• Skoleåret 2020/2021

  Lukkedage og sommerferielukket i FFO’erne i skoleåret 2020/2021

  Sommerferielukket i uge 29 (13. – 17. juli 2020).

  Mandag den 28. december 2020: 1. lukkedag med alternativ pasning.

  Tirsdag den 29. december 2020: 2. lukkedag med alternativ pasning.

  Onsdag den 30. december 2020: 3. lukkedag med alternativ pasning.

  Torsdag den 31. december 2020: 4. lukkedag med alternativ pasning.

  Mandag den 29. marts 2021 (op til påske): 5. lukkedag med alternativ pasning.

  Tirsdag den 30. marts 2021 (op til påske): 6. lukkedag med alternativ pasning.

  Onsdag den 31. marts 2021 (op til påske): 7. lukkedag med alternativ pasning.

  Fredag den 14. maj 2021 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag): 8. lukkedag med alternativ pasning.

 • Skoleåret 2021/2022

  Lukkedage og sommerferielukket i FFO’erne i skoleåret 2021/2022

  Sommerferielukket i uge 28 (12. – 16. juli 2021).

  Mandag den 27. december 2021: 1. lukkedag med alternativ pasning.

  Tirsdag den 28. december 2021: 2. lukkedag med alternativ pasning.

  Onsdag den 29. december 2021: 3. lukkedag med alternativ pasning.

  Torsdag den 30. december 2021: 4. lukkedag med alternativ pasning.

  Fredag den 31. december 2021: 5. lukkedag med alternativ pasning.

  Onsdag den 13. april 2022 (op til påske): 6. lukkedag med alternativ pasning.

  Fredag den 27. maj (dagen efter Kr. Himmelfartsdag): 7. lukkedag med alternativ pasning.

 • Skoleåret 2022/2023

  Lukkedage og sommerferielukket i FFO’erne i skoleåret 2022/2023

  Sommerferielukket i uge 28 (11. – 15. juli 2022).

  Tirsdag den 27. december 2022: 1. lukkedag med alternativ pasning.

  Onsdag den 28. december 2022: 2. lukkedag med alternativ pasning.

  Torsdag den 29. december 2022: 3. lukkedag med alternativ pasning.

  Fredag den 30. december 2022: 4. lukkedag med alternativ pasning.

  Mandag den 3. april 2023 (op til påske): 5. lukkedag med alternativ pasning.

  Tirsdag den 4. april 2023 (op til påske): 6. lukkedag med alternativ pasning.

  Onsdag den 5. april (op til påske): 7. lukkedag med alternativ pasning.

  - Fredag den 19. maj 2023 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag): 8.

 • Principper for lukkedage

  Som et led i implementeringen af budget 2008 blev det besluttet, at Furesø Kommunes FFO’er skal have 5 årlige lukkedage, og på mødet i det daværende Børne- og Skoleudvalg blev der i november 2016 truffet beslutning om følgende principper for de kommunalt fastlagte lukkedage:

  •  Der fastlægges på kommunalt niveau 5 lukkedage – dog 6 lukkedage i de år, hvor 31. december falder på en hverdag. Den 31. december er i disse tilfælde den 6. lukkedag.
  • Lukkedagene placeres på dage, hvor der kan forventes et fremmøde på under 35 % af børnene.
  • Lukkedagene placeres i forbindelse med helligdage og andre ferie-/fridage.
  • På de kommunalt fastlagte lukkedage tilbydes alternativ pasning, hvis det er nødvendigt.

  Som et led i budgetaftalen for 2020 blev det besluttet, at FFO’erne i Furesø Kommune skal have 7 årlige lukkedage og én uges sommerferielukket.

  I forlængelse af Kommuneaftalen holder FFO’erne lukket den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (juleaftensdag). Disse dage regnes – i lighed med helligdage og weekender – ikke som hverdage, og der skal derfor ikke tilbydes alternativ pasning.

   

På kommunalt fastsatte lukkedage tilbydes der alternativ pasning til børn indskrevet i FFO 1 (der tilbydes ikke alternativ pasning i FFO 2 og 3). Den alternative pasning tilbydes samlet i én FFO i kommunen.

Akut kontakt - uden for åbningstid

Får du akut brug for at kontakte kommunen uden for åbningstid, fx i forbindelse med plejehjælp, kloakproblemer eller andet, finder du akutnumre på kontaktlisten her.

Del: