Furesø Fritidsordning - FFO
 • Syvstjernen FFO

  Fritidstilbudet Syvstjernen er et samlet fritidstilbud i Syvstjerne skoledistrikt.

  Fritidstilbudet består af 2 afdelinger:

 • Stavnsholt FFO

  FFO Stavnsholt er Stavnsholtskolens fritidsordning. FFO Stavnsholt består af 2 institutioner.

  • Raketten fra 1-3 klasse
  • Turbodragen for 0. klasse og førskolebørn
 • Søndersø FFO

  Søndersø FFO er Søndersøskolens fritidsordning. Søndersø FFO består af 3 afdelinger:

  • FFO1 for 0. - 3. klasse
  • FFO2 (Solbjergård) for 4. - 6. klasse
  • FFO3 (Toppen) for 7. - 9. klasse
 • Solvang FFO

  Solvang FFO er Solvangskolens fritidstilbud for elever fra 0. til og med 3. klasse

  Solvangskolens elever går enten på Solvang FFO eller på et af de private fritidshjem Fuglsang eller Idrætten.

  Elever fra 4. klasser til og med 7. klasse kan tilmeldes det private fritidsklubtilbud Idrætten.

 • Lille Værløse FFO

  Lille Værløse Skole FFO er fritidsordning for Lille Værløse Skole og Jonstrup. FFO'en har  en FFO 1 for indskolingen, FFO 2 Toppen for mellemtrinet og FFO 3 Klub 24 for de ældste i udskolingen

 • Lyngholm FFO

  Lyngholm FFO består af tre afdelinger; Lærkehuset, Bakkehuset og Fritidsklubben Regnbuen

  • Bakkehuset for 0. - 1. klasse
  • Lærkehuset for 2. - 3. klasse
  • Regnbuen fritids- og ungdomsklub for 4. - 9. klasse.

  Lærkehuset og Bakkehuset  ligger  i forbindelse med Lyngholmskolen. Regnbuen ligger i Farum Midtpunkt.

 • Hareskov FFO

  Hareskov FFO er Hareskov skoles fritidsordning. Hareskov FFO består af:

  • Hareskov Fritidsordning FFO 1
  • Fritidsklubben Gasværket FFO 2
  • Slottet FFO 3
Private og selvejende fritidstilbud
 • Furesøgård Fritidsklub

  Furesøgård er en privat fritidsklub med ungdomsklub ogca. 300-400 børn og ca. 15-20 voksne. Furesøgård er belligende i Stavnsholt i Farum. 

  Indmeldelse på Furesøgård sker ved henvendelse til institutionen.

  Læs meget mere om Furesøgård på deres hjemmeside.

 • Solhøjgård Fritidshjem

  Solhøjgård er et privat fritidshjem med plads til 60 børn i alderen 5-10 år, som spænder over 4 skoleårgange fra 0.-3-klasse. 

  Solhøjgård er beliggende i det nordøstlige hjørne af Furesø kommune.

  Indmeldelse på Solhøjgård sker ved direkte henvendelse på institutionen.

  Læs meget mere om fritidshjemmet Solhøjgård på deres hjemmeside.

 • Idrætten Fritidshjem og klub

  Idrætten er en privat institution drevet af FCN Idrætten APS. 

  Fritidshjemmet modtager 100 børn ml. 6 og 10 års alderen og fritidsklubben modtager 230 medlemmer ml. 10 og ca. 15 år inklusiv medlemmerne i ungdomsklubben

  Idrætten føre egne ventelister og står selv for indskrivning af børn. Ønsker du dit barn på Idrætten, skal du hente og udfylde en indmeldelsblanket herunder.

  Link til Idrættens hjemmeside

 • Fuglsang Fritidshjem

  Fuglsang er et privat fritidshjem i Farum, som primært har elever fra Solvangskolen.

  Opskrivning og indmeldelse på Fuglsang sker ved henvendelse til fritidshjemmet.

  Læs mere om fritidshjemmet Fuglsang på dere hjemmeside.

Lukkedage og ferier

Lukkedagene og ferierne i FFO'erne følger dag- og fritidstilbud.

Takster og tilskud

Taksterne på dag- og fritidstilbudsområdet ændres hvert år når kommunens budget vedtages. De nye takster er vedtaget.