Har du lyst til at blive tegneren bag logoet? Så kan du frem til den 9. august sende dit forslag til Furesø Kommune. Logoet skal anvendes i al fremadrettet kommunikation om Furesø Idrætstalentilbud. Konkurrencen er primært rettet mod børn og unge, og der er ingen kvalifikationskrav for at deltage.

Nyt tilbud til idrætstalenter starter efter ferien

Furesø Kommune har i samarbejde med syv udvalgte idrætsforeninger etableret et idrætstalenttilbud for elever på 7. – 10. årgang, som har viljen og interessen i et stigende træningsomfang og prioritering af sporten samtidig med, at de passer og prioriterer deres skolegang. 

Idrætstalenttilbuddet er samtidig en videreudvikling af den forgangne idrætstalentlinje.

Logoet skal skabe fortællingen om Furesø Idrætstalenttilbud

Logoet bliver en vigtig og væsentlig brik i fortællingen om tilbuddet, både til dem, som allerede er optaget, men også til interesserede elever, forældre, foreninger og eventuelle samarbejdspartnere.

Helt konkret, søger vi et logo, der ikke kun repræsenterer én eller få udvalgte idrætsgrene, men er repræsentativt for Furesøs idrætsliv generelt. Logoet skal heller ikke udelukkende repræsentere de syv foreninger, som er del af tilbuddet i øjeblikket, da flere foreninger kan komme til på sigt, og logoet gerne skal have lang levetid.

Sådan deltager du

Logoet skal bestå af et ikon, et grafisk element, tegning eller lignende og gerne sammen med en tekst, hvor der står ”Furesø Idrætstalenttilbud”, og har du også en copywriter gemt i maven, så send endelig også en tagline med.

Du kan anvende flere metoder til at lave logoet. Furesø Kommune står for at rentegne det hos en grafiker. Du må altså tegne med tuscher, kuglepen, blyant eller i et grafisk program. Det er helt op til dig.

Logoet skal anvendes i forbindelse med den løbende kommunikation om idrætstalenttilbuddet til både talenter, forældre, skole, foreninger og presse og skal kunne fungere både på hjemmeside, trykte medier og tøj.

Sådan indsender du dit forslag

Logoet skal sendes til Furesø Kommune enten med brevposten til Fremtidsværkstedet, Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum - att. Thomas Kromann Høegh, eller på mail til idraetstalentkoordinator@furesoe.dk

Fristen for at deltage er den 9. august.

Hvem udvælger logoet?

Optagelsesudvalget bag Furesø Idrætstalentilbud udvælger det endelige logo, som offentliggøres på Furesø Kommunes Facebookside i slutningen af august. Vi giver selvfølgelig direkte besked til den udvalgte designer og giver også besked om fejringen.

Du kan læse mere om idrætstalentilbuddet og logokonkurrencen på www.furesoe.dk/idraetstalenttilbud

Om logokonkurrencen

Konkurrencen er gratis at deltage i, og man overdrager samtlige rettigheder for brug af logoet til Furesø Kommune, når man indsender sit forslag. Konkurrencen er lavet af Furesø Kommune. ​

Kontakt

Idrætstalenttilbuddet

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse
Stiager 2
3500 Værløse

Email: idraetstalentkoordinator@furesoe.dk