Pædagogisk tilsyn

I Furesø Kommune føres der et anmeldt, pædagogisk tilsyn hvert 2. år, og uanmeldt pædagogisk i de år, hvor der ikke er anmeldt tilsyn. De uanmeldte tilsyn har fokus på anbefalinger fra det seneste anmeldte tilsyn. Det pædagogiske tilsyn omfatter:

  • alle kommuneale dagtilbud
  • den kommunale dagpleje
  • selvejende daginstitutioner
  • private daginstitutioner

Det pædagogiske tilsyn udføres af en pædagogisk konsulent. Tilsynet følger en fast drejebog, som udfyldes i forlængelse af tilsynsbesøget, og som efterfølgende drøftes med den enkelte dagtilbudsleder. Tilsynet indeholder observation. Det pædagogiske tilsyn føres som et anmeldt tilsyn.

Tilsynet har både en kontroldimension og en udviklingsorienteret dimension. Kontrol af om dagtilbuddet lever op til de stillede krav i Dagtilbudsloven, indfrier de kommunale mål og indsatsområder og lever op til det kommunale serviceniveau. Udviklingsdimensionen er central i den fælles opsamling af de anmeldte tilsynsbesøg, der indgår som input til politikernes beslutninger om kommende indsatsområder, og som indgår i forvaltningens strategiske overvejelser om fremtidige udviklingsbehov og fælles indsatser.

Forvaltningen gennemfører uanmeldte tilsynsbesøg i de år, hvor der ikke føres et anmeldt tilsyn. De uanmeldte tilsyn har fokus på anbefalinger fra det seneste anmeldte tilsyn.

Andre tilsyn

  • Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg står for sikkerhedstilsyn med både bygning og legeplads.
  • Sundhedsplejen gennemfører et hygiejnetilsyn.
  • Center for Økonomi og Ressourcer fører tilsyn med dagtilbuddenes forvaltning af økonomien.

 

Se tilsynsrapporterne for dagtilbud i Furesø

Tilsynsrapporterne for de enkelte dagtilbud kan du finde på dagtilbuddets hjemmeside under 'Dokumenter'.

Seneste politiske behandling af tilsyn i dagtilbud

Konklusioner og anbefalinger fra tilsynsbesøg i Furesøs kommunale og ikke-kommunale dagtilbud er politisk behandlet. Se den seneste behandling fra april 2022 her.

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Sundhedsplejen

Farum Kulturhus,
Kulturtorvet 12
3520 Farum
Tlf.: 7216 5695

Sundhedsplejerskerne: har telefontid mellem kl. 8-9

Sekretæren: har telefontid mellem kl. 8-12

E-mail: sundhedsplejerske@furesoe.dk

 

Del: