Skoleindskrivning til skolestart i august 2023

Den digitale skoleindskrivning for børn født i 2017, og børn født i 2016, der ikke er startet i skole, er nu afsluttet. Fik du ikke skrevet dit barn om til skole, så kontakt Pladsanvisningen på mail pladsanvisningen@furesoe.dk. 

 

Skoledistrikter i Furesø

 • Skoleindskrivning

  Er dit barn født i 2017 eller tidligere, og går det endnu ikke i skole, er det snart tid til skoleindskrivning til skolestart i august 2023.

  Skoleindskrivningen i Furesø Kommune foregår digitalt fra uge 42 og ca. 3 uger frem.

  Sådan indskriver du dit barn i børnehaveklasse

  Skoleindskrivning til 0. klasse skal ske digitalt i oktober måned, året før dit barn skal starte i skole.

  Hvis I har ønsket en anden skole end distriktsskolen, vil I modtage svar om optagelse ultimo december 2022.

  ​Bor du udenfor kommunen og har søgt om plads på en af skolerne i Furesø, vil du modtage svar medio april 2023.

  Husk at melde ud af børnehaven, hvis dit barn starter i privat FFO eller FFO i anden kommune

  Hvis dit barn skal starte på et privat fritidshjem eller et fritidshjem i en anden kommune, bliver han/hun ikke meldt ud af børnehaven automatisk. Du skal derfor selv udmelde dit barn fra dets nuværende børnehave. Det skal ske med en måneds varsel til den 15. eller 30. i en måned via digital pladsanvisning.

 • Skoledistrikter

  Som forældre har I krav på, at jeres barn optages i skolen i det distrikt , hvor barnet bor eller opholder sig. Øverst på denne side er et kort over de 7 skoledistrikter.

 • Udsættelse af skolestart

  I Folkeskoleloven står der, at undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.

  Omkring den 17. oktober 2022 sender Furesø Kommunes Pladsanvisning brev til forældrenes digitale postkasse, hvor forældrene - gerne i samråd med dagtilbuddet - skal tage stilling til om barnet skal indskrives i skole eller om der skal søges om udsættelse af skolestart.

  Folkeskoleloven giver mulighed for udsat skolestart, hvis det vurderes, at et ekstra år i børnehaven giver barnet bedre betingelser for en god begyndelse i skolen.

  Der er to muligheder for at søge om udsat skolestart

  1. Forældre og dagtilbuddet er enige om at søge udsat skolestart
  1. Forældre kan søge om udsat skolestart, selv om dagtilbuddet ikke er enig i forældrenes beslutning.

  For begge muligheder gælder følgende

  • Forældre skal tilkendegive skoleudsættelse via Skoleindskrivning til skole 2023-2024.
   Hvis dette ikke gøres, indskrives barnet automatisk på distriktsskolen.

  • Forældre skal fremsende et begrundet ønske om udsat skolestart via borger.dk til postkassen pædagogisk psykologisk rådgivning, 0-18 år.
   Benyt  evt.  dette  link  for  at  komme  direkte  til  din  digitale postkasse:

   https://post.borger.dk/

  Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger

  • Barnets fulde navn og cpr.nr.
  • Hvilket dagtilbud barnet går i
  • Oplysning om der er tilknyttet psykolog, talehørekonsulent eller fysioterapeut i dagtilbuddet, og evt. anbefalinger derfra
  • Ansøgningen vedhæftes den sidste trivselsvurdering og evt. den individuelle læreplan.

  Ansøgning skal være modtaget senest 4. november 2022

  Ansøgningen vurderes af et udvalg bestående af:

  • Ledere på dagtilbud- og skoleområdet
  • Afdelingsledere i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
 • Hvis I ønsker en anden skole end distriktsskolen

  Forældre har krav på, at deres barn optages i skolen i det distrikt , hvor barnet bor eller opholder sig. Forældre kan ønske en anden skole end distriktsskolen. I tilfælde af at der søger flere elever til en bestemt skole end der er er kapacitet til, gælder følgende kriterier for optagelse:

  Elever med bopæl i skoledistriktet

  Elever med bopæl i skoledistriktet kan altid optages på distriktsskolen. Dette gælder dog ikke, hvis undervisningspligten umiddelbart inden ønske om optagelse på skolen har været opfyldt på anden skole end distriktsskolen.

  Elever, der flytter til skoledistriktet kan altid optages på distriktsskolen, hvis optagelsen søges i forbindelse med flytning.

  Andre elever med bopæl i Furesø Kommune

  Andre elever med bopæl i Furesø Kommune kan optages på en skole såfremt det gennemsnitlige elevtal på det ønskede klassetrin på skolen er under 24 elever pr. klasse.

  I tilfælde af at flere elever end der er plads til, søger til én bestemt skole, gælder følgende kriterier for optagelse:

  1. Søskende til elever på skolen går forud for andre
  2. Børn der ved seneste sprogvurdering er placeret i "særlig indsats" (gælder i skoleåret 2022/2023 for Hareskov skole, Syvstjerneskolen, Søndersøskolen og Solvangskolen)
  3. Nærmere boende børn går forud for fjernere boende børn (gå afstand)
  4. Herefter lodtrækning

   

  Elever med bopæl i andre kommuner

  Elever med bopæl i andre kommuner kan optages i børnehaveklasse – 9. klasse, såfremt det gennemsnitlige elevtal på det ønskede klassetrin på skolen er under 24 elever pr. klasse og i 10. klasse, såfremt elevtallet på 10. klasseskolen (Egeskolen) er under 154 elever.

  I tilfælde af at flere elever end der er plads til, søger en bestemt skole, gælder følgende kriterier for optagelse:

  1. Søskende til elever på skolen går forud for andre
  2. Børn optaget i daginstitutioner i Furesø Kommune går forud for andre børn
  3. Børn der ved seneste sprogvurdering er placeret i "særlig indsats" (gælder i skoleåret 2022/2023 for Hareskov skole, Syvstjerneskolen, Søndersøskolen og Solvangskolen)
  4. Nærmere boende børn går forud for fjernere boende børn (gå afstand)
  5. Herefter lodtrækning

  En elev, der er startet i en folkeskole, kan forblive i denne skole, uanset at der flyttes bopæl.

 • Skal I flytte til nyt skoledistrikt

  Hvis I flytter til et nyt skoledistrikt, har I altid ret til at få indskrevet jeres barn på distriktsskolen, hvis det sker senest 3 måneder efter, I er flyttet til den nye adresse.

  Hvis ønsket om at skifte til distriktsskolen kommer senere end 3 måneder efter tilflytningen, vil det ske efter reglerne for frit skolevalg, og det betyder, at der skal værre færre end 24 elever i gennemsnit på den pågældende årgang, før der kan optages nye elever. Det er derfor vigtigt, at et eventuelt skifte til distriktsskolen overvejes umiddelbart i forbindelse med flytningen.

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000