Furesø Kommunes mål for naturen fremgår af Grøn Plan 2013-2024. Planen beskriver kommunens mål for natur og landskab, og foreslår en række indsatser, der kan bidrage til at nå målene. De langsigtede mål er formuleret som sigtelinjer, f.eks. at biodiversiteten i kommunen bliver styrket, at leve- og spredningsmuligheder for kommunens fokusarter bliver sikret og forbedret, og at alle kendte invasive planter kommer under kontrol. Du kan læse mere om kommunens mål for naturen i Grøn Plan.

Furesø Kommune er plejemyndighed for fredede områder, og formålet med naturplejen og mål for naturen fastsættes i de plejeplaner, som kommunen skal udarbejde for fredede områder. Kommunen har pligt til at pleje naturområder i kommunalt eje, så naturtilstanden bliver opretholdt eller forbedret.

I fanen til venstre kan du finde plejeplaner for fredede områder, samt plejeplaner for andre grønne områder i kommunalt eje.

 

EU logo, landbrugsstøtte