Tilmeld nyhedsbrev

Hvis du løbende vil informeres om aktuelle anlægsforhold såsom vejlukninger, tidsplan mm. så tilmeld dig nyhedsbrevet.

Anlæg af klimatilpasningsprojektet

Er du nysgerrig på hvad der sker i Søndergårdskvarteret for tiden? Der er mange anlægsarbejder i gang, ikke kun i forbindelse med klimatilpasningsprojektet, men også andre aktører roder i vejen i samme periode. Vi beklager de gener I oplever, men vi koordinerer de forskellige anlægsarbejder bedst muligt, så generne minimeres, og perioden hvor der arbejdes bliver så kort som muligt.

 • Baggrund for projektet

  Søndergårdskvarteret er udpeget som den første prioritet i kommunens klimatilpasningsplan. Derfor samarbejder Furesø Kommune og NOVAFOS (forsyningen) om at skybrudssikre Søndergårdskvarteret. Formålet er, at undgå at huse bliver oversvømmet ved ekstremregn også kaldet skybrud. Vandet skal styres kontrolleret på overfladen og styres ud i Søndersø. 

 • Hvem graver hvor og hvornår
  • Furesø Vand skal gennemfører udskiftning af vandledninger i hovedparten af området. De er i området fra marts til oktober 2019. Først arbejdes på Søndergårdsvej og dernæst sidevejene fra Bøgevej til Mosevej.
  • NCC gennemfører klimatilpasningsprojektet for Furesø Kommune og Novafos i hovedparten af området fra marts til oktober 2019. Se vedhæftede kort, der angiver i hvilke områder der arbejdes hvornår.
  • Radius skal flytte en ledning på Søndergårdsvej mellem Gyvelvej og Søndersøvej i perioden juni-juli 2019.
  • Aarsleff skal gennemføre tv-inspektion og strømpeforing for Novafos på Søndersøvej, Søndergårdsvej og Enebærvej.

  Se et oversigtskort over de forskellige aktørers arbejder.

   

 • Hvad skal der ske?

  Klimatilpasningsprojektet handler om at sikre boliger og haver imod at blive oversvømmet. Det gøres ved at holde skybrudsvandet på vejarealet og styre det udenom boliger og ned i Søndersø.

  • På Søndergårdsvej udskiftes det nordlige fortov med en grøn græsrabat der bliver 4 meter bred. Rabatten får en lavning i midten og fungerer som transportvej for skybrudsvandet.
  • På Enebærvej etableres 3 regnbed som tager alt hverdagsregn fra Enebærvej.
  • På kirkestien ændres forholdene i enden ud mod Elmevej samtidig med at Novafos anlægger en ny ledning.
  • Flere steder rettes fortove op og kantsten løftes til en standard på 10 cm, mens der bores en ledning ned under stien for enden af Elmevej og ud i Søndersø.
  • På Søndergårdsvej flyttes Radius' ledning fra den nordlige side af Søndergårdsvej til den sydlige. Det betyder at fortovet graves op mellem Hybenvej og Søndersøvej på sydlig side.
  • Lamperne på den nordlige side at Søndergårdsvej mellem Hybenvej og Højdevej flyttes til sydlig side, så de lyser over fortovet, og ikke over vandvejen.
  • Se kort over løsninger. Bemærk der oprettes også kantsten på sydsiden af dele af Søndergårdsvej, selv om de ikke fremgår af kortet.
 • Sådan får du fat i os hvis du har spørgsmål

  Har du spørgsmål, bekymringer mm. så tag endelig fat i os.

  Find os i området

  Byggeleder Bo Brøndum Pedersen er til stede ved skurvognen på Søndergårdsvej ud for Vesterbo hver anden tirsdag i lige uger. Han render rundt i området det meste af dagen og mellem kl. 15.00-18.00 kan du finde ham i skurvognen. (dog med undtagelse af uge 32). 

  Skriv til os på mail eller giv et ring

  Byggeleder: Bo Brøndum Pedersen
  tlf. 3012 2893
  mail: bo@bovak.dk

  Furesø Kommune: bme@furesoe.dk 
  tlf. 7235 5355 mellem 10-14, om torsdagen 10.00-17.00.

  Kontakt til

  Novafos: 4420 8000, novafos@novafos.dk

  Furesø Vandforsyning: tlf. 44952615, mail: sl@furesoevand.dk

   

 • Ofte stillede spørgsmål

  Hvorfor er Søndergårdskvarteret udpeget i klimatilpasningsplanen?

  I 2011 ramte et kraftigt skybrud Værløse. Furesø Kommune udarbejdede derefter en klimatilpasningsplan, som udpeger Søndergårdskvarteret som første prioritet. Prioriteringen bygger især på erfaringer med problemområdet, sat op i mod konsekvenserne af skybrudsoversvømmelser. Størstedelen af området er fælleskloakeret, så når kloakkerne ikke kan følge med længere under et kraftigt skybrud, bliver regnvandet blandet med opspædet spildevand fra kloakken. Det er bl.a. også været et af argumenterne, for netop at udpege området. Læs mere om baggrunden for udpegningen i klimatilpasningsplanen.

  Hvad er skybrud?

  Når det regner så kraftigt at kloaksystemet ikke længere kan indeholde mere vand. Kloakvandet vil stuve op på overfladen og løbe over på vejen og kan risikere at løbe videre i haver og folks huse, for at følge det laveste punkt. Kloaksystemet er dimensioneret så det kan indeholde vand op til en regnhændelse, der statistisk set vil forekomme hvert 10. år.

Forsidebillede
Sådan kommer Søndergårdsvej til at se ud
Del: