• Om Stavnsholt Børnehus

  Stavnsholt Børnehus et er stort børnehus. Vi har fælles arrangementer på tværs, så som høstfest og juletræshentning, hvilket er med til at styrke fællesskabet bland børn, forældre og medarbejdere. Børnehave og vuggestue spiser morgenmad sammen i vuggestuen hver dag frem til kl. 7.30. Om eftermiddagen lukker vi sammen fra kl. 16.30 til 17.

  Vi har fokus på faglighed hele dagen for at fremme trivsel, læring, dannelse og udvikling. Vores rutiner er vigtige læringsmiljøer, da børnene her finder ro og tryghed i forudsigeligheden og genkendeligheden. Vi hjælper børnene til at øve forskellige færdigheder i rutinerne.

  I personalegruppen er vi meget opmærksomme på at dele de gode rutiner med hinanden, så gode erfaringer kommer alle voksne og børn til gode.
  Vi har stor fokus på vores relationsarbejde og leg, hvilket er grundlæggende for og har stor betydning for børnenes udvikling.

  Vi ligger i naturskønt område med gåafstand til skolelandbruget som vi ofte besøger samt til Furesøen.

 • Fysiske rammer

  Stavnsholt Børnehus er et stort integreret børnehus med ca. 110 børn fordelt på fire vuggestuegrupper og tre børnehavegrupper. De to huse er fysisk forbundet med en garderobe. Der er madordning i både børnehaven og vuggestuen.

  I Stavnsholt Børnehus har vi fantastiske udeområder med et kupperet terræn, der indbyder til leg og udfoldelse. Det bruger vi aktivt til at stimulere og udvikle børnenes motoriske, personlige og sociale kompetencer. Vi har stier og bakker hvor børnene bl.a. kan køre på scootere, løbecykler og cykler. Vi har også mulighed for at låne en mobil cykelbane som er oplagt til trafikleg og denne mulighed benytter vi os af ca. 2 gange årligt.

  Indendørs har vi tydelige legezoner. Vi bruger forskellige værktøjer til at visualisere legezonerne som fx foto af børnene i den aktuelle leg. Det er vigtigt, at der er plads og rum til at leg og fordybelse.

 • Nye børn

  Start i vuggestue

  Tilvænningsarbejdet fylder meget i Stavnsholt Børnehus, hvor vi sætter en ramme for, hvordan barnet får den bedste start. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte barn. Vi aftaler og lægger en plan sammen med familien om, hvordan tilvænningen forløber. De første to dage er altid et besøg så barnet vænner sig til rummet og lærer stuen at kende. Forældre er aktive deltagerere i tilvænningsarbejde. Vi anbefaler 14 dage til tilvænning og familier er altid velkomne til at komme på besøg og få en rundvisning forud for opstart.

  Overgang til børnehave

  Vi har et tilvænningsforløb fra vuggestue til børnehave, hvor vi besøger børnehaven og den kommende stue. Dette gør overgangen mindre sårbar og nemmere for barnet. Forældrene skal regne med to fridage til opstart i børnehaven, hvis barnet kommer fra vuggestuen i Stavnsholt Børnehus. Tilsvarende vuggestuen tager vi altid udgangspunkt i det enkelte barn. Når vi modtager børnehavebørn ude fra aftaler vi nærmere ud fra den givne situation.

 • Forældresamarbejde

  I Stavnsholt Børnehus lægger vi stor vægt på at skabe de bedste rammer og vilkår for børnenes trivsel, læring, dannelse og udvikling i samarbejde med forældre. Vi kigger både på det enkelte barn og på fællesskabet. En god daglig dialog med forældrene er vigtig for at skabe mening og sammenhæng mellem hjem og dagtilbud.

Børn i børnehaven Krudthuset

Lukkedage i dagtilbud

Furesø's dagtilbud har 7 årlige lukkedage (dog 8 lukkedage i de år, hvor 31. december falder på en hverdag) og holder derudover ferielukket i to uger…

Økologimærkerne

Økologi i køkkenet

I Furesøs dagtilbud er der nu 80 % økologi i køkkenerne. Nogle er helt oppe på 100 %. Klik her for at se procenterne for det enkelte dagtilbud.

Skolehaver, august 2018

Børne og Ungepolitikken

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik retter sig mod borgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det…

Fælles læringssyn forside

Fælles lærings- og dannelsessyn 0 - 18 år

I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal have mulighed for…

Bliv pædagog i Furesø Kommune

Furesøs børn skal have de bedst mulige vilkår og muligheder i livet. Vil du også arbejde med pædagogisk udvikling i et af Furesøs dagtilbud?

Lotte Culmbach Larsen, pædagog i Paletten, fortæller om tidlig opsporing og refleksion
Regitze, afdelingsleder i Børnehuset Lyngholm, fortæller om sparring og tværfagligt samarbejde

Vil du være vikar i et dagtilbud i Furesø?

Hvis du godt kunne tænke dig at blive vikar i et af Furesøs dagtilbud, så send os din ansøgning. Det enkelte dagtilbud tager herefter direkte kontakt, hvis det lige er dig, de står og mangler!

Kontakt

Stavnsholt Børnehus

Stavnsholtvej 45-49
3520 Farum
Tlf.: 7235 8030 

Dagtilbudsleder Dorthe Q Greve: 72165194 eller dqg3@furesoe.dk
Afdelingsleder Louise S Christensen: 72165615

Vuggestuen

72166141

Gul: 72358043
Turkis: 72358041
Rød: 72358040
Lilla: 72358038

Børnehaven

Grøn: 72164162
Blå: 72164098
Orange: 72165522

Åbningstider

Mandag-Torsdag: 06.45 – 17.00
Fredag: 6.45 - 16.30

Pladsanvisningen

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000