• Jeg fratræder mit job og har ferie med løn

  Hvis du fratræder din stilling, skal din arbejdsgiver indberette feriepenge for de feriedage, du ikke har holdt inden udgangen af den måned, hvor du fratræder. Du får 12,5 pct. af din samlede løn i ferieåret, som løber fra 1. september til 31. august. Der skal ikke beregnes feriepenge af løn under ferie.

  Kan du ikke se dine feriepenge?

  Hvis du ikke kan se dine feriepenge, skal du kontakte den arbejdsgiver, du er fratrådt hos.

  Har du overført ferie?

  Hvis du har overført ferie fra en tidligere ferieafholdelsesperiode, enten som ferie ud over fire uger eller feriehindret ferie, og du fratræder dit job inden du har afholdt din overførte ferie, så udbetales ferien til dig.

  Hvis du allerede har holdt et større antal overførte feriedage, har du ret til at tage de feriedage, som du har optjent i den igangværende periode, med til dit nye job. Din nye arbejdsgiver er dog ikke forpligtet til at lægge hele din ferie i ferieafholdelsesperioden, hvis du allerede har holdt sammenlagt 25 feriedage i perioden.

  Din arbejdsgiver er heller ikke forpligtet til at indgå en aftale om at overføre din resterende ferie til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Feriebetalingen vil i så fald ske efter perioden slutter 31. december.

 • Jeg går på pension

  Du kan få alle optjente feriepenge udbetalt på én gang, når du forlader det danske arbejdsmarked. Det gælder, hvis du modtager folkepension, førtidspension eller arbejdsgiverbetalt pension. Efterløn er ikke omfattet.

  Du skal være opmærksom på, at dine feriepenge kan blive modregnet i fx din efterløn, hvis du bestiller dem, før du går på pension. 

  Når du går på pension, kan du få udbetalt feriepengene for det ferieår, hvor du går på pension, og for fremtidige ferieår. Et ferieår løber fra 1. september til 31. august året efter.

  Hvis du har haft ferie med løn, må din arbejdsgiver gerne udbetale dine feriepenge direkte til dig, når du går på pension. Det kræver, at du sender dokumentation til din arbejdsgiver for, at du er gået på pension.

  Arbejder du samtidig med, at du modtager din pension, skal du holde ferie for at få feriepengene udbetalt.

  Hvis du gik på pension i overgangsåret, der løb fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, inden den nye ferielov trådte i kraft, kan du tidligst få din opsparing den 1. oktober 2021. Det er Lønmodtagernes Feriemidler, der udbetaler din opsparing.

  Bestillingsfrist

  Hvis du ønsker at få alle feriepengene udbetalt på én gang, skal du bestille dem senest seks måneder fra din sidste dag på arbejdsmarkedet. Herefter skal du i stedet holde ferie for at få feriepengene udbetalt.

  Som pensionist bestemmer du selv, hvornår du holder ferie.

  Hvis du ikke kan søge digitalt

  Hvis du ikke kan bestille feriepenge digitalt, skal du i stedet bruge en blanket.

  Krav om dokumentation

  Det er ikke nødvendigt at sende dokumentation med, men du skal kunne dokumentere, at du har forladt arbejdsmarkedet. Dokumentation kan være:

  • en afgørelse om tilkendelse af pension eller førtidspension
  • en udbetaling fra en privat pensionsordning
  • en udbetaling fra en pensionsordning som led i et ansættelsesforhold.
 • Jeg går på efterløn

  Hvis du er på efterløn, kan du ikke samtidigt få dine feriepenge udbetalt. Du skal holde ferie for at få feriepenge. Du skal derfor huske at melde ferie til din a-kasse, når du bestiller feriepenge.

