Seks anbefalinger til mere natur i Furesø Kommune

Generelt i Danmark bliver naturen fattigere og fattigere på arter, bl.a. fordi mange levesteder forsvinder. Den tilbagegang skal bremses, og i Furesø Kommune vil vi gerne fremme naturen ved at ændre på måden vi driver kommunale arealer på, så potentialet for at flere og nye arter kan indfinde sig.

Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling godkendte den 3. december de seks anbefalinger til mere natur i Furesø Kommune. Vi skal plante flere træer, udvikle natur på åbne arealer, skabe blomstrende vejkanter og give borgere mulighed for at oprette fælleshaver. Rapporten indeholder også seks konkrete projektideer til at skabe nye naturområder.

Anbefalinger til mere natur

Her kan du se rapporten med anbefalingerne til mere natur på kommunale arealer i Furesø Kommune.

Borgerne er blevet spurgt

Forvaltningen og de grønne interesseorganisationer som Danmarks Naturfredningsforening Furesø og Værløse Naturgruppe har en masse idéer til hvordan naturen kan fremmes, men det har borgerne også.

Se alle de gode idéer på Citizenlab

Citizenlab er en digital platform, hvor borgerne har kunne sende deres idéer ind til kommunen.

Fakta
  • Hvad er biodiversitet?

    Biodiversitet eller også kaldet biologisk mangfoldighed betyder at der er variationen i den levende natur. Dvs. mange forskellige dyr og planter.

    Desværre er den biologiske mangfoldighed i tilbagegang, og biodiversiteten i Danmark er under pres. Det vil vi gøre en indsats for at bremse i Furesø Kommune. 

  • Mere biodiversitet - 2030 mål

    Politikerne har i Furesø Kommune vedtaget mål for natur, biodiversiteten og klimaet i deres 2030 mål. I Furesø Kommune vil vi fremme biodiversiteten, ved bl.a. at forbedre den hvor det er muligt, så der bliver plads til flere forskellige arter.

Mere Natur Logo Til Globalt Komponent (4)
Sammen skaber vi mere natur i Furesø Kommune