Specialiserede indsatser yder støtte til udsatte borgere og borgere med socialpsykiatriske udfordringer
samt borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Støtten ydes til borgere over 18 år. Nedenfor kan du finde mere om vores specifikke tilbud og ydelser.

Tilbud
 • Rådgivningscaféen

  Rådgivningscaféen er et tilbud til dig, der oplever psykiske eller sociale udfordringer i hverdagen.

  I Rådgivningscaféen kan vi hjælpe dig og dine pårørende, hvis du er over 18 år og oplever psykiske eller sociale udfordringer i hverdagen.

   

  Find kontaktoplysninger og læs mere på Specialiserede indsatsers hjemmeside https://voksenliv-furesoe.dk/r-dgivningscafeen/

 • Samvær og beskæftigelse

  Lynghuset job- og aktivitetscenter
  For borgere med kognitive funktionsnedsættelser 

  Find kontaktoplysninger og læs mere på Specialiserede indsatsers hjemmeside om Lynghuset

  ASF-klubben
  For borgere med en autismespektrumforstyrrelse

  Find kontaktoplysninger og læs mere på Specialiserede indsatsers hjemmeside om ASF-klubben

  Café Lyspunktet

  For borgere, som oplever at være udfordret socialt og psykisk i hverdagen.

  Find kontaktoplysninger og læs mere på Specialiserede indsatsers hjemmeside om Café Lyspunktet

  Café Skiftesporet

  Café Skiftesporet er en åben café med omsorg, samvær og aktiviteter.

  Find kontaktoplysninger og læs mere på Specialiserede indsatsers hjemmeside om Café Skiftesporet

 • Borgervejledning og kontakt

  For borgere inden for specialiserede indsatsers målgruppe.

  Find kontaktoplysninger og læs mere på Specialiserede indsatsers hjemmeside om borgervejledning

 • Botilbud

  For borgere inden for specialiserede indsatsers målgruppe.

  Find kontaktoplysninger og læs mere på Specialiserede indsatsers hjemmeside om botilbud

 • Gruppetilbud

  Specialiserede indsatser tilbyder gruppeforløb af forskellig art og varighed. Du skal henvises til gruppeforløbene gennem Rådgivningscaféen eller evt. gennem en borgervejleder.

  Find kontaktoplysninger og læs mere på Specialiserede indsatsers hjemmeside om gruppetilbud

Del: