentiale for et større naturindhold.

I Ryget Skovby i Værløse er der store grønne arealer, som i dag består af slået græs. Derudover står der en række kastanietræer langs Olaf Becks Allé og to rækker poppler, som danner en allé langs den separate cykel- gangsti. 

Ny plejeplan for området

Forvaltningen har i samarbejde med en lokal borgergruppe i Ryget Skovby udarbejdet en ny plejeplan for Bygrønningen som skaber rammerne for at pleje området på måder som fremmer biodiversiteten og den rekreative brug af arealerne.

Plejeplan for Ryget Skovby

I juni 2020 godkendte udvalget for natur, miljø og grøn omstilling en ny plejeplan for Ryget Skovby.

Tegning Af Blomstereng I Ryget Skovby
Ryget Skovby kan blive blomstrene med nye måde at pleje de åbne arealer.
Poppeltræernes aggressive rødder ødelægger asfalten på cykelstien  

Poppeltræerne har en kraftig rodvækst som gentagne gange ødelægger asfalten på gang- og cykelstien, så den hverken er rar at gå eller cykle på. Derfor har kommunen besluttet at gøre noget ved problemstillingen en gang for alle. Det er ikke muligt at skære træernes rødder over uden at svække træerne og ødelægge deres stabilitet. Vej og Park ser sig derfor nødsaget til at fælde træerne. Da træerne er et vigtigt landskabselement, vigtige for miljøet og en del af lokalplanen skal træerne genplantes. De behøver dog ikke genplantes i samme stil, da man så igen vil stå med samme problem allerede inden for ti år. 

Derfor er der nu mulighed for at gentænke det grønne udtryk i Ryget Skovby. Træerne kan plantes med andre træsorter, på ny afstand til hinanden, suppleres med flere træer i de åbne områder mm.

Furesø Kommune afholdte en workshop i november 2019, hvor alle interesserede borgere kunne komme med deres idéer og ønske til beplantning. Resultatet af borgermødet gav forvaltningen en tydelig retning at arbejde videre med. Der skal arbejdes med en større diversitet af træarter, men der skal skabes et ensartet udtryk. 

IMG 0530
Rødderne fra poppeltræerne ødelægger mange steder asfalten på cykelstien
Workshop Om Beplantning I Ryget Skovby 2019
På workshoppen viste duploklodserne hvilken retning forvaltningen skal arbejde videre med
Mere Natur Logo Til Globalt Komponent (4)

Hvor og hvordan får vi mere natur? - giv os dit bud.

Kom med dine ideer i juli og august. Tryk på den røde pil, og kom til den digitale platform citizenlab. Her kan du markere din idé direkte på et kort.…