Vi forventer, at du som elev:

  • Er indforstået med, at der er de samme faglige forventninger til dig, som til skolens øvrige elever dvs., at du møder til dine timer, deltager aktivt i undervisningen og laver dine lektier. Som talentelev skal man regne med at medbringe lektier, hvis man er væk i længere tid på træningsophold eller til stævner.

  • Prioriterer din skolegang lige så højt som din sport

  • Deltager fuldt ud i morgentræningstilbuddet med mindre andet er aftalt mellem dig, talentkoordinatoren eller de respektive morgentrænere

  • Melder afbud til din træner, hvis du er syg eller forhindret i at deltage i morgentræningen

  • Passer din træning og de aftaler, som du indgår med koordinatoren og din idrætsforening

Vi forventer, at du som forælder:

  • Bakker op om dit barns ønske om at blive optaget på idrætstalentlinjen og støtter barnet i både at passe sin skole og sport

  • Deltager aktivt i de arrangementer, der bliver inviteret til

  • Er indforstået med, at der er behov for ekstra forældreinvolvering, eksempelvis tæt kontakt til talentkoordinatoren og foreningen/klubben, samt god kost i hjemmet

  • Kontakter talentkoordinatoren, hvis der opstår situationer som har/kan få indflydelse på dit barns skolegang eller idræt

  • Deltager i informationsaften / socialtarrangement før sommerferien, når dit barn er optaget i talentklassen

Kontakt

Stavnsholtskolen

Stavnsholtvej 43
3520 Farum
Tlf.: 7235 7250

Idrætstalentlinjen

Stavnsholtskolen
Stavnsholtvej 43
3520 Farum

Tlf.: 2342 1932
Email: idraetstalentlinje@furesoe.dk