Klimatilpasningsplan

Kommunen har udarbejdet en klimatilpasningsplan, som et tillæg til kommuneplan 2013. I planen kan du se hvilke 11 områder der er prioriteret , og indsatsen i områderne.

Risikokort

Områderne er udpeget ud fra et risikokort, som også kan ses i klimatilpasningsplanen. Risikokortet er en sammenkobling af et oversvømmelseskort og et værdikort.

Oversvømmelseskort

Oversvømmelseskortet er basseret på modelberegninger for henholdsvis 5., 10., 20., 50. og 100. årsregn. På oversvømmelseskortet er kun vist, hvor vandet står mere end 10 cm over terræn.

Værdikort

Værdikortet hvis de potentielle skadesomkostninger af bygninger, veje, jernbaner, natur m.m. ved oversvømmelser. Skadesomkostningerne er estimeret på baggrund af forsikringsoplysninger, og vægtet i forhold til hinanden. Fredede bygninger, plejehjem, skoler og industri er vægtet højere end boliger.

Eksempler på klimatilpasning i kommunen

Her kan du se nogle af de klimatilpasningsprojekter, som er gennemført i kommunen:

  • Regnvandshaven ved Galaksen
  • Viden om klima

    Furesø Kommune lægger stor vægt på at formidle viden til borgerne om klimaudfordringen. Kommunen forsøger selv at gå foran på energirenoveringsområdet, transportområdet og klimatilpasningsområdet. Kommunen har udnævnt Hareskov Bibliotek til klimabibliotek, og der er indkøbt både klassesæt til undervisningsbrug i klima, samt mange virkelig gode bøger om klimaudfordringen og det enkelte menneskes muligheder for at handle forebyggende. Kommunen vil med etableringen af solcelleanlæggene på Hareskov Bibliotek og Søndersøskolen, samt vindmøllen på Lyngholmskolen, som etableres i løbet af efteråret, give borgere og elever mulighed for at komme tæt på et solcelleanlæg og en vindmølle.

    Kommunen arbejder aktivt for at søge eksterne fonde til undervisningsformål vedr. klima. Den største ansøgning p.t. er ansøgningen til Cykelpuljen under Vejdirektoratet om tilskud til at gennemføre et stort anlagt undervisningsprojekt, hvor eleverne lærer en masse om cyklismens betydning, lærer at vedligeholde deres egen cykel og lærer at bygge en cykel. Projektet lægger som udgangspunkt vægt på udvikle elevernes innovative evner med cyklen, samtidig med at projektet sikrer, at eleverne fastholdes som gode cyklister.

    Endvidere holdt Lyngholmskolen i marts 2011 en featureuge om innovation, hvor klimaudfordringen indgik i mange af de opfindelser, som eleverne gjorde. Der var ingen tvivl om, at fantasien blev sluppet løs med meget inspirerende resultater.

Del: