Fra skoleåret 2021/2022 får skolebestyrelser, medarbejdere og skoleledelse et nyt værktøj til at sætte fællesskaber på dagsordenen på forældremøder og sammen med skolens kontaktforældre. Værktøjet hedder ”Fælles om fællesskaber” og er en samling af konkrete dialogaktiviteter, der kan styrke forældrenes samarbejde om at skabe gode rammer for elevernes trivsel, dannelse og læringsfællesskaber.

En af grundtankerne med ”Fælles om fællesskaber” er at give stemme til elevernes fortællinger og perspektiver på fællesskaber, så elevernes perspektiver er udgangspunkt for forældrenes dialoger. Dialogværktøjet giver derfor både inspiration til klasse- og forældremødeaktiviteter, der åbner for nysgerrige dialoger og fremmer kendskabet til og forståelse for hinandens perspektiver.

Idéen til værktøjet er opstået på et samrådsmøde, hvor skolebestyrelserne var optagede af, hvordan bestyrelser og forældre kan bidrage til stærke fællesskaber, hvor alle børn og unge trives og lærer.

Værktøjet er blevet til i en tværgående udviklingsproces med inddragelse af elever, forældre, lærere og skoleledelser fra Stavnsholtskolen og Syvstjerneskolen i efteråret 2020 – vinteren 2021. Furesø Kommune har modtaget økonomisk støtte fra KommuneKredits Uddannelsesfond til at udvikle dialogværktøjet i samarbejde med konsulentvirksomheden Amondo.

 

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000