Plads i FFO - Furesø Fritidsordning
 • Opskrivning og udmeldelse

  Opskrivning til, og udmeldelse af FFO skal ske via Digital Pladsanvisning med en måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned.

 • Søskende

  Søskende søges så vidt muligt optaget i samme dagtilbud.

 • Barnets særlige sociale og pædagogiske behov

  Kommunen kan dispensere fra gældende visitationsprincipper, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til barnets tarv.

 • Flytning fra kommunalt tilbud til privat tilbud

  Furesø Kommune ordner det administrative, når børn fx skal flytte fra daginstitution til folkeskole. Når der flyttes fra kommunalt tilbud til privat tilbud er det forældrenes opgave selv dels at melde sig ud af det kommunale tilbud og ind i det private. Sker udmelding fra det kommunale system ikke, står barnet stadig som opskrevet i Furesø Kommunes tilbud, selv om man har fået plads i et privat tilbud, og der skal betales for pladsen.

 • Midlertidig udmeldelse (orlov)

  Ved orlov gælder pasningsgarantien og det tilstræbes at barnet kan vende tilbage til samme institution efter endt orlov.

Særligt for plads i FFO for elever i 4. - 6. klasse
 • Primære fritidsordninger i forhold til skoledistrikter
  • Lyngholm FFO med afdelingen Regnbuen betragtes som primær fritidsordning til elever på Lyngholmskolen 
  • Fritidsklubben Furesøgård betragtes som primær fritidsordning til elever på Stavnsholtskolen og elever på Marie Kruses Skole 
  • Fritidstilbuddet Idrætten betragtes som primær fritidsordning for elever på Solvangskolen 
  • Søndersø FFO betragtes som primær fritidsordning for elever på Søndersøskolen 
  • Hareskov FFO betragtes som primær fritidsordning for elever på Hareskov Skole 
  • Syvstjernen FFO betragtes som primær fritidsordning for elever på Syvstjerneskolen 
  • Lille Værløse FFO betragtes som primær fritidsordning for elever på Lille Værløse Skole
 • Elever der ønsker at benytte deres primære fritidsordning

  Elever der ønsker at benytte deres primære fritidsordning har fortrinsret hertil. For elever bosiddende i Furesø Kommune betyder det, at elever fra ”distriktsskolen” altid kan optages i den til skolen hørende primære fritidsordning. Elever, der flytter, kan altid optages i den primære fritidsordning, hvis optagelsen søges i forbindelse med flytning.

 • Elever der ønsker anden fritidsordning end deres primære

  Elever med bopæl i Furesø Kommune der ønsker anden fritidsordning end deres primære kan optages i en anden fritidsordning end deres primære, såfremt der er plads indenfor den vedtagne normering. I tilfælde af at flere elever end der er plads til, søger til én bestemt fritidsordning, gælder følgende kriterier for optagelse:

  1. Søskende til elever i fritidsordningen går forud for andre 
  2. Elever bosiddende i det skoledistrikt, hvor fritidsordningen er primært tilbud
  3. Ældre  går forud for yngre

  Hvis der er yderligere plads kan elever bosiddende i andre kommuner optages. Her anvendes ovenstående kriterierne 1 og 3 såfremt alle ikke kan optages.

  Principperne for anvisning af pladser i fritidsordninger for elever i 4. – 6. klasse er vedtaget i Børne- og Skoleudvalget den 6. januar 2009.

Kontakt

Pladsanvisningen

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000

Del: