Hvad er Klimafamilier

Klimafamilier er helt almindelige familier, som ønsker at nedbringe deres CO2 udledning uden at skulle lave hele deres liv om. Det er de små adfærdsændringer i hverdagen, som skaber resultaterne – og samtidig spare du oftest penge ved det. Der vil altså ikke være tale om, at du fx skal til at investere i en masse måleudstyr, flytte eller sælge bilen.

Som noget nyt søger vi i år udelukkende familier, der bor i almene boliger til at være Klimafamilier. Til gengæld kan din familie være sammensat på alle mulige måde: Med eller uden store eller små børn, med en, to eller flere voksne… Det vigtigste er at du gerne vil gøre en indsats for at ændre klimaadfærd!

 • Hvad får jeg og min familie ud af at være Klimafamilie?

  Hvis I udvælges, vil I som noget af det første få jeres CO2 udledning analyseret. Dvs. at I får at vide, hvor meget CO2 I udleder fra hhv. varme, elforbrug, transport, fødevarer, varerforbrug og streaming.

  Herefter mødes I med rådgiveren og den grønne guide og finder sammen ud af, hvilke adfærdsændringer der giver mest mening for jer. Når forløbet slutter i oktober, vil I igen få gennemgået jeres CO2 udledning og derved få data på, hvor meget CO2 udledning I har sparet ved jeres adfærdsændringer.

  I vil gennem hele forløbet få gratis professionel vejledning og rådgivning til, hvad din familie kan gøre, så det passer ind i netop jeres hverdag.

  Desuden vil I, i forløbet mødes med de øvrige Klimafamilier og kan derigennem dele jeres oplevelser, erfaringer og viden samt få oplæg fra forskellige eksperter inden for de forskellige indsatsområder.

 • Kan jeg og min familie blive Klimafamilie?

  Ja! Så kort kan det siges. I kan ansøge om at blive Klimafamilie, hvis I:

  • ønsker at ændre adfærd i en mere klimavenlig retning
  • bor i en almen bolig i Furesø Kommune
  • er villige til at stille jeres forbrugsdata til rådighed for rådgiverne, så de kan beregne jeres nuværende forbrug og igen efter forløbet, således at de kan beregne resultatet af jeres adfærdsændringer
  • er villige til at lade os offentliggøre jeres forbrugsdata og de tilknyttede CO2-udledninger
  • er indstillede på at deltage i hele forløbet fra maj-oktober 2023
  • undervejs i forløbet være med til at formidle jeres ændringer, overvejelser og handlinger til resten af kommunen
  • undervejs vil lade jer interviewe til lokalaviserne, beboerblade og evt. tv

  Sammensætningen af din familie er underordnet – alle kan være med.

Forløbet for Klimafamilier

Klimafamilier vil foregå fra maj 2023 til oktober 2023 og komme til at foregå således:

De familier der ønsker at deltage, ansøger om at være med inden den 10. april 2023 ved at udfylde ansøgningsskemaet. Ved ansøgningsfristens udløb læses alle ansøgninger grundigt igennem og der udvælges 7 Klimafamilier.

Klimafamilierne startes op med hjælp, vejledning og rådgivning fra klimarådgiver fra Rådet for Grøn Omstilling, Furesø Kommunes grønne guide og specifikke rådgivere afhængig af Klimafamiliernes ønsker og indsatsområder.

Vi vil løbende besvare spørgsmål og være mulighed for vejledning og rådgivning, så ingen Klimafamilie kommer til at stå alene med spørgsmål eller uklarheder.

Klimafamilierne indvilliger i løbende at fortælle om deres hverdag – deres adfærdsændringer, overvejelser, problemstillinger og handlinger. Således at de kan inspirere alle andre familier i Furesø Kommune til lignende adfærdsændringer.

Klimafamilie, Mikkel Har Købt Elcykel Og Godt Regntøj

Erfaringer fra Klimafamilier 2021

De første fire Klimafamilier i Furesø Kommune så dagens lys i 2021. Du kan læse om deres gode råd og erfaringer.

Kontakt

Den grønne guide

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7216 4120
E-mail: mbpe@furesoe.dk