Furesø Kommunes mål for naturen fremgår af Grøn Plan 2013-2024. Planen beskriver kommunens mål for natur og landskab, og foreslår en række indsatser, der kan bidrage til at nå målene. De langsigtede mål er formuleret som sigtelinjer, f.eks. at biodiversiteten i kommunen bliver styrket, at leve- og spredningsmuligheder for kommunens fokusarter bliver sikret og forbedret, og at alle kendte invasive planter kommer under kontrol. Du kan læse mere om kommunens mål for naturen i Grøn Plan.

Furesø Kommune er plejemyndighed for fredede områder, og formålet med naturplejen og mål for naturen fastsættes i de plejeplaner, som kommunen skal udarbejde for fredede områder. Kommunen har pligt til at pleje naturområder i kommunalt eje, så naturtilstanden bliver opretholdt eller forbedret.

I fanen til venstre kan du finde plejeplaner for fredede områder, samt plejeplaner for andre grønne områder i kommunalt eje.

 

Vild Furesø

Furesø Kommune har lavet en 'vild' hjemmeside, hvor vi samler alt hvad der sker på naturfronten. Både på kommunens arealer og hos private. Læs også mere om kommunens deltagelse i Miljøministeriets konkurrence Danmarks VILDESTE kommune.

EU logo, landbrugsstøtte