Det gør Furesø Kommune

Furesø Kommune følger anbefalingerne fra Regeringen, Danske Regioner og KL. Udrulningen af energibesparelser er en omfattende opgave, og den vil blive gennemført i faser. Først regulerer vi varmen, da det er her, vi kan hente den største energibesparelse. Derefter gælder det elforbruget og til sidst øvrige indsatser, hvis effekt og servicemæssige konsekvenser, der skal analyseres yderligere på.

 • Opvarmning af kommunale bygninger til 19 grader

  Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening anbefalere at reducere opvarmningen af bygninger til 19 grader på de arbejdspladser og i de arbejdsfunktioner, hvor det vurderes muligt og teknisk egnet.

  Varmestyring er kommunens førsteprioritet. 

  • Rådhus, Jobcenter m.fl.: Fra den 1. oktober følger Furesø Kommune anbefalingen fra regeringen og KL om kun at varme op til cirka 19 grader i de bygninger, hvor det kan lade sig gøre uden store menneskelige omkostninger og i overensstemmelse med lovgivning og regulativer fra Arbejdstilsynet.
  • Vuggestuer, plejehjem, botilbud og specialiserede indsatser: I vuggestuer, børnehaver, plejehjem, botilbud og i specialiserede indsatser vil der være uændret temperatur, da småbørn, ældre samt sårbare borgere ikke kan holde sig varme ved 19 grader indendørs.
  • Skoler, FFO'er m.fl.: Skoler, FFO’er og andre kommunale bygninger opvarmes til cirka 19 grader.
  • Haller, gymnastiksale m.fl.: Temperaturen i bevægelseslokaler såsom haller og sale vil fortsat holdes på cirka 17 grader.
 • Slukning af unødvendig belysning

  Regeringen, Danske Regioner og KL anbefaler, at der i alle bygninger skal slukkes for unødvendig belysning samt unødvendig udendørsbelysning af facader, parkarealer mv.

  I Furesø følger vi regeringen og KL’s anbefaling om at slukke al unødvendig udendørs belysning ved offentlige bygninger, men kun der, hvor der ikke er fare for person- og/eller materielskade.

  Servicevagten og en håndfuld teknikere har slukket for det overflødige lys i kommunale bygninger og på kommunens arealer. Mange steder har det kunnet løses med nye indstillinger i teknikken. Andre steder handler det om, at brugere / medarbejdere skal huske at slukke lyset efter sig. 

  Da man i vidt omfang selv styrer lys og strømforbrug lokalt, har samtlige ledere i Furesø modtaget råd og anbefalinger til energirigtig adfærd via nyhedsbrev m.v.

 • Forkortelse af fyringssæsonen

  Regeringen, Danske Regioner og KL anbefaler, at alle
  myndigheder og institutioner skal reducere bygningernes driftstid for varme og ventilation ved at slukke eller sænke driftstiden, hvor det vurderes muligt og teknisk egnet, herunder skal fyringssæsonen afkortes ved først at tænde for varmen, når temperaturen ikke kan holdes på 19 grader uden opvarmning.

  I Furesø Kommune vil vi følge anbefalingen så langt som muligt. 

 • Medarbejderinformation

  Regeringen, Danske Regioner og KL anbefaler, at alle myndigheder og institutioner skal kommunikere til medarbejdere om, hvordan man kan bidrage til energibesparelser på arbejdspladsen samt anvende Energistyrelsens kampagne-materiale fra SparEnergi.dk.

  Energistyrelsens inspirationsmateriale er sendt til ledere, AMR, foreninger, idrætsklubber, svømmehaller mv., så alle kan blive inspireret til, hvordan hele kommunen i fællesskab kan sænke energiforbruget mest muligt.

   

 • Supplerende tiltag

  Økonomiudvalget har besluttet af iværksætte tiltag ud over det anbefalede fra KL for at spare på energiforbruget i kommunen:

