Klima, vand og miljø prioriteres højt i Furesø Kommune og kommunen har tilsluttet sig Danmarks Naturfredningsforenings Klimakommuneaftale i 2008. Aftalen betyder at CO2 udledning fra Furesø Kommunes egne bygninger, biler og vejbelysning skal reduceres med 2 % hvert år sammenlignet med året inden. CO2 reduktionen opnås med tekniske investeringer og klimarigtig adfærd.

De 100 ambassadørers indsats virker, og er en væsentlig årsag til at Furesø Kommune har kunnet reducere CO2 udledningen med 56 % fra 2008 til 2019.

Miljø- og klimaambassadørerne laver vellykkede indsatser fordi de kender deres arbejdsplads og derfor kan de sammentænke den grønne omstilling med indsatser de og deres kolleger alligevel ville lave som del af arbejdspladsens kerneopgave. I 2010-2019 har ambassadørernes indsatser, tekniske forbedringer og indkøb af elbiler reduceret udledningen af CO2 fra kommunens bygninger, veje og transport med 56 %.

I de bygninger hvor det kun er miljø- og klimaambassadørerne, der har lavet indsatser er det lykkedes or klimarigtig adfærd er forbruget gennemsnitligt reduceret forbruget med:

• Strøm 6 %
• Varmeforbruget 3 %
• Vandforbruget blev reduceret med 2 %

Selv om miljø- og klimaambassadørordningen har været i gang i mange år, er der således stadig store CO2 besparelser at hente på klimarigtig adfærd.