Velkommen: Idrætstalentlinjen på Stavnsholtskolen i Furesø Kommune

Idrætstalentlinjen er et samarbejde mellem Furesø Kommune, lokale Idrætsforeninger og FC Nordsjællad, og dette er med til at sikre, at Idrætstalenterne får en god folkeskoleuddannelse samtidig med, at de kan forfølge deres sportslige mål.

Idrætstalentlinjen er placeret på Stavnsholtskolen i Farum. Linjen er en udskolingslinje (7. - 9. klasse). 

For at søge ind på linjen skal din idrætsforening vurdere, om du har et særligt talent inden for din sportsgren. Du kan ansøge uanset om du bor i Furesø Kommune eller i en anden kommune.

Går du i 6., 7. eller 8. klasse nu, og vil du gerne ansøge, skal du kontakte Idrætstalentlinjen.

Kontakt

Idrætstalentlinjen

Stavnsholtskolen
Stavnsholtvej 43
3520 Farum

Tlf.: 2342 1932
Email: idraetstalentlinje@furesoe.dk 

Stavnsholtskolen

Stavnsholtvej 43
3520 Farum
Tlf.: 7235 7250