  • Lukning af soppebassin i Farum Svømmehal. Bassinet benyttes ikke fast til foreningsbrug.
  • Reduktion i brugen af saunaer, således at der maksimalt er én sauna tændt i hvert omklædningsafsnit i de af kommunes svømmehaller, hvor der er offentligt åbent samt på Furesøbad. Alle øvrige saunaer lukkes.
  • Lukning af Søndersø plejehjem, når de 5 flygtninge på stedet er anvist anden bolig.
  • Øget acceleration på opsætning af solceller og varmepumper, der hvor der er naturgas.
   Formålet er at kunne få opsat solceller og varmepumper hurtigst muligt, hvorfor
   leveringstiden bliver en afgørende faktor for valg af løsning. Set i forhold til de forventede
   merforbrug på energiområdet, så vurderes det, at det kan betale sig.
  • Miljø- og klimaambassadører i dagtilbud og skoler skal i vinteren 2022/2023 gennemføre et af de tre kendte adfærdskampagner: Mit Klimaansvar, Mit Klasselokale i alle skoleklasser og Sluk og Luk eller Falko læringsforløbet i dagtilbud og FFO. Adfærdskampagnerne skræddersys til
   hver enkelt institution, da institutionerne er forskellige – f.eks. i forhold til, hvad der er
   elektronisk og manuelt i de forskellige bygninger. De tre klimaadfærdskampagner er
   velafprøvede og har historisk givet en effekt på 15-30 % reduktion af kilo watt timer og
   vand, i kampagneperioden og nogle måneder frem.

  Læs referatet fra Økonomiudvalget 21. september 2022

  Læs referatet fra Økonomiudvalget 16. november 2022

  I Furesø har vi de sidste mange år arbejdet benhårdt med at reducere vores energiforbrug. Det fortsætter vi med også nu gennem mange af de tiltag vi har sat i værk tidligere i form af bl.a. energirenoveringer af og energistyring i vores bygninger, brug af solenergi, udskiftning af vejbelysning til LED, klimaambassadører mv.

  I Furesø Kommune har vi reduceret vores CO2 udlejning med 60 %, hvilket også siger noget om et reduceret energiforbrug. Vi følger prisudviklingen løbende og indregner prisudviklingen i vores løbende budgetopfølgninger i takt med ændringer.

 • Dine idéer eller spørgsmål

  Har du input til, hvor og hvordan vi kan spare på energien - eller har du spørgsmål til, hvordan vi energioptimerer i kommunens bygninger?

  Så kontakt lederen af den hal, daginstitution, skole mv., som det handler om. Handler det om mere generelle tiltag, er du velkommen til at kontakte Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg. Du finder kontaktoplysningerne nederst på denne side.

Kommunen har de sidste mange år arbejdet benhårdt med at reducere vores energiforbrug. Det fortsætter vi med også nu gennem mange af de tiltag, vi har sat i værk tidligere i form af bl.a. energirenoveringer af og energistyring i vores bygninger, brug af solenergi, udskiftning af vejbelysning til LED, klimaambassadører mv.

Det kan du gøre i din hverdag

Banner

SparEnergi.dk

Energistyrelsens hjemmeside om elforbrug, varmeforbrug og energiløsninger i hjemmet og på arbejdspladsen.

Penge

Brug for økonomisk hjælp?

Nogle borgere kan få en økonomisk håndsrækning, hvis det er blevet svært at betale el- og varmeregning.

Tips til at holde el- og varmeforbruget nede i kommunale anlæg

Vi opfordrer foreninger og brugere af kulturhuse og idrætsanlæg til at hjælpe med at reducere forbruget med disse 5 tips:

Seneste nyt om energi
Furesøen, gammel bro
Pressemeddelelse

Kan Danmarks dybeste sø opvarme vores hjem?

Det kan betale sig at udnytte varmen i Furesøen, viser en rapport fra Rambøll. Nu vil Furesø, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk sammen med forsyningsselskab…

Renovering Af Baderum
Pressemeddelelse

Furesø vælger MT Højgaard Danmark som strategisk partner til at energirenovere i de kommende år

I selskab med lokale firmaer skal MT Højgaard Danmark vedligeholde og energioptimere skoler, børnehaver og andre kommunale ejendomme i den østlige del…

Verdensmål 13: Klimaindsats
Pressemeddelelse

Klimakamp: Dyst mod din nabo, venner eller lokalområde

Vær med i en lokal klimakonkurrence og dyst mod din nabo eller lokalområde. Hvem cykler mest, spiser mindst oksekød eller har flest vilde blomster i h…

Fjernvarmerør På Kollekollevej I 2012
Nyhed

Tilmeld dig nyhedsbrev om fjernvarme

I Vestforbrændings månedlige nyhedsbrev kan du holde dig opdateret på seneste nyt fra fjernvarmeudbygningen, priser på fjernvarme, alternative mulighe…

Kontakt

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
Pressetelefon: 7235 4012

E-mail: kommunikation@furesoe.dk
(Pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger o.a.)