Ryet Børnehus
Om Ryet Børnehus
 • Om Ryet

  Ryet Børnehus ligger midt i Værløse, tæt på skov, søer, legepladser og offentligt transport.
  Vi har vuggestue og børnehave i vores hus. Vores familier kommer både fra villakvarteret og fra almindenyttige boliger, hvilket vi ser som en stor styrke.

  Vi har et tæt samarbejde med spejderne Alugod, hvor vi låner deres hus om formiddagen, samt Plejehjemmet RyetBo, som vi besøger med en gruppe børn hver anden uge.

  Derudover har vi et godt samarbejde med vores lokale muserum Mosegården, hvor vi hvert år er på besøg med storbørnsgruppen samt Skolelandbruget mm.

 • Sådan bor vi

  Vi bor i et to plans hus, med en skøn ny renoveret legeplads. Vi har 2 vuggestuer med hver ca. 12 børn og 3 børnehavestuer med hver ca. 18 børn, derudover et sprogrum, et puderum og et aktivitetsrum.

 • Nye børn

  Vi ved at den første overgang i børns liv, har betydning for de efterfølgende overgange. Derfor er det vigtigt for os, at modtage nye familier bedst muligt.
  Vi læner os op ad den nyeste forskning på området, som bl.a. siger at der er direkte sammenhæng mellem pædagogernes og forældrenes samarbejde. Derfor sender vi et velkomstbrev før barnet starter, med oplysninger om hvordan vi modtager familierne, samt hvad forældrene skal gøre.

  Her i står bl.a. at vi tilbyder vi 2 forbesøg i ugerne op til at barnet skal starte hos os, samt et opstartsmøde hjemme hos familien, før barnet starter. Alt dette for at barnet langsomt vænner sig til de nye rutiner i sit liv og får opbygget en tæt relation til pædagogen, der tager i mod familien.
  Ryet Børnehus er med i et pilotprojekt, hvor en del familier får tilbudt opstartsmøde sammen med familiens sundhedsplejerske, for at skabe så god og tryg en overgang som muligt.

  Vi tager altid udgangspunkt i barnets trivsel og familiens muligheder i den første tid. For nogle børn tager det en uge og andre tre uger, før de har vænnet sig til at være en del af vores dagtilbud.

 • Forældresamarbejde

  Vi ved at et godt samarbejde mellem pædagoger og forældrene, har direkte betydning for barnets trivsel, samt at det er forældrene der kender deres barn bedst.. Derfor arbejder vi hele tiden på at have et godt og tillidsfuldt samarbejde. Ud over den daglige dialog, tilbyder vi samarbejdsmøder efter behov og mindst en gang om året. På disse møder er vi nysgerrige på hinandens intentioner og via en ærlig kommunikation lægger vi sammen vejen for, at fremme barnets trivsel og udvikling.

 • Lokale lukkedage

  Vi har sammen med forældrebestyrelsen besluttet, at vi ud over kommenenes 5 lukkedage, også har lukket hvert år om fredagen i uge 38, hvor personalet har en fælles uddannelsesdag. Derudover har vi en lukkedag, hvert andet år om fredagen i uge 24 i de lige år, hvor hele personalegruppen får et kursus i førstehjælp.

Ryet Børnehus på besøg hos Plejehjemmet Ryetbo
Nyhed

Vi er besøgsvenner med Plejehjemmet Ryetbo

Udviklende øjeblikke og værdifulde oplevelser lagres hos store og små - her er fortiden med til at forme fremtiden. I de sidste 4 år har Ryet Børnehus…

Ryet Børnehus og Plejehjemmet Ryetbo på Mosegården
På besøg på Mosegården i Værløse med vores venner fra Plejehjemmet Ryetbo
Plejehjemmet Ryetbo på besøg hos Ryet Børnehus
Børn i børnehaven Krudthuset

Lukkedage i dagtilbud

Furesø's dagtilbud har 7 årlige lukkedage (dog 8 lukkedage i de år, hvor 31. december falder på en hverdag) og holder derudover ferielukket i to uger…

Økologimærkerne

Økologi i køkkenet

I Furesøs dagtilbud er der nu 80 % økologi i køkkenerne. Nogle er helt oppe på 100 %. Klik her for at se procenterne for det enkelte dagtilbud.

Skolehaver, august 2018

Børne og Ungepolitikken

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik retter sig mod borgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det…

Fælles læringssyn forside

Fælles lærings- og dannelsessyn 0 - 18 år

I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal have mulighed for…

Bliv pædagog i Furesø Kommune

Furesøs børn skal have de bedst mulige vilkår og muligheder i livet. Vil du også arbejde med pædagogisk udvikling i et af Furesøs dagtilbud?

Lotte Culmbach Larsen, pædagog i Paletten, fortæller om tidlig opsporing og refleksion
Regitze, afdelingsleder i Børnehuset Lyngholm, fortæller om sparring og tværfagligt samarbejde

Vil du være vikar i et dagtilbud i Furesø?

Hvis du godt kunne tænke dig at blive vikar i et af Furesøs dagtilbud, så send os din ansøgning. Det enkelte dagtilbud tager herefter direkte kontakt, hvis det lige er dig, de står og mangler!

Kontakt

Ryet Børnehus

Bavnehøj Park 4a
3500 Værløse

Leder: Trine Fromberg
Mail: atbf@furesoe.dk
Tlf. kontor: 7216 4075 (hovednummer)
Tlf. børnehave: 7216 4076 (alternativ)
Tlf. vuggestue: 7216 4074 (mobil)

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 07.00-17.00
Fredag kl. 07.00-16.00

Pladsanvisningen

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000