Er du del af en lokal virksomhed og har du lyst til at prøve kræfter med skolesamarbejde og sparre med elever om en problemstilling fra din egen virkelighed, så tag kontakt til os på Fremtidsværkstedet og hør mere.

Som casestiller og samarbejdsparter får du mulighed for at møde lokale elever i øjenhøjde og diskutere en problemstilling, som du selv har været med til at udvælge og definere. Gennem en styret innovationsproces er eleverne med til at finde løsninger og udvikle prototyper til lige netop din virksomhed.

Gennem samarbejde med Fremtidsværkstedet og de lokale skoler kan I være med til at inspirere lokale unge i deres valg af fremtidig uddannelse og karriere og måske endda tiltrække fremtidige medarbejdere.

Du behøver ikke at have en ide til en case, før du kontakter os.

Som samarbejdspartner, har du mulighed for at indgå i flere forskellige typer samarbejder med Fremtidsværkstedet og Furesø skolevæsen

 • Teksperimentet – et teknologi- og innovationsforløb for 4. – 5. årgang

  Teksperimentet er et teknologi- og innovationsforløb for 4. – 5. årgang, som fra skoleåret 2021 – 2022 er obligatorisk for alle skoler at gennemføre. Her arbejder eleverne over fire dage med en udvalgt teknologi, som de i løbet af de to sidste dage anvender på en case stillet af en lokal samarbejdspartner.

  At stille en case til Teksperimentet indebærer:

  • at indgå i dialog med Fremtidsværkstedet omkring udvikling af case.
  • at deltage i kort casevideo, som bruges til at præsentere casen til eleverne.

  Som casestiller bliver du orienteret, når der er klasser, som har valgt at arbejde med din case, og du får mulighed for at kigge forbi og se eleverne arbejde med deres løsninger. Du vil også blive tilbudt at få tilsendt elevernes løsninger f.eks. via video eller billeder efterfølgende.

 • Fremtidsværkstedets faste innovationsforløb for 6. – 7. årgang

  Fremtidsværkstedets faste innovationsforløb er et af de mest gennemprøvede formater, I som casestiller kan indgå i. Her kommer eleverne til et todages forløb på Fremtidsværkstedet, hvor de gennem en styret innovationsproces udvikler konkrete løsninger til en case stillet af en lokal samarbejdspartner. Forløbet har fokus på karrierelæring og på at give eleverne indtryk af, hvordan forskellige professioner og fagligheder kommer i spil i netop jeres virksomhed.

  At stille en case til de faste innovationsforløb indebærer:

  • at indgå i dialog med Fremtidsværkstedet omkring udvikling af case.
  • at deltage i kort casevideo, som bruges til at præsentere casen til eleverne og evt. sætte fokus på professioner og fagligheder i jeres virksomhed.

  Som casestiller bliver du orienteret, når der er klasser, som har valgt at arbejde med din case, og du får mulighed for at kigge forbi og se eleverne arbejde med deres løsninger. Du vil også blive tilbudt at få tilsendt elevernes løsninger f.eks. via video eller billeder efterfølgende.

 • Furesø Innovationsprojekt

  Furesø Innovationsprojekt, også kaldet FIP, er et årligt innovationsprojekt for kommunens 7. klasser. Hvert år stiller fire lokale virksomheder cases til FIP, som eleverne i løbet af en intensiv uge arbejder med og finder på innovative løsninger til. Som casestiller vil I komme til at arbejde med én til to skoler.

  Som casestiller til FIP udvikler du sammen med Fremtidsværkstedets konsulenter en overordnet problemformulering, som efterfølgende tilpasses og målrettes eleverne i samarbejde med lærere fra den skole, I skal samarbejde med.

  At være casestiller til FIP indebærer:

  • at deltage i et to-timers opstartsmøde, hvor du sammen med lærerne tilpasser og målretter casen til de elever, som skal arbejde med den.
  • at modtage de klasser, som skal arbejde med casen, til et casebesøg i løbet af januar . Hvis ikke du har mulighed for at modtage klasserne ude hos dig selv, har du også mulighed for at mødes med eleverne på deres egen skole.
  • at være til rådighed i udvalgte tidsrum for elevernes spørgsmål i løbet af uge 5, som er FIP ugen.
  • at deltage i FIP finalen fredag i uge 5, hvor du sammen med de øvrige casestillere indgår i dommerpanelet der giver feedback og vurderer elevernes løsninger.

Kontakt

Fremtidsværkstedet

Paltholmterrasserne  1
3520 Farum
Tlf.:7216 5187
E-mail: fremtidsvaerkstedet@furesoe.dk