Aftalen betyder, at:

  • Byrådet forpligtes til at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne med henblik på at understøtte, at kommunerne aktivt arbejder for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. 
  • Måltallet samt de aktuelle søgetal skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.
  • Hvis de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne ligger under 10 procent, skal kommunen offentliggøre en handlingsplan for, hvad kommunen vil gøre for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.  

Byrådet i Furesø Kommune har fastsat måltallene for elevernes søgning pr. d. 1. marts 2021 som følgende:

 

 

9 Klasse
9. klasse
10 Klasse
10. klasse

9. klasse

  Søgetal pr. d. 1. marts 2020

Måltal for søgning d. 1. marts 2021

Erhvervsuddannelser 8 % 9 %
Gymnasiale uddan­nelser 89 % 88 %
Øvrige ungdomsuddan­nelser 0% 0%

Meddelelse om andre aktiviteter

3 % -

10. klasse 

  Søgetal pr. d. 1. marts 2020

Måltal for søgning d. 1. marts 2021

Erhvervsuddannelser 18 % 22 %
Gymnasiale uddan­nelser 71 % 70 %
Øvrige ungdomsuddan­nelser 7 % 5 %

Meddelelse om andre aktiviteter

4 % -

 

Del: