Forventninger til foreningerne

Idrætstalentlinjen har en række forventninger til den tilknyttede klubber og morgentrænere nedenfor, kl:

  • Idrætsforeningerne indgår løbende i dialog med talentkoordinatoren om træning, elevens udvikling og evt. fravær, samt hvordan eleven/eleverne får det optimale ud af morgentræningstilbuddet, uanset om det er morgentræning i egen forening, en anden forening eller på anden vis

  • Idrætsforeningerne udpeger én specifik kontaktperson, som talentkoordinatoren kan have den løbende dialog med. Kontaktpersoner angives på elevens ansøgningsskema. Hvis kontaktpersonen ændres, skal dette meldes til talentkoordinatoren

  • Idrætsforeningerne afholder morgentræning i det omfang, de har mulighed for det

  • Al morgentræning skal være afsluttet, så eleverne er tilbage på Stavnsholtskolen og klar til at modtage undervisning på Stavnsholtskolen kl. 10.10. Tidspunkterne til morgentræningen bliver fastat i tæt samarbejde med de deltagende klubber. Timerne til morgentræning bliver taget fra timerne til valgfag, som talent eleverne ikke tilbydes

  • Idrætsforeningerne skal, i samarbejde med elleve og forældrene, indstille elever til idrætstalentlinjen og hjælpe med ved udfyld side 2 i ansøgningsskemaet

  • Idrætsforeningerne stiller kompetencer til rådighed i forbindelse med undervisning, det omfang der er kontrol

Morgentræning

De idrætsforeninger, som har mulighed for at stille en træner til rådighed for deres medlemmer på idrætstalentlinjen, vil gøre dette og til at gå om ugen.

De foreninger, der ikke har denne mulighed, eller hvor det giver bedre mening at gøre noget andet, kan lave andre aftaler for eleven i samarbejde med talentkoordinatoren. Det kan fx være aftaler om eleven deltager i morgentræning hos andre foreninger, at træningen foregår i et motionscenter, ved at eleven træner på egen hånd, eller bruger timerne til lektielæsning. Dette koordineres i samarbejde med talentkoordinatoren.

Hvis elevgrundlaget er til det, kan der etableres morgentimer på skolen i fx kurv eller boldbasis. Der kan afregnes et gebyr for et skoleårs morgentræning på 2000 kr.

Samarbejdsaftaler

Stavnholtskolen samarbejder i øjeblikket med følgende klubber:

Farum Svømmeklub

FCN

Farum Boldklub

Lyngby Tennisklub

Birkerød Tennisklub

Dartklubben FIOV

Kontakt

Idrætstalentlinjen

Stavnsholtskolen
Stavnsholtvej 43
3520 Farum

Tlf.: 2342 1932
Email: idraetstalentlinje@furesoe.dk 

Stavnsholtskolen

Stavnsholtvej 43
3520 Farum
Tlf.: 7235 7250