Se Furesø Kommunes Grønne Regnskab for 2018 her.

Miljø- og klimaambassadørordningen dækker alle Furesø Kommunes egne arbejdspladser som daginstitutioner og skoler. Hver arbejdsplads eller område har en eller flere miljø- og klimaambassadører. De er nøglepersoner i natur-, miljø- og klimaarbejdet. Kernen i ordningen er adfærdsændringer og projekter der bidrager til den grønne omstilling.

Ambassadørerne lykkes med deres indsatser fordi de kender deres arbejdsplads og derfor kan de sammentænke den grønne omstilling med indsatser de alligevel ville lave som del af arbejdspladsens kerneopgave.

I det grønne Regnskab for 2018 ses det tydeligt at miljø og klimaambassadørerne fortsat lykkedes med at skabe målbare resultater. På de arbejdspladser hvor ambassadøren satte fokus på klima med kampagner og konkurrencer blev strøm- og varmeforbruget reduceret med 5 %. Reduktionerne er opgjort i bygninger, der ikke fik nogen tekniske forbedringer i 2018. Selv om ordningen har været i gang i mange år, er der således stadig store CO2 besparelser at hente på klimarigtig adfærd.

Grønt Regnskab viser at Furesø Kommune i 2018 har reduceret CO2 udledningen med 49,3 % som resultat af:

  • investeringer i el-biler

  • at ambassadørerne løbende sætter fokus på at reducere det overflødige ressourceforbrug, i særdeleshed i dagtilbud og skoler

  • at bygningerne bruges mere ved at samle fritidsbrugere på færre kvadratmeter

Som borger kan du få hjælp til at lave din egen grønne omstilling hos Furesø Kommunes Grønne Guide.

Medarbejdere, elever og daginstitutionsbørn cykler

Ambassadørerne laver hvert år en større indsats for at daginstitutionsbørn, skoleelever og medarbejdere inspireres og understøttes i at cykle eller vælge andre grønne transportformer. I daginstitutioner og skoler laver ambassadørerne indsatser, hvor daginstitutionsbørn og skoleelever motiveres til at cykle, her er der fokus på, at det enkelte barn husker cykelhjelm, lærer om trafiksikkerhed og får erfaring med at cykle. I Furesø Kommune er der også 120 klimacykler medarbejderne bruger i arbejdstiden. De seneste tre år har klimacyklerne kørt over 66.000 km pr. år Læs mere om Grøn mobilitet i Furesø her.

Affaldssortering på skoler og daginstitutioner

Affaldssortering i skoler og daginstitutioner startede i 2011, hvor adskillige ambassadørerne gerne ville sortere papir på de enkelte stuer i daginstitutionerne og i skoleklasser, det blev hurtigt ordnet så alle klasser i Furesø fik papirsortering.  Derfor kender de fleste børn i Furesø lidt til at sortere.  I 2018 er det besluttet at alle skal kommunens egne arbejdspladser skal sortere bioaffald, papir, plast, glas og metal.

Ambassadørerne spiller en vigtig rolle i, at realisere sorteringen af affaldet, derfor starter affaldssorteringen med, at ambassadøren sammen med forvaltningen udvælger beholdere til at sortere affaldet i indendørs og finder de rigtige placeringer til containere udendørs. Efterfølgende er det ambassadørens opgave, at ansatte, børn, elever og brugere er opmærksomme på, at de skal affaldssortere og sørger for at gøre brug af den nødvendige viden fra forvaltningen, Vestforbrænding og genbrugsstationerne. Du kan læse mere om dine muligheder for at affaldssortere som borger i Furesø Kommune her.

Siden miljø- og klimaambassadørordningen startede i 2010 har ambassadørerne arrangeret mere end 800 projekter og indsatser, der har involveret børn, unge, kursister, medarbejdere og borgere.