Takster 2024

Kr. pr. måned
Dagpleje 3544,00
Vuggestue (inkl. frokost som udgør 794 kr.) 4257,00
Børnehave 2106,00
Frokost i børnehave                                                                                                                                                                                      847,00
Børnehaven Lille Bjørn (reduceret åbningstid) 1773,00
FFO 1 (0.-3. klasse) 1916,00
FFO 2 (4.-6. klasse) 753,00
FFO 3 (7.-9. klasse) 358,00
Gebyr ved for sen betaling 250,00

Søskendetilskud
Familier med mere end et barn i dagtilbud eller FFO skal betale fuld pris for det dyreste barn og 50 % af taksten pr. efterfølgende barn.

Friplads

Ansøgning om hel eller delvis økonomisk friplads skal søges via den digitale pladsanvisning på www.furesoe.dk.

Økonomisk friplads kan bevilges, hvis husstandens aktuelle årlige indkomst ikke overstiger 622.200 kr. (gældende fra 1.januar 2024). Er der mere end ét hjemmeboende barn under 18 år, ydes der et månedligt fradrag på 7.000 kr. for hvert efterfølgende barn. Enlige forsørgere får et fradrag på 70.089 kr. årligt.

Går barnet i integreret institution, betales vuggestuetakst frem til den måned, hvor barnet fylder 3 år - også selvom barnet rykkes op i barnehavedelen før.

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000