De invasive arter japansk pileurt, kæmpepileurt og hybridarten, som er en krydsning mellem de to førstnævnte, fallopia x bohemica findes på flere lokaliteter i kommunen. Arterne er desværre et voksende problem i hele landet og også i Furesø Kommune. På Paltholmvej findes både japansk pileurt og hybridarten. 

Japansk pileurt er en trussel mod den øvrige natur i området. Planten gemmer meget energi i sit store rodnet, og den spirer tidligt og kraftfuldt om foråret, og udkonkurrerer andre arter på stedet. Japansk pileurt bliver høj og tæt, og store dele af området er derfor ikke farbart i sommermånederne, hvor den står i flere meters højde. Vi bekæmper planten ved at skære den ned og overdække jordoverfladen med dug. Uden lys kan planten ikke skyde igen.

Før vi kan overdække området, fjerner vi buske og træer. De træer, som har det bedst, lader vi stå.  

Vi forventer, at området skal være overdækket i syv år.

Området er ryddet. 2. oktober 2019. /Anne Sørensen Bruun, Natur og Miljø
Arbejdet er i gang og maskinerne larmer. 17. september 2019. /Mette Juel Furu, Natur og Miljø
Pileurten står højt i september. Klip fra 9. september 19./ Anne Sørensen Bruun, Natur og Miljø
Nogle af træerne langs cykelstien skal bevares. /Benedicte Dyekjær, Vej og Park
Japansk Pileurt
18. juni 2019. 6 uger senere står pileurten i 2,5 meters højde. Den udskygger andre arter på stedet og vokser tæt henover en trampesti i området, som derfor ikke er farbar.
Bevoksningen af Japansk Pileurt
3. maj 2019. Pileurten har masser energi i sit rodnet og spirrer tidligt og hurtigt i foråret.
Del: