• Jeg fratræder mit job og har ferie med løn

  Hvis du fratræder din stilling, skal din arbejdsgiver betale feriepenge for de feriedage, du ikke har holdt, inden du stopper. Du får 12,5 pct. af din samlede løn i optjeningsåret. Der skal ikke beregnes feriepenge af løn under ferie.

  Kan du ikke se dine feriepenge?

  Du skal være opmærksom på, at din tidligere arbejdsgiver har ca. seks uger til at betale dine feriepenge, efter du er fratrådt. Det kan være derfor, du ikke kan se feriepengene endnu.

  Har du overført ferie?

  Hvis du fratræder dit job, må du ikke holde mere end 25 dages ferie i ét ferieår - også selvom du har overført ferie fra tidligere ferieår. Din arbejdsgiver skal derfor udbetale feriepenge for eventuelle overførte feriedage til dig, når du fratræder.

  Holder du ferie lige efter, du er fratrådt?

  Hvis din arbejdsgiver indbetaler til FerieKonto, og du ønsker at holde ferie, lige efter du er fratrådt, må din arbejdsgiver gerne udbetale feriepenge direkte til dig. Det kræver, at du har bedt om udbetaling af feriepenge i god tid inden ferien og inden din arbejdsgiver skal indbetale pengene til FerieKonto. Det er som regel på et tidspunkt, hvor din arbejdsgiver kan få udbetalingen med i den sidste lønkørsel.

  Resten af dine feriepenge skal din arbejdsgiver indbetale til FerieKonto.

 • Jeg går på pension

  Du kan få alle optjente feriepenge udbetalt på én gang, når du forlader det danske arbejdsmarked. Det gælder, hvis du modtager folkepension, førtidspension eller arbejdsgiverbetalt pension. Efterløn er ikke omfattet.

  Du skal være opmærksom på, at dine feriepenge kan blive modregnet i fx din efterløn, hvis du bestiller dem, før du går på pension. 

  Når du går på pension, kan du få udbetalt feriepengene for det ferieår, hvor du går på pension, og for fremtidige ferieår.

  Din arbejdsgiver må gerne udbetale dine feriepenge direkte til dig, når du går på pension. Det kræver, at du har haft ferie med løn, og at du sender dokumentation til din arbejdsgiver på, at du er gået på pension.

  Arbejder du samtidig med, at du modtager din pension, skal du holde ferie for at få feriepengene udbetalt.

  Hvis du går på pension i overgangsåret, der løber fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, inden den nye ferielov træder i kraft, kan du tidligst få din opsparing udbetalt fra Lønmodtagernes Feriemidler den 1. oktober 2021.

  Bestillingsfrist

  Hvis du ønsker at få alle feriepengene udbetalt på én gang, skal du bestille dem senest seks måneder fra din sidste dag på arbejdsmarkedet. Herefter skal du i stedet holde ferie for at få feriepengene udbetalt.

  Som pensionist bestemmer du selv, hvornår du holder ferie.

  Hvis du ikke kan søge digitalt

  Hvis du ikke kan bestille feriepenge digitalt, skal du i stedet bruge en ansøgningsblanket. Du kan se, hvem der skal betale dine feriepenge, og hvor mange dage du har optjent i det feriebrev, som du har fået ved ferieårets start.

  Krav om dokumentation

  Det er ikke nødvendigt at sende dokumentation med, men du skal kunne dokumentere, at du har forladt arbejdsmarkedet. Dokumentation kan være:

  • en afgørelse om tilkendelse af pension eller førtidspension
  • en udbetaling fra en privat pensionsordning
  • en udbetaling fra en pensionsordning som led i et ansættelsesforhold.
 • Jeg går på efterløn

  Du må ikke være på efterløn og samtidigt få dine feriepenge udbetalt. Du skal holde ferie for at få feriepenge. Du skal derfor huske at melde ferie til din a-kasse, når du bestiller feriepenge.

 • Tvungen ferie i opsigelsesperioden
  Tre måneders opsigelse eller derunder

  Hvis du har tre måneders opsigelsesvarsel eller derunder, kan du ikke blive tvunget til at holde dine 15 dages hovedferie i opsigelsesperioden. Hvis du og din arbejdsgiver er enige, kan du imidlertid godt holde hovedferien i opsigelsesperioden.

  Din arbejdsgiver kan dog kræve, at du holder hovedferie, hvis din arbejdsgiver forlænger din opsigelsesperiode med det antal feriedage, du holder. Det gælder også, selvom den samlede opsigelsesperiode er mindre end tre måneder.

  Din øvrige ferie på op til ti dage er ikke beskyttet i opsigelsesperioden. Det betyder, at din arbejdsgiver godt kan lægge din øvrige ferie i opsigelsesperioden, hvis du får mindst en måneds varsel, og der er nok dage til at holde ferien, inden du stopper.

