Om Solstrålen
 • Om Solstrålen

  Solstrålens pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i den gode barn-voksen relation, som er fundamentet for børnenes trivsel, læring og udvikling. Alle børn skal ses, høres og mødes, der hvor de er og vi skal have fokus på deres intentioner for at kunne guide dem i deres handlinger. Alle børn oplever at være i en mindre gruppe med en voksen, flere gange om ugen. Dette for at sikre en tæt voksenkontakt, hvor den voksne er nærværende og kan overskue de enkelte børn i gruppen og give dem den støtte og guidning de har behov for at kunne lære, udvikles og trives, men også for at give alle børn gode deltagelsesmuligheder. De børn der har behov for ekstra guidning i hverdagen trives ofte godt i den lille gruppe, hvor rammerne er forudsigelige og ikke forstyrres af andre aktiviteter.

  Når vi fordeler os ude/inde og på tur, skaber vi et godt læringsmiljø til fordybelse i leg og aktiviteter og nærvær mellem børn og voksne. Vi planlægger dagene ud fra en vekselvirkning mellem børne- og voksen initierede aktiviteter, således at børnene har indflydelse på det der foregår, samtidig med at de bliver guidet og udfordret og tilbudt forskellige læringsmiljøer. Når vi opdeler børnene i mindre grupper, er det med udgangspunkt i de enkelte børns udviklingsbehov, interesser og gode legerelationer.

 • Sådan bor vi

  Vi har til huse i nyrenoverede lokaler på Nordtoftevej 56C, hvor vi er nabo til Solvangsskolens FFO. Der er to børnehavegrupper med fælles garderobe og toiletter og to vuggestuegrupper med fælles garderobe og toiletter, der er også et stort alrum, et køkken, som laver mad til alle børnene, personalerum og kontor, samt fantastiske udenoms arealer, med gode legemuligheder indrettet til at skabe gode rammer for børnenes trivsel.

 • Nye børn

  Når dit barn starter i Solstrålen, får du et brev i din e-boks med mødetidspunkt til den første dag.
  Den første dag er et møde med forældrene hvor vi lærer hinanden at kende, fortæller om Solstrålen, hører om barnets vaner og rutiner, samt aftaler hvordan den første tid skal foregå. Alle familier skal regne med at det tager ca. 1 uge for barnet at lære Solstrålen at kende og være tryg ved aflevering.

  Efter 3 mdr holdes en opfølgende samtale, hvor vi drøfter hvordan den første tid er gået og laver aftaler for hvordan vi kan støtte og hjælpe barnet i sin fortsatte tid i Solstrålen.

 • Forældresamarbejde

  Vi kommunikerer dagligt på Aula, hvor det pædagogiske personale laver opslag og beskeder om børnenes dagligdag. Her er der også mulighed for almindelig besked kommunikation mellem forældre og medarbejdere.

  Forældre har altid mulighed for at ringe og aftale et telefon møde, eller et fysisk møde, hvis der er brug for det.

  Vi afholder årlige forældrekonsultationer for alle børn og har overgangssamtaler med alle der flytter fra vuggestue til børnehave.
  Min. en gang om året i maj, har vi forældremøde for hele Solstrålen, hvor der også er valg til bestyrelsen.

Børn i børnehaven Krudthuset

Lukkedage i dagtilbud

Det er politisk besluttet, at der i Furesø Kommune afholdes en række lukkedage for dagtilbud og skoler.

Økologimærkerne

Økologi i køkkenet

I Furesøs dagtilbud er der nu 80 % økologi i køkkenerne. Nogle er helt oppe på 100 %. Klik her for at se procenterne for det enkelte dagtilbud.

Skolehaver, august 2018

Børne og Ungepolitikken

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik retter sig mod borgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det…

Fælles læringssyn forside

Fælles læringssyn 0 - 18 år

I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal have mulighed for…

Bliv pædagog i Furesø Kommune

Furesøs børn skal have de bedst mulige vilkår og muligheder i livet. Vil du også arbejde med pædagogisk udvikling i et af Furesøs dagtilbud?

Lotte Culmbach Larsen, pædagog i Paletten, fortæller om tidlig opsporing og refleksion
Regitze, afdelingsleder i Børnehuset Lyngholm, fortæller om sparring og tværfagligt samarbejde

Kontakt

Solstrålen

Nordtoftevej 56 C
3520 Farum
Leder: Dennis Nygaard Sørensen
Tlf.: 7216 4024
Mail: dns8@furesoe.dk 

Tlf.: Vuggestuen: 7216 4533 og 7216 4534
Tlf.: Børnehaven: 7216 4532

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 7.00-17.00
Fredag kl. 7.00 -16.30

Pladsanvisningen

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000