Om Paletten
 • Om Paletten

  I vores hus er der plads til hele paletten – vi er rummelige og det er vigtigt for os, at der er plads til forskellighed. Hos os er samarbejdet vigtigt og vi hjælper hver dag hinanden på kryds og tværs i hele huset, hvor der er behov.

  Paletten har ikke en specifik profil, men vi sørger for at have fokus på mange forskellige ting i løbet af året; vi laver både indendørs og udendørs aktiviteter, leger, laver kreative ting, bevægelseslege, tager på ture i nærmiljøet, laver rytmik og alt muligt andet, der alt sammen bidrager til at give børnene en god, tryg og lærerig hverdag.

  Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udvikling og formåen, hvor tryghed og nærvær er et omdrejningspunkt. Vi ønsker, at det enkelte barn føler sig set, hørt og anerkendt hver dag og at barnet er inkluderet i såvel mindre som større fællesskaber.

  Alle medarbejdere arbejder bevidst med det pædagogiske læringsmiljø bl.a. ved at lave gode planlagte aktiviteter for børnene, støtte børnene i deres leg og have et fagligt fokus på læringspotentialer i hverdagens rutiner.

  Vi mener, at det skaber tryghed hos børnene, at de har en fast base med kendte voksne og derfor er de tilknyttet en stue. Ligeledes er der en rytme i hverdagen, hvori de daglige rutiner indgår. I de daglige rutiner ser vi, at en stor del af den pædagogiske udviklingsopgave ligger.

  Vi prioriterer et tæt forældresamarbejde, hvor den daglige kontakt og dialog er en selvfølge. Vi dokumenterer via vores digitale platform Aula, hvor vi også giver forældrene praktisk orientering og deler billeder samt pædagogiske notater med dem.

Hytte
Legeplads
Børn i børnehaven Krudthuset

Lukkedage i dagtilbud

Det er politisk besluttet, at der i Furesø Kommune afholdes en række lukkedage for dagtilbud og skoler.

Økologimærkerne

Økologi i køkkenet

I Furesøs dagtilbud er der nu 80 % økologi i køkkenerne. Nogle er helt oppe på 100 %. Klik her for at se procenterne for det enkelte dagtilbud.

Skolehaver, august 2018

Børne og Ungepolitikken

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik retter sig mod borgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det…

Fælles læringssyn forside

Fælles læringssyn 0 - 18 år

I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal have mulighed for…

Bliv pædagog i Furesø Kommune

Furesøs børn skal have de bedst mulige vilkår og muligheder i livet. Vil du også arbejde med pædagogisk udvikling i et af Furesøs dagtilbud?

Lotte Culmbach Larsen, pædagog i Paletten, fortæller om tidlig opsporing og refleksion
Regitze, afdelingsleder i Børnehuset Lyngholm, fortæller om sparring og tværfagligt samarbejde

Vil du være vikar i et dagtilbud i Furesø?

Hvis du godt kunne tænke dig at blive vikar i et af Furesøs dagtilbud, så send os din ansøgning. Det enkelte dagtilbud tager herefter direkte kontakt, hvis det lige er dig, de står og mangler!

Kontakt

Paletten

Ryttergårdsvej 106
3520 Farum

Leder: Susanne Rolighed
Mail: sro2@furesoe.dk
Børnehaven, 7216 5033/ 7235 8438 (hovednummer)
Leder: 7216 5801 (alternativ)
Vuggestuen, 7216 5260 (mobil)

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 06:45 – 17:00
Fredag kl. 06:45  – 16:30

Pladsanvisningen

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000