Lukkedage i dagtilbud
 • Lukkedage i skoleåret 2022/2023 (1.halvår)

  Lukkedage på dagtilbudsområdet i skoleåret 2022 (1. halvdel af skoleåret 2022 – 2023))

  Tirsdag den 27. december 2022: 1. lukkedag med alternativ pasning.

  Onsdag den 28. december 2022: 2. lukkedag med alternativ pasning.

  Torsdag den 29. december 2022: 3. lukkedag med alternativ pasning.

  Fredag den 30. december 2022: 4. lukkedag med alternativ pasning.

 • Alternativ pasning på lukkedage

  Alternativ pasning på lukkedage

  På de 5-6 lukkedage for hvert ferieår skal der tilbydes alternativ pasning.

 • Mulighed for en ekstra lukkedag

  Udover de centralt fastsatte lukkedage kan det enkelte dagtilbud i samarbejde med bestyrelsen fastlægge en lukkedag pr. skoleår. Lukkedagen skal bruges til pædagogisk udvikling i medarbejdergruppen. Såfremt dit dagtilbud vælger at holde en lokalt fastsat dag , vil det fremgå af institutionens hjemmeside mindst 6 måneder i forvejen.

 • Principper for lukkedage i Furesø Kommune

  Principper for lukkedage i Furesø Kommune  
  Principperne for lukkedage i Furesø Kommune er vedtaget af Børne- og Skoleudvalget i 2016 og lyder:

  • Lukkedagene følger ferieåret

  • For hvert ferieår fastlægges på kommunalt niveau 5 lukkedage – dog 6 lukkedage i de år, hvor 31. december falder på en hverdag. Den 31. december er i disse tilfælde den 6. lukkedag.

  • Lukkedagene placeres på dage, hvor der kan forventes et fremmøde på under 35% af børnene.

  • Lukkedagene placeres i forbindelse med helligdage og andre ferie-/fridage.

  • På de kommunalt fastlagte lukkedage tilbydes alternativ pasning i ét dagtilbud for de 0-6 årige og i én FFO 1 for 0.-3. klasse.

  • Der tilbydes ikke alternativ pasning for FFO 2 og FFO 3.

  • Udover de 5-6 kommunalt fastsatte lukkedage må den enkelte afdeling og FFO i samarbejde med hhv. bestyrelse og lokalråd og skolebestyrelse fastlægge 1 lukkedag pr. ferieår, der skal bruges til pædagogisk udvikling i medarbejdergruppen.

  • Den lokalt fastlagte lukkedag placeres på en dag, hvor der kan forventes et fremmøde på under 35% af børnene.

  • Den lokalt fastlagte lukkedag placeres i forbindelse med helligdage og andre ferie-/fridage.

  • Der tilbydes alternativ pasning for dagtilbud og FFO 1 på den lokalt fastlagte lukkedag.

  • Det tilstræbes, at information om placering af lukkedagen gives 6 måneder før lukkedagen.

  • Information om lukkedagene – både de kommunalt fastlagte og den lukkedag, der kan fastlægges lokalt – skal fremgå af kommunens hjemmeside.

  • Forældrene orienteres om lukkedage og om muligheden for alternativ pasning via institutionen.

   

  Selvejende og private dagtilbud og fritidshjem er ikke underlagt reglen om kommunale lukkedage. Det vil sige, at de selv vælger, om de vil holde lukket disse dage. Budgetterne til de kommunale institutioner er tidligere blevet reduceret i forhold til antallet af lukkedage. Budgetterne til ikke-kommunale institutioner afspejler budgetterne til de kommunale daginstitutioner, så de ikke-kommunale institutioner får således ikke yderligere budget, hvis de ikke har lukkedage.

Akut kontakt - uden for åbningstid

Får du akut brug for at kontakte kommunen uden for åbningstid, fx i forbindelse med plejehjælp, kloakproblemer eller andet, finder du akutnumre på kontaktlisten her.

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000