De invasive arter japansk pileurt, kæmpepileurt og hybridarten (som er en krydsning mellem de to førstnævnte) findes mange steder i kommunen, både på kommunaltejede arealer og i private haver. Arterne er desværre et voksende problem i hele landet og også i Furesø Kommune.

Japansk pileurt (og hybridarten) er en trussel mod den øvrige natur i området. Planten gemmer meget energi i sit store rodnet, og den spirer tidligt og kraftfuldt om foråret, og udkonkurrerer andre arter på stedet. Japansk pileurt bliver høj og tæt, og kan derfor skygge for andre arter og udkonkurrere dem i et område. Derudover kan planten også skyde op gennem både asfalt og beton.

Furesø Kommune har i 2019 startet et forsøgsprojekt ved Paltholmvej med bekæmpelse af japansk pileurt ved udlægning af en særlig dug, der blokerer lys. Uden lys kan planten ikke skyde igen. Kommunen vil i de kommende år bruge denne metode til bekæmpelse af arten på flere af kommunens arealer.

Følg med i projekterne her:

Trevangsvej

Langs Trevangsvej i det nordlige Farum stod flere større bestande af japansk pileurt og hybridarten. Furesø Kommune har i 2022 overdækket de fleste af bestandene med dug, da de er en trussel mod både de omkringliggende marker, men også selve asfalten på Trevangsvej.

Vi forventer, at området skal være overdækket i mindst syv år.

Udlægning af dug langs Trevangsvej 2022
November 2022. Den japanske pileurt er fjernet og der er udlagt dug over bestandene. Dugen er forankret i hver ende og der er derudover udlagt sandsække.
Japansk pileurt langs Trevangsvej
Japansk pileurt langs Trevangsvej. Bestandene har spredt sig langs vejen og er en trussel mod de omkringliggende områder og selve vejen.

Paltholmvej

På Paltholmvej findes både japansk pileurt og hybridarten. Planterne stod højt og tæt, og store dele af området var derfor ikke farbart i sommermånederne, hvor den stod i flere meters højde.

Før området blev overdækket, fjernede vi den japanske pileurt og de træer og buske, der var i området. De træer, som havde det bedst, lod vi stå. Et af træerne væltede i 2020 på grund af vejret, men indtil videre klarer de resterende træer sig.

Vi forventer, at området skal være overdækket i mindst syv år.

Japansk pileurt uden for dug 2022
Tilsyn i 2022. Vi kan se, at planterne er blevet svækket. Der skyder færre planter op langs kanten af dugen. Vi fører fortsat jævnligt tilsyn.
Japansk pileurt ved dug
Juli 2021. Kommunen fører jævnligt tilsyn i området og der er heldigvis færre planter. Vi fandt dog nogle lige uden for dugen.
Japansk pileurt, invasiv art
Maj 2021. Pileurten finder desværre også vej op ved de træer, som står på skråningen. Selvom der er to lag dug ved stammerne, finder planten vej til selv den mindste solstråle. Det kræver regelmæssige tilsyn at holde pileurten nede!
japansk pileurt, invasiv art
Maj 2021. Der er små huller i dugen (måske forårsaget af dyr), hvor den japanske pileurt kan finde vej gennem. Det resulterede i, at vi måtte "plukke" en ordentlig buket, som blev smidt til restaffald efter tilsynet. Vi vil nu se, om vi kan få dækket de små huller med mere dug.
Japansk pileurt ved kant af dug
Juni 2020. Det er en genstridig plante, vi har med at gøre. Efter dugen blev lagt på området i april opdagede vi, at nye skud vokser lige uden for dugen. Derfor er der nu lagt en ekstra bane af dug på.
Dug på pileurt forår 2020
16. april 2020. Så blev det endelig solskinsvejr, og dugen er nu lagt på og svejset sammen. Rundt om træerne ligger dugen i to lag opad stammerne. Vi er spændte på at følge udviklingen - kan træerne holde til det og vil pileurten skyde op ved stammerne? Det vil tiden vise.
Overdækket Areal I Farum Grundet Japansk Pileurt 2020
Februar 2020. Noget af arealet er overdækket med dugen som en del af bekæmpelsen. Desværre er det danske vejr lunefuldt, og den store mængde regn har gjort, at det har været umuligt at svejse dugen sammen. Derfor afventer vi nu foråret!
Japansk pileurt, efter rydning
24. oktober 2019. Hele området er ryddet, alt er knust ned til jorden og området ser markant anderledes ud. Nu skal der lægges dug på så den japanske pileurt forhåbentlig kan blive bekæmpet.
2. oktober 2019. Området er ryddet. /Anne Sørensen Bruun, Natur og Miljø
Japansk pileurt, rydning ved Paltholmvej
17. september 2019. Entreprenøren starter med at fjerne den japanske pileurt. Pileurten kommes i sække og køres væk for at undgå spredning. Derefter bliver buske/træer fjernet med maskine.
17. september 2019. Arbejdet er i gang og maskinerne larmer. /Mette Juel Furu, Natur og Miljø
Nogle af træerne langs cykelstien skal bevares. /Benedicte Dyekjær, Vej og Park
9. september 2019. Pileurten står højt i september. / Anne Sørensen Bruun, Natur og Miljø
Japansk Pileurt
18. juni 2019. 6 uger senere står pileurten i 2,5 meters højde. Den udskygger andre arter på stedet og vokser tæt henover en trampesti i området, som derfor ikke er farbar.
Bevoksningen af Japansk Pileurt
3. maj 2019. Pileurten har masser energi i sit rodnet og spirrer tidligt og hurtigt i foråret.