  Mere end tre måneders opsigelse

  Hvis du har mere end tre måneders opsigelsesvarsel, gælder de almindelige regler om varsling af ferie. Din arbejdsgiver kan derfor varsle, at du skal holde din hovedferie i opsigelsesperioden. Det kræver dog, at du har minimum tre måneder og 15 dages opsigelsesvarsel.

  Eksempel:
  Du bliver opsagt den 30. juni med fire måneders opsigelsesvarsel og skal stoppe den 31. oktober. I forbindelse med opsigelsen varsler din arbejdsgiver, at du skal holde din øvrige ferie og hovedferien i opsigelsesperioden. Du skal derfor holde både din øvrige ferie og hovedferien, inden du stopper, fordi arbejdsgiveren har overholdt fristen for at varsle din ferie.

 • Jeg er blevet fritstillet

  Hvis din arbejdsgiver fritstiller dig, anses du for at have holdt ferie, hvis ferievarslet og feriedagene kan rummes inden for fritstillingsperioden. Også selvom du ikke ønsker at holde din ferie.

  Hvis du får nyt arbejde, imens du er fritstillet, må din gamle arbejdsgiver kun betragte din ferie for holdt, hvis du holder ferie hos din nye arbejdsgiver. Der er to undtagelser:

  • Hvis din tidligere arbejdsgiver ikke kan modregne i lønnen fra dit nye job.
  • Hvis din arbejdsgiver er gået konkurs.

  Når du er fritstillet, er det ikke et krav, at din arbejdsgiver faktisk varsler ferien over for dig.

  Eksempel:
  Du bliver sagt op og fritstillet den 31. maj og fratræder den 30. september. Der er dermed tid nok til at varsle dine 15 dages hovedferie tre måneder før. Du har også tid til at holde resten af dine feriedage i den periode, hvor du er fritstillet. Du vil derfor bruge hele din ferie i dette ferieår.

  Eksempel:
  Du bliver sagt op og fritstillet den 31. maj og fratræder den 31. august. Der er her ikke tid til at varsle din hovedferie på 15 feriedage. Derimod er der tid til varslet på en måned for øvrige feriedage samt afholdelsen af dem. Derfor anses øvrig ferie for dette ferieår for afholdt.

  Optjening af ferie under fritstilling

  Du vil som udgangspunkt optjene feriedage og feriepenge i en fritstillingsperiode.
   
  Får du nyt job i fritstillingsperioden, vil du ikke længere optjene feriedage hos den arbejdsgiver, som har fritstillet dig.

  Hvis din løn fra den arbejdsgiver, som har fritstillet dig, er højere end lønnen fra din nye arbejdsgiver, optjener du feriepenge af forskellen mellem lønnen fra din første arbejdsgiver og lønnen fra din nye arbejdsgiver. Du vil samtidig optjene feriepenge af den løn, du får fra din nye arbejdsgiver.

  Kan du ikke se dine feriepenge?

  Du skal være opmærksom på, at din tidligere arbejdsgiver har ca. seks uger til at betale dine feriepenge, efter du er fratrådt. Det kan være derfor, du ikke kan se feriepengene endnu.

 • Feriepenge ved død

  Feriepenge bliver automatisk udbetalt ved død. Feriepengeinfo giver besked til den, der skal udbetale pengene og til skifteretten. Feriepengene bliver udbetalt til boet eller de pårørende.

  Hvis der er feriepenge til gode fra FerieKonto, bliver pengene automatisk udbetalt til afdødes NemKonto. Hvis afdødes NemKonto er lukket, har FerieKonto brug for kopi af skifteretsattest og kontooplysninger for at udbetale til efterladte.

  Hvis oplysningen om dødsfaldet kommer fra en pårørende – fx ved dødsfald i udlandet – giver Feriepengeinfo besked direkte til den, som skal udbetale feriepengene. Vær opmærksom på, at Feriepengeinfo ikke får automatisk besked om dødsfald i udlandet. Ved dødsfald i udlandet skal der sendes en kopi af dødsattesten til Feriepengeinfo.

  Du skal være opmærksom på, at arbejdsgiver, FerieKonto eller anden feriepengeudbetaler udbetaler feriepenge optjent fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 til dødsboet, hvis feriepengene ikke er indberettet til Lønmodtagernes Feriemidler. Hvis feriepengene er indberettet til Lønmodtagernes Feriemidler, bliver feriepengene udbetalt derfra.

 • Lovgivning
 • Læs også
Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kontakt

Furesø Jobcenter

Hvedemarken 3-5
3520 Farum
Tlf.: 7235 5100

Åbningstider
Telefon og ekspedition
Mandag til onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

Del: