Sprogvurdering

For at sikre at alle børn trives og udvikler sig så godt som muligt, arbejder vi i Furesø Kommune målrettet med tidlig opsporing. Det vil sige, at det pædagogiske personale benytter sig af nogle værktøjer for så tidligt som muligt at kunne opdage og hjælpe, hvis et barn måske ikke trives og udvikler sig i sin hverdag. Et centralt værktøj til tidlig opsporing er sprogvurderinger af alle toårige børn i Furesø.

Børns sprogvurderes ved 2-års alderen og afhængig af placeringen og barnets senere udvikling, vurderer medarbejderne om barnet skal sprogvurderes senere i dagtilbuddet - når barnet er 3 år eller før skole – eller ved anden anledning.

Tidlig fokus på kommunikation og sprog er vigtig, fordi børn bruger deres sprog til at udtrykke tanker, behov og følelser, til at opbygge og fastholde leg og venskaber og til at lære om verden. Det er også rigtig vigtigt, fordi et godt sprog i en tidlig alder hænger tæt sammen med, hvordan børnene senere klarer sig i skolen.

Sprogvurdering af børn i dagpleje og vuggestue

Sprogvurderingen i dagtilbuddet foregår ved, at pædagogerne observerer barnets kommunikation og sprog i hverdagen, f.eks. mens det leger, til måltiderne, til samling osv. Barnets færdigheder bliver vurderet med materialet ”SprogTrappen”, som bl.a. ser på barnets sprogforståelse, og på hvad barnet selv kan sige. Der bliver også kigget på, hvordan barnet leger, barnets opmærksomhed og på hvordan barnet generelt er i kontakt og samspil med andre børn og voksne. 

Hvis personalet ser, at et barn har behov for særligt fokus på nogle områder, vil forældrene blive kontaktet, og der tales om, hvad der i fællesskab kan gøres for at hjælpe barnet hjemme og i dagtilbuddet.

Sprogvurdering af børn uden for dagtilbud

Hvis et barn bliver passet derhjemme, skal der også laves en sprogvurdering. Forældrene vil blive kontaktet via e-boks, og det aftales, hvordan sprogvurderingen skal foregå.

 

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000