I august 2020 var der afstemning om frokostordningen for 2021-2022. Resultatet blev, at alle vuggestueafdelinger fortsætter med den nuværende frokostordning, mens 18 børnehaver valgte at fortsætte / indføre frokostordningen; Mimers Brønd, Farum Nordby, Kildehuset, Paletten, Birkhøj, Lyngholm Børnehus, Farumsødal, Stavnsholt Børnehus, Dalgården, Kirke Værløse, Krudthuset, Solbjerg, Børnehuset Søndersø, Nørreskoven, Hareskov Børnehus, Bøgely og Åkanden.

Resultatet af denne afstemning løber fra 1. januar 2021 og 31. december 2022.  I juni 2022 skal der igen stemmes om, hvorvidt frokostordning skal fortsætte pr. 1. januar 2023.

 

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000