 • Tvungen ferie i opsigelsesperioden
  Tre måneders opsigelse eller derunder

  Har du tre måneders opsigelsesvarsel eller derunder, kan du ikke blive tvunget til at holde din hovedferie i opsigelsesperioden. Din arbejdsgiver kan dog godt pålægge dig at holde din øvrige ferie, hvis ferien er varslet mindst en måned før og ferien kan holdes inden udløbet af opsigelsesvarslet.

  Hvis du og din arbejdsgiver havde planlagt din hovedferie, inden du blev opsagt, er du ikke forpligtet til at holde ferien i opsigelsesperioden, medmindre arbejdsgiver forlænger din opsigelsesperiode med det antal feriedage, du holder. Det gælder også, selvom den samlede opsigelsesperiode er mindre end tre måneder.

  Ønsker du selv at holde den oprindelige ferie, fx fordi du har bestilt en rejse, vil du fortsat kunne holde ferien som planlagt.

  Mere end tre måneders opsigelse

  Hvis du har mere end tre måneders opsigelsesvarsel, gælder de almindelige regler om varsling af ferie. Din arbejdsgiver kan derfor varsle, at du skal holde din hovedferie i opsigelsesperioden. Det kræver dog, at du har minimum tre måneder og 15 dages opsigelsesvarsel.

 • Jeg er blevet fritstillet

  Hvis din arbejdsgiver fritstiller dig, anses du for at have holdt ferie, hvis ferievarslet og feriedagene kan rummes inden for fritstillingsperioden. Også selvom du ikke ønsker at holde din ferie.

  Hvis du får nyt arbejde, imens du er fritstillet, må din gamle arbejdsgiver kun betragte din ferie for holdt, hvis du holder ferie hos din nye arbejdsgiver. Der er to undtagelser:

  • Hvis din tidligere arbejdsgiver ikke kan modregne i lønnen fra dit nye job.
  • Hvis din arbejdsgiver er gået konkurs.

  Når du er fritstillet, er det ikke et krav, at din arbejdsgiver faktisk varsler ferien over for dig.

  Optjening af ferie under fritstilling

  Du vil som udgangspunkt optjene feriedage og feriepenge i en fritstillingsperiode.  

  Får du nyt job i fritstillingsperioden, vil du ikke længere optjene feriedage hos den arbejdsgiver, som har fritstillet dig.

  Hvis din løn fra den arbejdsgiver, som har fritstillet dig, er højere end lønnen fra din nye arbejdsgiver, optjener du feriepenge af forskellen mellem lønnen fra din første arbejdsgiver og lønnen fra din nye arbejdsgiver. Du vil samtidig optjene feriepenge af den løn, du får fra din nye arbejdsgiver.

 • Feriepenge ved død

  Feriepenge bliver automatisk udbetalt ved død. Feriepengeinfo giver besked til den, der skal udbetale pengene og til skifteretten. Feriepengene bliver udbetalt til boet eller de pårørende.

  Hvis der er feriepenge til gode fra FerieKonto, bliver pengene automatisk udbetalt til afdødes NemKonto. Hvis afdødes NemKonto er lukket, har FerieKonto brug for kopi af skifteretsattest og kontooplysninger for at udbetale til efterladte.

  Hvis oplysningen om dødsfaldet kommer fra en pårørende – fx ved dødsfald i udlandet – giver Feriepengeinfo besked direkte til den, som skal udbetale feriepengene. Vær opmærksom på, at Feriepengeinfo ikke får automatisk besked om dødsfald i udlandet. Ved dødsfald i udlandet skal der sendes en kopi af dødsattesten til Feriepengeinfo.

  Du skal være opmærksom på, at arbejdsgiver, FerieKonto eller anden feriepengeudbetaler udbetaler feriepenge optjent fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 til dødsboet, hvis feriepengene ikke er indberettet til Lønmodtagernes Feriemidler. Hvis feriepengene er indberettet til Lønmodtagernes Feriemidler, bliver feriepengene udbetalt derfra.

 • Lovgivning
 • Læs også
Skrevet af Feriepengeinfo

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

Del: