Krudthuset
 • Om Krudthuset

  I Krudthuset arbejder med høj faglighed ud fra det enkelte barns udviklingszone og med Den Styrkede Læreplan i ryggen.

  Vi passer på naturen

  Vi brænder for bæredygtighed, bevægelse og natur, og er  blevet DGI-certificeret i 2018 og re-certificeret i år 2022.  Vi har vores egen køkkenhave, som børnene er med til at passe og pleje og ikke mindst at høste i. Da vi både har køkkenhave og frugttræer, bruger vi vores afgrøder i vores pædagogiske arbejde med børnene, både over bålet i bålhytten og i køkkenet.

  Vi affaldssorterer og det er naturligt for os, at vi samler affald når vi bl.a. er på tur.

  I vuggestuen

  Vuggestuen arbejder både på stuerne og på tværs i fordybelsesgrupper, som giver børnene en højere fællesskabsfølelse og stor mulighed for at spejle sig i mange jævnaldrene. Det styrker det pædagogiske arbejde og roen for børnene, at der også arbejdes aldersopdelt i perioder.

  Vi har 3 el-ladcykler som giver i sær vuggestuen god mulighed for at komme på lidt længere ture f.eks. til Pederstrup eller skoven inden børnene bliver trætte.

  Koloni for de store børn

  Hvert år i uge 34 tager det ældste i Krudthuset (storgruppen) på koloni i Dronningemølle, i et ældre hus meget tæt på stranden. Der bruger vi 3 dage sammen uden afbrydelser og i fællesskab med hinanden på tværs af stuerne.

  Overgang til skole

  Vi har et tæt samarbejde med Jonstrup skole, hvis legeplads vi ofte besøger og har faste traditioner for overgangsarbejdet inden skolestart.

   

 • Sådan bor vi

  Krudthuset ligger for enden af en dejlig rolig villavej, med direkte adgang til store grønne arealer og Møllemosen.

  Vi har 2 afdelinger med hver 3 stuer. I vuggestuen er også husets køkken, hvor duften af dejlig mad rammer vores sanser.

  Børnehaven har et stort alrum, som består af en krea del og et køkken til pædagogiske formål.

  Vores legeplads er delt op med et lille stakit. Der er en del som er til vuggestuen, hvor primært de mindste er. De større vuggestuebørn bevæger sig ofte med en voksen, over hegnet og ind og udfordre sig selv på børnehavens del af legepladsen.

  Legepladsen bliver løbende renoveret og består bl.a. også af en del gamle træer og buske, som kan give den gode fornemmelse at kunne gemme sig.

  På siden af Krudthuset (stadig som en del af vores område) har vi vores køkkenhave. Den bruger vi ofte og har der også mulighed for at følge årstiderne.

 • Nye børn

  Vi ved, at de allerførste overgange i barnets liv slår tonen an for de mange efterfølgende overgange til fx skole. Derfor er det vigtigt, at barnet får gode erfaringer med overgange så tidligt som muligt i livet.

  Når nye børn starter i Krudthuset, hvad end det er første overgang fra hjem til vuggestue, hjem til børnehave, vuggestue til børnehave eller overgang mellem to dagtilbud, er det vigtigt for os at barn og forældre oplever sig trygge ved os i Krudthuset. – En tryg start i et tæt forældresamarbejde er den bedste overgang for barnet.

  Forud for start i vuggestue eller børnehave sender vi et velkomstbrev og en folder ud til forældrene og lægger op til rundvisning af Krudthuset.

  Det er individuelt hvor lang tid et barn har brug for at vænne sig til de nye omgivelser, men de første 14 dage betragter vi som opstartsperiode, hvor barnet i begyndelsen har en forælder med og er på korte besøg, for gradvist at øve sig i at være på stuen på egen hånd.

  Hjemmebesøg hos nye vuggestuebørn

  Vi tilbyder et hjemmebesøg før opstart i vuggestue, og opfordre både kommende vuggestuebørn, børnehavebørn og deres forældre til at bruge vores legeplads i weekenderne og uden for vores åbningstid. Det gør vi får at skabe tryghed og genkendelighed til den kommende start. Det er ofte ved hjemmebesøget eller rundvisningen, at aftaler omkring opstart laves.

 • Forældresamarbejde

  Vi ønsker et samarbejde med forældre, hvor vi har tillid til hinandens gode intentioner, og fører en åben dialog. Det er vigtigt for børnene, at de oplever en god relation mellem de betydningsfulde voksne.
  Forældresamarbejdet begynder allerede ved det første besøg i huset, måske på en rundvisning, hvor samarbejdet allerede tager sin spæde start

  Det udvides efterhånden som personalet og forældrene lærer hinanden bedre at kende igennem hverdagskommunikation, små kærlige historier, samtaler og når vi mødes til forskellige fællesarrangementer i huset.

   

  Skulle der opstå en udfordring eller en undren, er det altid muligt at gå til stuens personale og spørge ind. Hvis dette er svært, er døren til kontoret åben og man er meget velkommen. Vi kommunikerer også via Aula, som bliver læst hver dag.

  Indenfor hoveddøren hænger der også et billedgalleri med navne på husets bestyrelsesmedlemmer.

 • Særlige lukkedage

  Vi følger de kommunale lukkedage, og ud over det har vi i samråd med bestyrelsen vedtaget 1 pædagogisk dag om året, som ligger fredag i uge 44 og hvert andet år en dag til pædagogisk førstehjælp. Denne ligger i fredag i uge 18.

Dreng Med Vandkande
Vi passer på naturen
Børn i børnehaven Krudthuset

Lukkedage i dagtilbud

Furesø's dagtilbud har 7 årlige lukkedage (dog 8 lukkedage i de år, hvor 31. december falder på en hverdag) og holder derudover ferielukket i to uger…

Økologimærkerne

Økologi i køkkenet

I Furesøs dagtilbud er der nu 80 % økologi i køkkenerne. Nogle er helt oppe på 100 %. Klik her for at se procenterne for det enkelte dagtilbud.

Skolehaver, august 2018

Børne og Ungepolitikken

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik retter sig mod borgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det…

Fælles læringssyn forside

Fælles lærings- og dannelsessyn 0 - 18 år

I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal have mulighed for…

Kontakt

Krudthuset

Bringetoften 26, Jonstrup
3500 Værløse

Leder: Tina Heedahl
Mail: bht1@furesoe.dk
Tlf. kontor: 7216 5523
Tlf. vuggestue: 7216 5109 
Tlf. børnehave: 7216 5106

Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 07.00-17.00
Fredag kl. 07.00-16.30

Pladsanvisningen

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000