Fontænehuset Furesø er tilknyttet Furesø Kommune og Fontænehusene Danmark i et treårigt projekt finansieret af Socialministeriets satspuljemidler. I Fontænehuset arbejdes efter klubhusmodellen - også kaldet Fountain House-modellen.

Målgruppe

Et Fontænehus er et klubhus og en arbejdsplads for mennesker med psykiske problemer mellem 18-60 år. Enhver, der har eller har haft en sindslidelse eller psykiske problemstillinger kan uanset forsørgelsesgrundlag henvende sig og lave en aftale om en introduktions-samtale. Man er velkommen til at tage en kontaktperson eller sagsbehandler med første gang.

Vi arbejder side om side

Arbejde er en stærk identitetsskabende faktor for mennesker – og i et Fontænehus indgår man i et arbejdsmæssigt og socialt fællesskab. Brugere af Fontænehuset er medlemmer. Som medlem er man med til at drive huset i et ligeværdigt samarbejde med andre medlemmer og medarbejdere. Herved opnås større selvtillid og evne til at klare egen hverdag. Ved at gøre brug af det enkelte menneskes ressourcer, træder begrænsningerne i baggrunden.

Livet i Fontænehuset bygger på et fællesskab, hvor man er ventet, ønsket og nødvendig. Man kommer af egen lyst og motivation og får hjælp og støtte til at opsætte og nå realistiske mål. Nogle har et ønske om at komme ud på arbejdsmarkedet enten for første gang eller igen eller ønske om at komme i gang med en uddannelse.

For at nå dette er hverdagen tilrettelagt med en fast struktur som på en almindelig arbejdsplads. Man kan træne alle de basale ting, der skal til for at komme i arbejde. Fontænehuset samarbejder med såvel offentlige instanser som erhvervslivet.

Fakta om Fontænehusene Danmark

Fontænehusene Danmark er en fond, som blev stiftet i 1999. Fonden har til formål at støtte mennesker med psykiske lidelser til at komme sig og opnå en værdig tilværelse i samfundet. Det sker ved at styrke deres selvværd, praktiske kunnen, ansvarlighed og sociale færdigheder gennem et arbejdsorienteret dagsprogram og via uddannelse og støtte til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Et Fontænehus er et rehabiliteringscenter. Det er ikke en traditionel behandlingsinstitution, men et arbejdssted, hvor ligeværdighed, åbenhed og omsorg er i højsædet. Modellen tager udgangspunkt i, at trivsel og vækst fremmes af, at den enkelte oplever at være ventet, at være ønsket og at være nødvendig.

Fontænehusets værdigrundlag er fastlagt i 36 internationale retningslinjer, som er arbejdsgrundlaget for alle huse, der arbejder efter klubhusmodellen eller Fountain House Modellen.