Furesø Fritidsordning - FFO
Private og selvejende fritidstilbud
 • Furesøgård Fritidsklub

  Furesøgård er en privat fritidsklub med ungdomsklub ogca. 300-400 børn og ca. 15-20 voksne. Furesøgård er belligende i Stavnsholt i Farum. 

  Indmeldelse på Furesøgård sker ved henvendelse til institutionen.

  Læs meget mere om Furesøgård på deres hjemmeside.

 • Solhøjgård Fritidshjem

  Solhøjgård er et privat fritidshjem med plads til 60 børn i alderen 5-10 år, som spænder over 4 skoleårgange fra 0.-3-klasse. 

  Solhøjgård er beliggende i det nordøstlige hjørne af Furesø kommune på Stavnsholtvej 171 i Farum med Skolelandbruget som nabo.

  Indmeldelse på Solhøjgård sker ved direkte henvendelse på institutionen.

  Kontakt Solhøjgård på telefon 44950041

 • Idrætten Fritidshjem og klub

  Idrætten er en privat institution drevet af FCN Idrætten APS. 

  Fritidshjemmet modtager 100 børn ml. 6 og 10 års alderen og fritidsklubben modtager 230 medlemmer ml. 10 og ca. 15 år inklusiv medlemmerne i ungdomsklubben

  Idrætten føre egne ventelister og står selv for indskrivning af børn. Ønsker du dit barn på Idrætten, skal du hente og udfylde en indmeldelsblanket herunder.

  Link til Idrættens hjemmeside

 • Fuglsang Fritidshjem

  Fuglsang er et privat fritidshjem i Farum, som primært har elever fra Solvangskolen.

  Opskrivning og indmeldelse på Fuglsang sker ved henvendelse til fritidshjemmet.

  Læs mere om fritidshjemmet Fuglsang på dere hjemmeside.

Lukkedage og ferier

Lukkedagene og ferierne i FFO'erne følger dag- og fritidstilbud.

Takster og tilskud

Taksterne på dag- og fritidstilbudsområdet ændres hvert år når kommunens budget vedtages.

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000