Furesø Kommunes mål for naturen fremgår af Grøn Plan 2013-2024. Planen beskriver kommunens mål for natur og landskab, og foreslår en række indsatser, der kan bidrage til at nå målene. De langsigtede mål er formuleret som sigtelinjer, f.eks. at biodiversiteten i kommunen bliver styrket, at leve- og spredningsmuligheder for kommunens fokusarter bliver sikret og forbedret, og at alle kendte invasive planter kommer under kontrol. Du kan læse mere om kommunens mål for naturen i Grøn Plan.

Furesø Kommune er plejemyndighed for fredede områder, og formålet med naturplejen og mål for naturen fastsættes i de plejeplaner, som kommunen skal udarbejde for fredede områder. Kommunen har pligt til at pleje naturområder i kommunalt eje, så naturtilstanden bliver opretholdt eller forbedret.

I fanen til venstre kan du finde plejeplaner for fredede områder, samt plejeplaner for andre grønne områder i kommunalt eje.

 

Mere Natur Logo Til Globalt Komponent (4)

Hvor og hvordan får vi mere natur? - giv os dit bud.

Kom med dine ideer i juli og august. Tryk på den røde pil, og kom til den digitale platform citizenlab. Her kan du markere din idé direkte på et kort.…

Knopurt 1

Et liv i haven uden gift

I Furesø Kommune bor vi ovenpå vores drikkevand. Se hvordan du kan få et liv i haven uden gift og tilmeld dig Giftfri Have