Optagelse

Du kan søge om optagelse til den kommende 7. klasse fra den 1. december og indtil ansøgningsfristen den 15. marts. Talentudvalget sender svar om optagelse eller afslag i april. De elever som bliver optaget, bliver inviteret til et opstartsmøde inden sommerferien.

 • Optagelseskriterier

  For at du kan søge om optagelse, er det en forudsætning, at du dyrker din sport på et højt niveau.

  Du behøver ikke at dyrke idræt på landsholdsniveau for at blive optaget, men du og din træner skal kunne svare ja til følgende kriterier:

  • Du brænder for din sport og har et sportsligt potentiale, som du har ambitioner om at udvikle yderligere
  • Du har viljen og interessen i et stigende træningsomfang, og du prioriterer din sport meget højt
  • Du træner på et ambitiøst niveau og bruger flere timer om ugen på din sport til fx både fysisk træning, mental træning udover de timer, du bruger på kampe og stævner
  • Du deltager i kampe/konkurrencer på højest mulig sportslige niveau i din idrætsforening
  • Din idrætsforening vurderer, at dit sportslige udviklingspotentiale rækker til et meget højt niveau (fx højeste mesterskab eller nationalt niveau) inden udgangen af dine teenageår
  • Du er motiveret for at udvikle dine faglige evner på linje med de sportslige
 • Sådan søger du

  Ansøgningsskemaet

  Det er dit ansvar, sammen med dine forældre, træner, samt lærer/pædagog at udfylde ansøgningsskemaet. Find ansøgningsskemaet nederst på denne side.

  Der er et worddokument på 3 sider, som skal udfyldes digitalt og sendes til Talentudvalget, som herefter behandler ansøgningerne.

  • Side 1 skal du selv udfylde. Her skal du skrive nogle oplysninger om dig selv og din motivation for at gå på linjen.
  • Side 2 skal du udfylde i samarbejde med din idrætsforening.
  • Side 3 skal du bede din klasselærer om at udfylde.
  • På side 4 i ansøgningsskemaet er der en vejledning i, hvordan du, din træner og din lærer skal udfylde ansøgningsskemaet.

  Du er også velkommen til at ringe eller skrive til idrætstalentlinjen, hvis du har spørgsmål.

  Udfyldelse af ansøgningsskemaet

  Du, din idrætsforening og din skole skal udfylde skemaet digitalt.

  Sådan gør du:

  1. Download og gem skemaet til din computer.
  2. Udfyld de går felter som henvender sig til dig (side 1 og halvdelen af side 2).
  3. Send skemaet til din lærer og din træner og bed dem om, at udfylde side 2 og side 3. De skal sende skemaet tilbage til dig, sådan at du kan sende det til Talentudvalget.
  4. Husk at bede dem om at underskrive hver deres side.

  Send ansøgningsskemaet

  Nu skal skemaet sendes til Talentudvalget. Du sender den samlede ansøgning til os med Digital Post via Borger.dk fra selvbetjeningslinket (du skal bruge NemID for at sende ansøgningen).

  Det er vigtigt, at du sender ansøgningen via dette link!

Kontakt

Idrætstalentlinjen

Stavnsholtskolen
Stavnsholtvej 43
3520 Farum

Tlf.: 2342 1932
Email: idraetstalentlinje@furesoe.dk 

Stavnsholtskolen

Stavnsholtvej 43
3520 Farum
Tlf.: 7235 7250