Skoleindskrivning til skolestart i august 2021

Skoleindskrivningen for børn, der skal starte i skole i august 2021, foregår digitalt i peroden 12. oktober til 30. oktober 2020. De vigtigste oplysninger om skoleindskrivning, skoledistrikter og udsættelse af skolestart kan du læse nedenfor. Fra den 12. oktober finder du et link til skoleindskrivning her på siden.

 • Skoleindskrivning

  Er dit barn født i 2015 eller tidligere, og går det endnu ikke i skole, er det nu tid til skoleindskrivning til skolestart i august 2021.

  Skoleindskrivningen i Furesø Kommune foregår digitalt i perioden 12. oktober til 30. oktober 2020.

  Sådan indskriver du dit barn i børnehaveklasse

  • Du skal skrive op via den digitale skoleindskrivning. (linket øverst på siden er åben fra 12. oktober til 30. oktober 2020)
  • Du kan ændre din indskrivning, indtil indskrivningsperioden stopper.  
  • Kun forældre med forældremyndighed kan indskrive et barn.

  Hvis I har ønsket en anden skole end distriktsskolen, vil I modtage svar om optagelse ultimo december 2020.

  ​Bor du udenfor kommunen og ønsker plads på en af skolerne i Furesø, skal du sende en e-mail til pladsanvisningen@furesoe.dk senest den 5. november 2020. Svar vil blive sendt medio april 2021.

  Det tekniske

  Du skal bruge NemID for at opskrive dit barn til skole. Har du ikke allerede et NemID, så bestil det nu, da der er op til to ugers levering.

  • Når du modtager koden til din NemID, er det vigtigt at aktivere koden hurtigt, ellers bliver koden forældet.
  • NemID kan bestilles i kommunens Borgerservice eller via www.nemid.nu. NemID kan bruges fra alle computere. 

  Husk at melde ud af børnehaven, hvis dit barn starter i privat FFO eller FFO i anden kommune

  Hvis dit barn skal starte på et privat fritidshjem eller et fritidshjem i en anden kommune, bliver han/hun ikke meldt ud af børnehaven automatisk. Du skal derfor selv udmelde dit barn fra dets nuværende børnehave. Det skal ske med en måneds varsel til den 15. eller 30. i en måned via digital pladsanvisning.

 • Skoledistrikter

  Som forældre har I krav på, at jeres barn optages i skolen i det distrikt , hvor barnet bor eller opholder sig.

  Her finder du kort over skoledistrikterne.
  (Du skal vælge "Skoledistrikter" i menulinjen foroven på kortet.)

 • Udsættelse af skolestart

  I Folkeskoleloven står der, at undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.

  Langt de fleste børn i Furesø Kommune starter som 6 årige i børnehaveklasse.

  Folkeskoleloven giver mulighed for at godkende forældres anmodning om udsættelse af barnets skolestart, hvis det vurderes, at et ekstra år i børnehaven giver barnet bedre betingelser for en god begyndelse i skolen. Nedenfor kan du læse, hvordan man søger om udsættelse af skolestart.

  Forældrene og børnehaven ønsker, at barnet udsætter sin skolestart

  • Forældrene fremsender et begrundet ønske om udsat skolestart via borger.dk https://minside.borger.dk/post?function=inbox&mailboxid=16726, alternativt til Center for Børn og Voksne på mail ppr@furesoe.dk

  • Ansøgningen vedlægges en individuel læreplan for, hvorledes barnet tænkes stimuleret i børnehaven det kommende år. Læreplanen udarbejdes af børnehaven i samarbejde med forældrene

  • Ansøgning og læreplan skal være indsendt senest 30. oktober 2020
  • Ansøgningen vurderes af et udvalg bestående af:
   • leder på dagtilbudsområdet
   • skoleleder
   • leder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 0-6 år
   • leder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 6-18 år

  • Er der i forvejen et samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning om barnet, inddrages denne viden i behandling af ansøgningen

  • Center for Børn og Voksne sender på Byrådets vegne besked til forældre samt børnehave, om ønsket kan imødekommes

  • Afgørelse kan ikke ankes

  • Der skal stadig foretages en indskrivning til skoleudsættelse via den digitale skoleindskrivning

   

  Forældrene ønsker, at barnet udsætter sin skolestart, men børnehaven fraråder det

  • Forældrene fremsender et begrundet ønske om udsat skolestart via borger.dk, alternativt til Center for Børn og Voksne på mail ppr@furesoe.dk

  • Ansøgningen skal være indsendt senest 30. oktober 2020.

