Om Hareskov Børnehus
 • Om Hareskov Børnehus

  I Hareskov Børnehus er der plads til kreativ udfoldelse i mange forskellige retninger. Vi er både i alder og køn en mangfoldig voksengruppe med mange forskellige kompetencer og interesser. Vi sætter en ære i at følge børnenes spor og støtte dem i projekter og leg der afspejler deres interesser. Vi folder os ud både inde i vores moderne hus og ude vi vores dejlige have, hvor vi blandt andet dyrker afgrøder vi kan bruge i køkkenet. I Hareskov Børnehus vil I møde et miljø der skaber rum til ro og fordybelse.

 • Sådan bor vi

  Huset er bygget i 2019. Huset har 6 grupperum, et stort alrum med plads til mange forskellige aktiviteter på tværs af både vuggestuen og børnehaven. Vi har et stort aktivitetsrum, med klatrevæg og gode mulighed for både bold, dans og huler. Vores køkken, som laver mad til både vuggestuen og børnehaven er et topmoderene køkken. Vi har en stor legeplads, med gamle træer og med mange muligheder for fordybelse i forskellige legezoner. Bag ved huset ligger vores dejlige have, som giver os mulighed for masser af naturoplevelser. Vi har et drivhus som bruges som planteværksted. Køkkenet bruger ofte vores afgrøder i deres madlavning.

  Vi ligger meget tæt på både skoven og mosen. Vi bruger vores lokalmiljø meget aktivt i vores pædagogiske arbejde.

 • Nye børn

  Når et barns starter i Hareskov Børnehus, vil forældrene senest 14 dage før start, blive kontaktet af den pædagog fra den stue som skal modtage barnet. Den første dag i Hareskov Børnehus er besøgsdag. Det vil sige det er den dag, hvor forældrene og barnet har mulighed for at se og møde pædagogen. Det er denne dag, pædagogen og forældrene får en dialog omkring barnet og planlægger indkøringen for barnet. Som udgangspunkt er der afsat 14. dage til at køre barnet ind, men der tages selvfølgelig hensyn til individuelle behov.

 • Forældresamarbejde

  Forældresamtaler

  I Hareskov Børnehus arbejder vi tæt dialog omkring barnet trivsel. Det er vigtig for os, at både pædagogerne og forældrene hurtigt får en dialog omkring barnet, hvis de oplever en mistrivsel hos barnet. Derfor kan alle forældre altid ønske en samtale, hvis de har behov for en samtale. Hvis pædagogerne oplever en mistrivsel hos barnet vil de tage fat i forældrene og invitere dem til en samtale. Alle forældre vil altid blive informeret og bedt om samtykke, hvis pædagogerne har brug for at tale med andre fagfolk omkring barnets trivsel.
  I Hareskov børnehus vil der blive holdt mindst 2- 3 forældresamtaler med forældrene. Dette afhænger af om barnet har gået i Vuggestue i Hareskov Børnehus

  Når Barnet har gået i Hareskov børnehus i 3 måneder, vil forældrene få tilbudt en trivselssamtale. Her vil blive drøftet hvordan indkøringen pædagogerne og forældrene oplever indkøringen har forløbet.

  Har barnet gået i vuggestue i Hareskov børnehus, vil der blive holdt et overleveringsmøde mellem pædagogerne fra vuggestuen/børnehaven og forældrene. Her vil der være en dialog mellem de tre parter på den måde sikre vi at barnet får en god start i børnehave.

  Derudover holder vi 2 gange om året et informationsmøde til de forældre, hvis børn skal starte i børnehave inden for de næste 6 måneder. På mødet vil der blive gennemgået hvad det vil sige at gå i børnehave. Der vil blive gennemgået alt fra middagslur, renlighed og venskaber. På mødet har alle forældre mulighed for at stille gennerelle spørgsmål til det at gå i børnehave.

  Det sidste år barnet går i Hareskov Børnehus, vil forældrene blive inviteret til en overleveringsamtale. Her vil pædagogen sammen med forældrene have en dialog omkring barnet gennerelle trivsel og modenhed i forhold til skolestart.

  Forældremøder

  Én gang om året vil der blive afholdt et stort forældremøde, det afholdes typisk i foråret. På forældremødet vil der blive afholdt valg til forældrebestyrelsen.

  Forældrearrangementer

  I Hareskov børnehus har vi flere gange om året forældrearrangementer. For os er det vigtigt at forældrene kender hinanden. Vi tror på, at hvis forældrene kender hinanden, kan det påvirke børnenes legerelationer positivt. Vi ved fra undersøgelser omkring mobning at det styrker børnenes trivsel, hvis der er et godt forældrekendskab og samarbejde på tværs blandt forældrene.

 • Lukkedage for Hareskov Børnehus

  Udover de fælles lukkedage for alle dagtilbud i Furesø Kommune holder Hareskov Børnehus lukket den 13. april 2022. 

Børn i børnehaven Krudthuset

Lukkedage i dagtilbud

Furesø's dagtilbud har 7 årlige lukkedage (dog 8 lukkedage i de år, hvor 31. december falder på en hverdag) og holder derudover ferielukket i to uger…

Økologimærkerne

Økologi i køkkenet

I Furesøs dagtilbud er der nu 80 % økologi i køkkenerne. Nogle er helt oppe på 100 %. Klik her for at se procenterne for det enkelte dagtilbud.

Skolehaver, august 2018

Børne og Ungepolitikken

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik retter sig mod borgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det…

Fælles læringssyn forside

Fælles lærings- og dannelsessyn 0 - 18 år

I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal have mulighed for…

Bliv pædagog i Furesø Kommune

Furesøs børn skal have de bedst mulige vilkår og muligheder i livet. Vil du også arbejde med pædagogisk udvikling i et af Furesøs dagtilbud?

Lotte Culmbach Larsen, pædagog i Paletten, fortæller om tidlig opsporing og refleksion
Regitze, afdelingsleder i Børnehuset Lyngholm, fortæller om sparring og tværfagligt samarbejde

Vil du være vikar i et dagtilbud i Furesø?

Hvis du godt kunne tænke dig at blive vikar i et af Furesøs dagtilbud, så send os din ansøgning. Det enkelte dagtilbud tager herefter direkte kontakt, hvis det lige er dig, de står og mangler!

Kontakt

Hareskov Børnehus

Skovmose Allé 55
3500 Værløse

Leder: Signe Hovgaard Thomsen
Mail: sth1@furesoe.dk
Tlf. hovednummer: 7216 2476
Tlf. børnehave: 7216 4425 
Tlf. vuggestue: 7216 5080 

Åbningstid

Mandag – torsdag: 07.00-17.00

fredag: 07.00-16.00

Pladsanvisningen

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000