Hvem kan få vejledning?

Du kan få uddannelsesvejledning, hvis du:

  • er folkeskoleelev og går i 6.-10. klasse
  • ikke er fyldt 25 år endnu og har brug for vejledning i forbindelse med arbejde og uddannelse.

Elever i folkeskolen får automatisk vejledning. Når du har forladt folkeskolen, og indtil du fylder 25 år, har du ret til at få hjælp af den kommunale ungeindsats. Du vil blive kontaktet af en vejleder, hvis du ikke har gennemført eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.

Hvad kan du få vejledning om?

Den kommunale ungeindsats kan tilbyde dig en samtale om uddannelse og job og lave en uddannelsesplan sammen med dig.

Du kan også få vejledning om:

  • hvilke muligheder du har for uddannelse
  • kontakt med uddannelsesstederne
  • adgangskrav og muligheder for, at du kan kvalificere dig til dit drømmestudium
  • praktikforløb
  • brobygning
  • økonomi under uddannelsen.

Find din vejleder

Louise Ekman Gommesen: Tlf. 72163949  - mail:  leg3@furesoe.dk  - Louise er tilknyttet Hareskov Skole og Syvstjerneskolen 
 
Camilla Hatting Larsen: Tlf. 72165825  - mail: chl2@furesoe.dk  - Camilla er tilknyttet Egeskolen og Solvangskolen. 
 
Per Wolf Lorenzen: Tlf. 72165824   - mail:  pwl1@furesoe.dk  - Per er STU-vejleder og tilknyttet De Små Hold på Egeskolen, Autismecentret på Lille Værløse Skole og  ADHD afdelingen Syvstjerneskolen.
 
Mikkel Larsen: Tlf. 72165823  -  mail:  mla4@furesoe.dk   - Mikkel er tilknyttet Lyngholmskolen og Søndersøskolen.
 
Christa Bennett: Tlf. 72165821   - mail:  cbe1@furesoe.dk   - Christa er EGU- og  STU-vejleder og tilknyttet specialklasserne på Stavnsholtskolen og Lyngholmskolen.
 
Finn Spånbæk: Tlf. 72165820  - mail: fsp1@furesoe.dk  -  Finn er tilknyttet Stavnsholtskolen, Lille Værløse Skole og Marie Kruses Skole.

 

Kontakt

Uddannelsesvejledning

Bybækskolen/Byen

Paltholmterrasserne 1

3520 Farum

Tlf. 72357564

Ring og lav en aftale med din vejleder