FAQ
 • Hvordan er skemaet for en talentelev?

  Skemaet kan variere fra år til år. Dog er det fast at tirsdag og torsdag morgen er reserveret til morgentræning. I øjeblikket med mødetid kl. 10.10. Tirsdag er det fast at skolen lukker kl. 14.00, da lærerne her har fælles forberedelsestid.
  Øvrige dage kan skemaet variere fra år til år. Dog må man i udgangspunktet regne med at man flere dage om ugen har fri kl. 15.00 eller senere.

 • Samtaler

  Alle elever der søger om optagelse, og som på baggrund af den fremsendte ansøgning, menes at have en chance for optag, inviteres forud for optagelsen til en samtale på skolen.
  Kommunikation med skolen.
  På Stavnsholtskolen kommunikerer vi via forældreintra og elevintra. Desuden i nogen grad på meebook.com Det forventes at forældre og elever løbede holder sig orienteret om skolehverdagen på disse platforme.

 • Hvornår møder man på Stavnsholtskolen?

  På Stavnsholtskolen har man ”teaterringning”. Klokken ringer første gang kl. 7.58. Her går alle elever til deres plads. Kl. 8.00 er læreren i klassen, og undervisningen starter.

 • iPads/ Computere

  Skolen har flere klassesæt af div. computere. Der bruges computere i undervisningen når den pågældende aktivitet kræver det. Eleverne på Stavnsholtskolen har ikke personlige iPads eller computere udleveret af skolen. Eleverne fra 6. klasse og opefter har dog i klassen et personligt skab der kan låses. Her kan egne medbragte computere opbevares når de ikke er i brug. Desuden er det også her muligt at låse sin mobiltelefon inde.

 • Mobiltelefoner

  Skolen er helt mobilfri til og med 6.klasse. Elever i 7.-9. må benytte deres telefoner i 10- og 12 - pausen, eller hvis en specifik aktivitet kræver det. Det er altid læreren der afgør om telefonen kan benyttes i undervisningen.

 • Kantine

  Skolen har en velfungerende kantine der har åbent i skolens to længere pauser. Her kan der købes div. drikkevarer, boller, frugt, pastasalat samt dagensret. Hvis det ønskes kan der mod betaling for talentelever, arrangeres en frugtpose til om eftermiddagen.

 • Pause aktiviteter

  I pauserne kan eleverne benytte skolens udendørs aktiviteter, bl.a. skolens parkourbane. I vinterhalvåret kan de største elever benytte Stavnsholthallen til boldspil i spisepausen.

 • Lejrskole

  På Stavnsholtskolen er der en lejrskole af en uges varighed på 8. klassetrin. Den ligger i reglen i sensommeren. Det forventes at talentelever deltager på lige fod med de øvrige elever. I særlige tilfælde kan der dog dispenseres for dette. Talentkoordinatoren vurderer i samarbejde med skolens ledelse om der kan dispenseres, f.eks. pga. stævne eller træningslejr.

  Ved opstarten af en ny talentklasse kan der afholdes en introtur for at få rystet klassen godt sammen. Det forventes at man som elev prioriterer denne tur.

 • Konfirmation

  På Stavnsholtskolen bliver elever der måtte ønske det konfirmeret i 8. klasse. Konfirmationsforberedelsen er ikke en del af skoleskemaet. Således kan man som talentelev godt vælge at blive konfirmeret med eventuelle forhenværende klassekammerater i et andet sogn end Stavnsholtsogn. Da forberedelserne ifb. konfirmation ikke er en del af skoleskemaet, kan man naturligvis også vælge at blive konfirmeret i 7. klasse i sit gamle sogn. Man skal dog være opmærksom på, at timerne til morgentræning eller andre skemalagte timer ikke kan bruges på konfirmationsforberedelse.

  I skoleåret 2018/2019 går eleverne fra Stavnsholtskolen til konfirmationsforberedelse i Stavnsholtkirken om tirsdagen kl. 14.15.

 • Køleskab

  Da flere talentelever kommer langsvej fra, har en lang dag og derfor brug for at medbringe en stor madpakke, har talentklasserne på Stavnsholtskolen et køleskab i klassen.

Kontakt

Idrætstalentlinjen

Stavnsholtskolen
Stavnsholtvej 43
3520 Farum

Tlf.: 2342 1932
Email: idraetstalentlinje@furesoe.dk 

Stavnsholtskolen

Stavnsholtvej 43
3520 Farum
Tlf.: 7235 7250