Information om overgangen til FFO
 • FFO-start pr. 1. februar

  Starten i FFO pr. 1. februar gennemføres for de børn, der har fået plads i FFO pr. 1. februar 2021.

 • Hverdagen i FFO’en

  FFO-tilbuddet er åbent for alle tilmeldte heldagsbørn med fælles pædagogiske aktiviteter i perioden fra kl. 8-15, fordi det vurderes at børnene har et særligt pædagogisk behov for at møde frem til et pædagogisk tilbud, der styrker overgangen. Der vil være mulighed for pasning i ydertimerne, samlet set fra kl. 7-17.

 • Besøgsdag den 1. februar

  Mandag den 1. februar bliver en besøgsdag, hvor de børn, der skal starte i FFO, besøger FFO’en sammen med én forælder. Besøgene foregår i mindre grupper, udenfor og i et kortere stykke tid. Dagen tilrettelægges i overensstemmelse med Corona-retningslinjerne – udendørs, med afstand mv. Forældrene vil få besked fra FFO’en om, hvordan dagen kommer til at forløbe. Vi håber på forældrenes opbakning til denne besøgsdag. Kun i særlige situationer, vil barnet kunne være i FFO’en hele dagen den 1. februar. Dette aftales i givet fald med FFO’en.

  Vi har gode erfaringer med sådan en besøgsdag fra opstarten i FFO i maj 2020. Børnene får mulighed for at lege lidt på FFO’ens udeområde og legeplads, de får måske set nogle af deres kommende kammerater, og de har en forælder med. Besøgene i mindre grupper giver medarbejderne mulighed for at nå at tale med både børn og forældre.

 • En god start i FFO – uanset hvornår barnet starter

  Det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene, der understøtter børnenes forberedelse på det nye, er gennemført med de samme aktiviteter fra Furesøs overgangskanon, som de foregående år, fx har dagtilbuddene været på besøg i børnenes kommende FFO.

  Det er den enkelte FFO, der tilrettelægger modtagelsen af børnene med udgangspunkt i lokale traditioner og forhold.  Medarbejderne er selvfølgelig meget opmærksomme på at tage godt imod børnene og planlægger indkøringen sådan, at de sundhedsmæssige hensyn ikke står i vejen for et godt pædagogisk tilbud. Selvom du skulle vælge at holde dit barn hjemme det første stykke tid, skal medarbejderne nok tage godt imod dit barn til den tid; hjælpe dit barn ind i lege og aktiviteter i FFO’en og understøtte dit barns relationer til de andre børn og de voksne.

   

 • Forældremøder erstattes af anden kommunikation

  Myndighedernes anbefaling betyder, at det ikke er muligt at holde forældremøder med fysisk fremmøde forud for FFO-starten. Alle FFO’er tænker i alternative løsninger: Skriftligt materiale om FFO’en, præsentationsfilm, virtuel ”spørgetime” mv. Materialet sendes til forældrene inden 1. februar. På besøgsdagen vil forældrene kunne få svar på spørgsmål om overgangen, hverdagen i FFO’en osv.

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Del: