Det gør Furesø Kommune

Furesø Kommune følger anbefalingerne fra Regeringen, Danske Regioner og KL. Udrulningen af energibesparelser er en omfattende opgave, og den vil blive gennemført i faser. Først regulerer vi varmen, da det er her, vi kan hente den største energibesparelse. Derefter gælder det elforbruget og til sidst øvrige indsatser, hvis effekt og servicemæssige konsekvenser, der skal analyseres yderligere på.

 • Opvarmning af kommunale bygninger til 19 grader

  Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening anbefalere at reducere opvarmningen af bygninger til 19 grader på de arbejdspladser og i de arbejdsfunktioner, hvor det vurderes muligt og teknisk egnet.

  Varmestyring er kommunens førsteprioritet. 

  • Rådhus, Jobcenter m.fl.: Fra den 1. oktober følger Furesø Kommune anbefalingen fra regeringen og KL om kun at varme op til cirka 19 grader i de bygninger, hvor det kan lade sig gøre uden store menneskelige omkostninger og i overensstemmelse med lovgivning og regulativer fra Arbejdstilsynet.
  • Vuggestuer, plejehjem, botilbud og specialiserede indsatser: I vuggestuer, børnehaver, plejehjem, botilbud og i specialiserede indsatser vil der være uændret temperatur, da småbørn, ældre samt sårbare borgere ikke kan holde sig varme ved 19 grader indendørs.
  • Skoler, FFO'er m.fl.: Skoler, FFO’er og andre kommunale bygninger er ved at få reguleret temperaturen til cirka 19 grader.
  • Haller, gymnastiksale m.fl.: Temperaturen i bevægelseslokaler såsom haller og sale vil fortsat holdes på cirka 17 grader.
 • Slukning af unødvendig belysning

  Regeringen, Danske Regioner og KL anbefaler, at der i alle bygninger skal slukkes for unødvendig belysning samt unødvendig udendørsbelysning af facader, parkarealer mv.

  I Furesø følger vi regeringen og KL’s anbefaling om at slukke al unødvendig udendørs belysning ved offentlige bygninger, men kun der, hvor der ikke er fare for person- og/eller materielskade. Vi har foreløbig slukket lyset på rådhusets facade og undersøger øvrige matrikler, hvor vi har fået indmeldinger om unødvendig belysning.

  Tilsvarende slukker vi for al unødvendigt lys indendørs i de kommunale bygninger. Da man i vidt omfang selv styrer lys og strømforbrug lokalt, vil samtlige ledere i Furesø modtage råd og anbefalinger til energirigtig adfærd via nyhedsbrev m.v.

 • Forkortelse af fyringssæsonen

  Regeringen, Danske Regioner og KL anbefaler, at alle
  myndigheder og institutioner skal reducere bygningernes driftstid for varme og ventilation ved at slukke eller sænke driftstiden, hvor det vurderes muligt og teknisk egnet, herunder skal fyringssæsonen afkortes ved først at tænde for varmen, når temperaturen ikke kan holdes på 19 grader uden opvarmning.

  I Furesø Kommune vil vi følge anbefalingen så langt som muligt. 

 • Medarbejderinformation

  Regeringen, Danske Regioner og KL anbefaler, at alle myndigheder og institutioner skal kommunikere til medarbejdere om, hvordan man kan bidrage til energibesparelser på arbejdspladsen samt anvende Energistyrelsens kampagne-materiale fra SparEnergi.dk.

  Energistyrelsens inspirationsmateriale sendes til ledere, AMR, foreninger, idrætsklubber, svømmehaller mv. i løbet af oktober, så alle kan blive inspireret til, hvordan hele kommunen i fællesskab kan sænke energiforbruget mest muligt.

   

 • Supplerende tiltag (soppebassin, saunaer, Søndersø Plejehjem, solceller og varmepumper)

  Onsdag den 21. september besluttede Økonomiudvalget af iværksætte yderligere tiltag, ud over det anbefalede for at spare på energiforbruget i kommunen:

  • Lukning af soppebassin i Farum Svømmehal. Bassinet benyttes ikke fast til foreningsbrug.
  • Reduktion i brugen af saunaer, således at der maksimalt er én sauna tændt i hvert omklædningsafsnit i de af kommunes svømmehaller, hvor der er offentligt åbent samt på Furesøbad. Alle øvrige saunaer lukkes.
  • Lukning af Søndersø plejehjem, når de 5 flygtninge på stedet er anvist anden bolig.
  • Øget acceleration på opsætning af solceller og varmepumper, der hvor der er naturgas.
   Formålet er at kunne få opsat solceller og varmepumper hurtigst muligt, hvorfor
   leveringstiden bliver en afgørende faktor for valg af løsning. Set i forhold til de forventede
   merforbrug på energiområdet, så vurderes det, at det kan betale sig.