  • Ansøgningen vurderes af et udvalg bestående af:
   • leder på dagtilbudsområdet
   • skoleleder
   • leder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 0-6 år
   • leder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 6-18 år

  • Udvalget indhenter en udtalelse fra barnets dagtilbud

  • Går barnet ikke i dagtilbud, kan imødekommelse af ansøgningen betinges af, at barnet optages i dagtilbud i stedet for at starte i børnehaveklasse

  • Er der i forvejen et samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning om barnet, inddrages denne viden i behandling af ansøgningen

  • Center for Børn og Voksne sender på Byrådets vegne besked til forældre og dagtilbud, om ønsket kan imødekommes
  • Afgørelsen kan ikke ankes
  • Der skal stadig foretages en indskrivning til skoleudsættelse via den digitale skoleindskrivning
 • Hvis I ønsker en anden skole end distriktsskolen

  Forældre har krav på, at deres barn optages i skolen i det distrikt , hvor barnet bor eller opholder sig. Forældre kan ønske en anden skole end distriktsskolen. I tilfælde af at der søger flere elever til en bestemt skole end der er er kapacitet til, gælder følgende kriterier for optagelse:

  A: Elever med bopæl i skoledistriktet kan altid optages på distriktsskolen. Dette gælder dog ikke, hvis undervisningspligten umiddelbart inden ønske om optagelse på skolen har været opfyldt på anden skole end distriktsskolen.

  Elever, der flytter til skoledistriktet kan altid optages på distriktsskolen, hvis optagelsen søges i forbindelse med flytning.

  B: Andre elever med bopæl i Furesø Kommune kan optages på en skole såfremt det gennemsnitlige elevtal på det ønskede klassetrin på skolen er under 24 elever pr. klasse.

  I tilfælde af at flere elever end der er plads til, søger til én bestemt skole, gælder følgende kriterier for optagelse:

  1. Søskende til elever på skolen går forud for andre
  2. Nærmere boende børn går forud for fjernere boende børn (gå afstand)
  3. Herefter lodtrækning

  C: Elever med bopæl i andre kommuner kan optages i børnehaveklasse – 9. klasse, såfremt det gennemsnitlige elevtal på det ønskede klassetrin på skolen er under 24 elever pr. klasse og i 10. klasse, såfremt elevtallet på 10. klasseskolen (Egeskolen) er under 154 elever.

  I tilfælde af at flere elever end der er plads til, søger en bestemt skole, gælder følgende kriterier for optagelse:

  1. Søskende til elever på skolen går forud for andre
  2. Børn optaget i daginstitutioner i Furesø Kommune går forud for andre børn
  3. Nærmere boende børn går forud for fjernere boende børn (gå afstand)
  4. Herefter lodtrækning

  En elev, der er startet i en folkeskole, kan forblive i denne skole, uanset at der flyttes bopæl.

 • Skal I flytte til nyt skoledistrikt

  Hvis I flytter til et nyt skoledistrikt, har I altid ret til at få indskrevet jeres barn på distriktsskolen, hvis det sker senest 3 måneder efter, I er flyttet til den nye adresse.

  Hvis ønsket om at skifte til distriktsskolen kommer senere end 3 måneder efter tilflytningen, vil det ske efter reglerne for frit skolevalg, og det betyder, at der skal værre færre end 24 elever i gennemsnit på den pågældende årgang, før der kan optages nye elever. Det er derfor vigtigt, at et eventuelt skifte til distriktsskolen overvejes umiddelbart i forbindelse med flytningen.

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000