Hvem kan få vejledning?

Du kan få uddannelsesvejledning, hvis du:

  • er folkeskoleelev og går i 6.-10. klasse
  • ikke er fyldt 25 år endnu og har brug for vejledning i forbindelse med arbejde og uddannelse.

Elever i folkeskolen får automatisk vejledning. Når du har forladt folkeskolen, og indtil du fylder 25 år, har du ret til at få hjælp af den kommunale ungeindsats. Du vil blive kontaktet af en vejleder, hvis du ikke har gennemført eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.

Hvad kan du få vejledning om?

Den kommunale ungeindsats kan tilbyde dig en samtale om uddannelse og job og lave en uddannelsesplan sammen med dig.

Du kan også få vejledning om:

  • hvilke muligheder du har for uddannelse
  • kontakt med uddannelsesstederne
  • adgangskrav og muligheder for, at du kan kvalificere dig til dit drømmestudium
  • praktikforløb
  • brobygning
  • økonomi under uddannelsen.

Find din vejleder

Anita Dahl: Tlf. 72165820 – mail: ndh4@furesoe.dk – Anita er tilknyttet Marie Kruse skole, Stavnsholt skole og Lille Værløse skole

Cecilie Borum: Tlf. 72165825 - mail: ceb4@furesoe.dk – Cecilie er tilknyttet Egeskolen og Syvstjerneskolen.

Maj-Britt H. Lassen: Tlf. 72163949 – mail: mbl2@furesoe.dk Maj-Britt er tilknyttet Hareskov skole og Solvangskolen.

Mikkel Larsen: Tlf. 72165823 - mail: mla4@furesoe.dk - Mikkel er tilknyttet Lyngholmskolen og Søndersøskolen og Farum Lilleskole

Lena Schlünsen: Tlf. 72165821 - mail: lsch@furesoe.dk - Lena er STU-vejleder og tilknyttet specialklasserne på Stavnsholt skole og Lyngholmskolen, samt de små hold på Egeskolen.

David Demais-Behrens: Tlf. 72165824 - mail: ddb4@furesoe.dk - David er tilknyttet gruppeordningen på Syvstjerneskolen, autismecenteret på Lille Værløse Skole samt de små hold på Egeskolen.

 

Tilbud til unge i Furesø Kommune

Ungekulturhuset Batik

Unge Penge Puljen

Puljen er de hurtigste penge til unge eventarrangører i Furesø Kommune. Godkendte ansøgninger får pengene overført inden for 14 dage.

Ungekulturhuset Ungepanel

Furesø Ungepanel

FUP er kommunes ungepanel bestående af frivillige unge. Vi holder til i Ungekulturhuset Ballerupvej 31. Kom og bliv en del af fællesskabet.

Ungekulturhuset Indenfor

Ungekulturhuset

UKH er de unges hus i Furesø Kommune. Her har du mulighed for at mødes med dine venner, spille playstation, bordfodbold, bruge lydstudiet eller øvelok…

Kontakt

Uddannelsesvejledning

Bybækskolen/Byen

Paltholmterrasserne 1

3520 Farum

Tlf. 72357564

Ring og lav en aftale med din vejleder