Aftalen betyder, at:

  • Byrådet forpligtes til at udarbejde lokale måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne med henblik på at understøtte, at kommunerne aktivt arbejder for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. 
  • Måltallet samt de aktuelle søgetal skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.
  • Hvis de aktuelle søgetal til erhvervsuddannelserne ligger under 10 procent, skal kommunen offentliggøre en handlingsplan for, hvad kommunen vil gøre for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.  

Byrådet i Furesø Kommune har fastsat måltallene for elevernes søgning pr. d. 1. marts 2023 som følgende:

9. klasse

  Søgetal pr. d. 1. marts 2022

Måltal for søgning d. 1. marts 2023

Erhvervsuddannelser 11,5 % 12 %
Gymnasiale uddan­nelser 81,2 % 81 %
Øvrige ungdomsuddan­nelser 0% 0%

Meddelelse om andre aktiviteter

6,5 % -

10. klasse 

  Søgetal pr. d. 1. marts 2022

Måltal for søgning d. 1. marts 2023

Erhvervsuddannelser 9,6 % 12 %
Gymnasiale uddan­nelser 85,4 % 83 %
Øvrige ungdomsuddan­nelser 3,3 % 4 %

Meddelelse om andre aktiviteter

1,7 % -

 

Del: