SSP's mål er at forebygge mistrivsel og risikoadfærd blandt de større børn og unge, i forhold til kriminalitet, misbrug eller anden utilsigtet adfærd. Indsatsen skal nedbringe antallet af unge i alderen 13-25 år, der begår alvorlig kriminalitet eller etablerer sig i uhensigtsmæssige grupperinger.

SSP+ er målrettet unge mellem 18-25 år, som har begået gentagen eller personfarlig kriminalitet og har brug for en koordineret indsats for at komme ud af kriminalitet og mistrivsel.

På denne side kan du læse om nogle af SSP’s indsatser samt hvordan du kan kontakte kommunens SSP-konsulent.

Tip SSP om utrygge oplevelser

I app’en "Furesø Borgertip" kan du tippe kommunens SSP-konsulent om episoder, hvor du har følt dig utryg. Det kan for eksempel være en gruppe unge, som har opført sig højrøstet eller uhensigtsmæssigt. Med afsæt i dit tip kan SSP-konsulenten tage en snak med de unge eller fokusere på et særligt område. En kriminel handling skal til enhver tid fortsat anmeldes til politiet på 114 eller 112, hvis det er akut.

Furesø Borgertip

Er gadelyset gået ud, ser du huller i vejen, eller oplever du utrygge hændelser i Furesø Kommune?

Konfliktmægling

SSP har i samarbejde med Center for Konfliktløsning uddannet en række konfliktmæglere, som kan mægle i konflikter mellem unge, unge og voksne og mellem voksne. SSP mægler også i konflikter, der omfatter grupper, både mellem grupper og indenfor grupper, som har interne konflikter.

Formålet med konfliktmægling er, at:

  • Forebygge at konflikter optrappes

  • Sikre at begge parter kommer videre

  • Den forurettede oplever at blive taget alvorligt

Hvis du gerne vil høre mere om konfliktmægling eller har brug for konfliktmægling er du velkommen til at kontakte kommunens SSP-konsulent, Khalil Ahmed.

 

Politiet

Kommunen har et tæt samarbejde med politiet. Du kan træffe Nordsjællands Politi på nærpolitistationen i Jobcenter Furesø, Hvedemarken 3-5, 3520 Farum hver torsdag kl. 15-17.

Seneste nyheder
Til Åben Sjov Hverdag kan du møde Ninjafabrikken, Furesø Børnebasket, Farum Bokseklub og Farum Australsk Fodbold. Derudover vil der dagligt være blandt andet fodbold, klatrevæg og streetbasket.
Pressemeddelelse

Gratis idrætstilbud for børn og unge i hele sommerferien

Foreninger inviterer til masser af gratis idrætstilbud på legepladsen og boldbanen i Farum Midtpunkt alle hverdage kl. 13-17 i skolernes sommerferie.

Trist ung mand
Pressemeddelelse

Mindre bureaukrati og mere sammenhæng har været en god håndsrækning til udsatte familier

Det er gennem et fireårigt frikommuneforsøg lykkedes Furesø og de øvrige otte frikommuner at gøre en forskel for de deltagende borgere og familiers li…

Kontakt

SSP

SSP-konsulent
Khalil Ahmed

Tlf. 72164396

Mail: khah@furesoe.dk