Den åbne skole

Et element i skolereformen er den åbne skole. Det er visionen om, at folkeskolen skal åbne sig op mod lokalsamfundet og inddrage virksomheder, foreninger og andre interessenter i undervisningen.

Skolen i lokalsamfundet

Eleverne i Furesø Kommune skal ud i lokalsamfundet og opleve virkeligheden og være en del af forskellige fællesskaber i Furesø. Gennem åben skole forløb skal eleverne samarbejde med og afprøve forløb fra virksomheder, foreninger, kulturinstitutioner  og andre samarbejdspartnere. Eleverne skal igennem åben skole tilbud præsenteres for praksisfaglighed, erhvervsretninger og forskellige fællesskaber. Eleverne skal blive så dygtige, som de kan inden for en bred vifte af faglige tilbud. Åben skole er en vigtig del af skolegangen i Furesø Kommune og er en del af det fælles samarbejde bl.a. om at styrke elevernes læringsparathed, trivsel og sundhed.

I Furesø Kommune arbejder vi ud fra et Fælles Læringssyn, som har fokus på, at børn og unge udvikler faglige, personlige og sociale kompetencer. Dette er centralt i åben skole forløb, hvor eleverne gennem forskellige typer forløb og samarbejde udfordres på alle tre områder.

Skoletjenesten.dk

Skoletjenesten.dk er et nationalt site, som samler og præsenterer undervisningstilbud i eksterne læringsmiljøer, så lærere, pædagoger og undervisere i dagtilbud, grundskolen og ungdomsuddannelser kan finde relevante tilbud i planlægningen af deres undervisning.

Furesø Kommune har sin egen side på Skoletjenesten.dk, hvor lokale eksterne aktører kan vise deres undervisningstilbud. Du se hvilke tilbud der er i Furesø Kommune på Skoletjenestens hjemmeside 

Åben Skole Pulje

Åben Skole puljen er oprettet for at hjælpe lokale foreninger i Furesø med udgifter til åben skole samarbejde. Der er afsat 200.000 kr. til Åben Skole Puljen, som foreninger kan søge til at få deres omkostninger dækket. På skoletjenesten.dk står hvilke forløb, der kan søge om støtte til åben skole samarbejde.

Hvis du har spørgsmål til puljen, er du velkommen til at kontakte åben skole playmaker.

Åben Skole Playmaker

For at styrke åben skole samarbejdet er der en åben skole playmaker, som er brobygger mellem skolerne/FFO'erne og eksterne aktører, samt hjælper til ved opstart af nye forløb/aktiviteter.

Hvis du som lærer, pædagog eller ekstern har en god idé til en åben skole, så kontakt åben skole playmaker på play@furesoe.dk eller 7216 5187.

Formular

Ansøgning til Åben Skole pulje