  Læs referatet fra Økonomiudvalget 21. september 2022

 • Tiltag, der undersøges nærmere

  Økonomiudvalget bad den 21. september forvaltningen om at se på supplerende tiltag, mhp. afklaring af den  økonomiske effekt og de servicemæssige konsekvenser:

  • Periodevis nedlukning eller delvis nedlukning af kommunale tilbud, herunder en række kultur- og idrætstilbud
  • Indførsel af lukkeuger/måneder i kommunens svømmehaller/sale. Furesø har 2 svømmehaller og en svømmesal – hvis den samlede åbningstid reduceres i perioder med lav anvendelse, vil det kunne reducere energiforbruget markant
  • Yderligere reduktion af temperaturen i kommunes bygninger
  • Ændring af kommunens vejbelysning fx  nattesænkning eller delvis slukning m.v. Det
   vurderes ikke hensigtsmæssigt ud fra en økonomisk- eller trafiksikkerhedsmæssig vinkel at
   slukke vejbelysningen, for dermed at opnå besparelser på el. Der er i 2022 afsat 16,1 mio.
   kr. til modernisering af vejbelysningen (Omlægning til LED-belysning/signalanlæg), og der
   er i anlægsforslaget afsat yderligere 18,5 mio. kr. til at forsætte omlægningen i 2023. Det
   forslås, efter 2. behandlingen af budgettet den 13. oktober, at fremrykke en del af
   investeringen til start i 2022, således den resterende vejbelysning kan være moderniseret i
   foråret 2023. Det vurderes realistisk at iværksætte yderligere arbejde allerede i 2022.

  Når tiltagene er undersøgt, vil de blive fremlagt for Økonomiudvalget.

  I Furesø har vi de sidste mange år arbejdet benhårdt med at reducere vores energiforbrug. Det fortsætter vi med også nu gennem mange af de tiltag vi har sat i værk tidligere i form af bl.a. energirenoveringer af og energistyring i vores bygninger, brug af solenergi, udskiftning af vejbelysning til LED, klimaambassadører mv.

  I Furesø Kommune har vi reduceret vores CO2 udlejning med 60 %, hvilket også siger noget om et reduceret energiforbrug. Vi følger prisudviklingen løbende og indregner prisudviklingen i vores løbende budgetopfølgninger i takt med ændringer.

  Læs referatet fra Økonomiudvalget 21. september 2022

 • Dine idéer eller spørgsmål

  Har du input til, hvor og hvordan vi kan spare på energien - eller har du spørgsmål til, hvordan vi energioptimerer i kommunens bygninger? Så kontakt lederen af den hal, daginstitution, skole mv., som det handler om. Handler det om mere generelle tiltag, er du velkommen til at kontakte Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg. Du finder kontaktoplysningerne nederst på denne side.

Kommunen har de sidste mange år arbejdet benhårdt med at reducere vores energiforbrug. Det fortsætter vi med også nu gennem mange af de tiltag, vi har sat i værk tidligere i form af bl.a. energirenoveringer af og energistyring i vores bygninger, brug af solenergi, udskiftning af vejbelysning til LED, klimaambassadører mv.

Det kan du gøre i din hverdag

Banner

SparEnergi.dk

Energistyrelsens hjemmeside om elforbrug, varmeforbrug og energiløsninger i hjemmet og på arbejdspladsen.

Penge

Brug for økonomisk hjælp?

Nogle borgere kan få en økonomisk håndsrækning, hvis det er blevet svært at betale el- og varmeregning.

Tips til at holde el- og varmeforbruget nede i kommunale anlæg

Vi opfordrer foreninger og brugere af kulturhuse og idrætsanlæg til at hjælpe med at reducere forbruget med disse 5 tips:

Seneste nyt om energi
Kryds Med Bil (1)
Nyhed

Spar penge på brændstof med Nabogo

Prøv lokal samkørsel og pendling samlet i en gratis app.

Fjernvarmerør På Kollekollevej I 2012
Pressemeddelelse

Furesø tager næste skridt i udbygningen af fjernvarmen

Furesø Byråd godkendte onsdag den 28. september Vestforbrændings forslag til, hvordan fjernvarmenettet i dele af Værløse by, Hareskovby og Jonstrup sk…

Louise Piester
Nyhed

Louise Piester ny centerchef i Furesø

Efter samtaler, tests og opløb med dygtige kandidater er det nu officielt. Louise Piester tiltræder den 1. oktober i stillingen som centerchef for Cen…

Vedtagelse Af Klimaplan 2022 2050 Med Joachim Hjorting Og Karin Alsø Som Suppleanter 2
Pressemeddelelse

Furesø Byråd tiltræder ambitiøs klimaplan som den første kommune i DK2020-partnerskabet

Furesø Kommune har netop vedtaget en samlet klimaplan, der både sikrer en CO2-neutral kommune inden 2030 og ruster kommunen til fremtidens klimaforand…

Kontakt

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)