Åben Skole

Eleverne i Furesø Kommune skal ud i lokalsamfundet, opleve virkeligheden og være en del af de forskellige fællesskaber i Furesø. Åben skole er en vigtig del af skolegangen i Furesø Kommune og en del af indsatsen for at styrke elevernes læringsparathed, trivsel og sundhed.

Gennem åben skole får eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med lokale virksomheder, foreninger, kulturinstitutioner og andre samarbejdspartnere, som hver især byder ind med forløb, aktiviteter, cases og andre læringstilbud. Åben skole kan derigennem bidrage til at styrke praksisfaglighed, trivsel og fællesskaber blandt eleverne og understøtte den enkelte elevs valg af fremtidig uddannelse og karriere. 

Springgymnastik, Søndersø Idrætscenter, oktober 2016

Åben Skole Pulje

Lokale foreninger i Furesø Kommune kan søge om økonomisk støtte til undervisningsaktiviteter i forbindelse med åben skole samarbejde med kommunens sko…

’2. klasse fra Syvstjerneskolen høster grøntsager som del af åben skole forløb med Haver til Maver, september 2020

Skoletjenesten.dk

Skoletjenesten er en landsdækkende platform, hvor du kan du finde inspiration og konkrete tilbud om lokale åben skole forløb fra lokale foreninger og…

Kontakt

Kontakt vedr. Åben skole og Skoletjenesten:

play@furesoe.dk 

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000