Koklapperne består af en gruppe mennesker, som lejer et græsareal, hvor man igangsætter græsningspleje. Foreningen køber ungdyr (kvæg eller får) til græsning i foråret. Herefter passer foreningens medlemmer dyrene i fællesskab gennem græsningssæsonen. I efteråret slagtes dyrene, og kødet fordeles til forenings medlemmer. Der anvendes hverken gødning eller pesticider og principielt heller ikke tilskudsfoder. Du kan finde flere informationer om Koklapperne på deres hjemmeside.

Furesø Græsserlaug er oprettet af Danmarks Naturfredningsforenings (DN) lokalkomité. Foreningen står for naturplejen i Skovvænget nord for Farum Sø og i Enghaven nord for Furesø på grænsen til Birkerød. Du kan finde flere informationer om Furesø Græsserlaug på DN's Furesøafdelings hjemmeside.

"Naturplejeforeningen Laanshøj" står for naturplejen i et område syd for Præstesø.
Kontakt: Anna Bodil Hald, tlf.: 2142 2330, for yderligere information om foreningen.