Takster 2022

Kr. pr. måned
Dagpleje 3.322,00
Vuggestue (inkl. frokost som udgør 791 kr.) 3.957,00
Børnehave 1.929,00
Frokost i børnehave                                                                                                                                                                                       843,00
Børnehaven Lille Bjørn (reduceret åbningstid) 1.624,00
FFO 1 (0.-3. klasse) 1.645,00
FFO 2 (4.-6. klasse) 557,00
FFO 3 (7.-9. klasse) 335,00
Gebyr ved for sen betaling 250,00

Går barnet i integreret institution, betales vuggestuetakst frem til den måned, hvor barnet fylder 3 år - også selvom barnet rykkes op i barnehavedelen før.

Søskendetilskud
Familier med mere end et barn i dagtilbud eller FFO skal betale fuld pris for det dyreste barn og 50 % af taksten pr. efterfølgende barn.

Friplads

Ansøgning om hel eller delvis økonomisk friplads skal søges via den digitale pladsanvisning på www.furesoe.dk.

Økonomisk friplads kan bevilges, hvis husstandens aktuelle årlige indkomst ikke overstiger 583.700 kr. (gældende fra 1.januar 2022). Er der mere end ét hjemmeboende barn under 18 år, ydes der et månedligt fradrag på 7.000 kr. for hvert efterfølgende barn. Enlige forsørgere får et fradrag på 65.747 kr. årligt.

Del: