Specialiserede indsatser yder støtte til udsatte borgere og borgere med socialpsykiatriske udfordringer
samt borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Støtten ydes til borgere over 18 år. Nedenfor kan du finde mere om vores specifikke tilbud og ydelser.

Tilbud
Del: