Generelt om specialundervisning og specialpædagogisk bistand

Her kan du læse om specialundervisning til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen og støtte, som ikke kan understøttes inden for rammern…

Behov for særlig indsats i skolen

Når der er behov for særlige indsatser i forhold til et enkelt barn eller en klasse

Autismeafdelingen på Lille Værløse Skole

Autismeafdelingen på Lille Værløse Skole er en gruppeordning for børn med autismespektrumforstyrrelser (ASF) og børn med tilgrænsende funktionsniveau.…

ADHD-afdelingen på Syvstjerneskolen

ADHD-afdelingen på Syvstjerneskolen er en del af den samlede skole både i undervisningen, i fritiden og ved fælles arrangementer. Her kan du læse mer…

Gruppeordningen på Lyngholmskolen

Lyngholmskolen har to gruppeordninger; et sprog- og læsetilbud samt Lyngholmskolens Gruppeordning. Læs mere om tilbuddene på Lyngholmskolens hjemmesid…

Specialklasserne på Stavnsholtskolen

Specialklasserne på Stavnsholtskolen er et tilbud til elever med indlæringsvanskeligheder, motoriske problemer, talevanskeligheder og lignende problem…

Sprog-Læsehuset på Hareskov Skole

Sprog- og Læsehuset er et kvalificeret tilbud til elever med specifikke sprog-, læse- og skrivevanskeligheder, dysleksi, dyspraksi og dysfasi. Læs me…

Broen

Broen er et midlertidigt brobygningstilbud for elever, der i løbet af et skoleår rammes af alvorlig mistrivsel, stress eller skolevægring og derfor i…

Egeskolens små hold

Egeskolen er Furesø Kommunes 10. klasseskole beliggende i Jonstrup

Humlehaven - specialbørnehave

Humlehaven er en specialbørnehave for børn fra 2 - 6 år beliggende i Farum.