De 100 ambassadørers indsats virker, og er en væsentlig årsag til at Furesø Kommune har kunnet reducere CO2 udledningen med 49 % fra 2008 til 2017. I 2017 blev Furesø Kommunes CO2 udledning reduceret med 1,9 % sammenlignet med 2016.

Miljø- og klimaambassadørerne laver vellykkede indsatser fordi de kender deres arbejdsplads og derfor kan de sammentænke den grønne omstilling med indsatser de og deres kolleger alligevel ville lave som del af arbejdspladsens kerneopgave. I 2010-2017 har deres indsatser bidraget til at reducere udledningen af CO2 fra kommunens bygninger, veje og transport med 49 %.

I de bygninger hvor det kun er miljø- og klimaambassadørerne der har lavet indsatser er det lykkedes miljø og klimaambassadørerne at reducere forbruget fra 2016 til 2017:

  • Strøm- og varmeforbruget blev reduceret med 10 %

  • Vandforbruget blev reduceret med 9 %

Selv om miljø- og klimaambassadørordningen har været i gang i mange år, er der således stadig store CO2 besparelser at hente på klimarigtig adfærd.