Om Farum Vejgård
 • Om Farum Vejgård

  Vi har en vuggestue og børnehave afdeling, som arbejder tæt sammen. I børnehaven har vi valgt at dele os op i 3 grupper, 2 modtager grupper for børn i alderen 3-5 år og en storebørns gruppe for børn i alderen 5-6 år. På den måde har vi mulighed for at tilpasse vores pædagogiske aktiviteter til de enkelte udviklingstrin. I slutningen af 2021 bliver vi certificeret DGI idræts institution og vi har derfor et særligt fokus på udvikling og læring igennem krop og bevægelse. Vi har et rytmik rum med klatrevæg, torve, ringe og gynger fra loftet som alle grupperne har adgang til og hvor vi laver særlige forløb med børnene.

 • Sådan bor vi

  Farum Vejgaard er beliggende i Stavnsholt i Furesø kommune i unikke naturskønne omgivelser nær Skolelandbruget og Furesøen. Vi bruger lokalområdet meget og er optagede af læring og udvikling igennem udeliv. I børnehaven har vi en stor legeplads med kuperet terræn og skøn vegetation, gynger, legestativ, sandkasser og bålhytte. I vuggestuens legeplads har vi også skøn natur, gynger, sandkasser, legehus og legestativ. Her har man som barn rig mulighed for at gå på opdagelse og udfordre sin motorik.

   

  Velkommen til Farum Vejgaard

  Farum Vejgaards legeplads

  Klinten

 • Nye børn

  Når dit barns skal starte i vuggestue laver vi en plan for opstart der passer til familien og det enkelte barn. 

  Vuggestuen besøger tit børnehaven og de er sammen hver eftermiddag. Når vuggestue børnene bliver store bliver besøgende intensiveret for at lette overgangen og kulminere med en særlig ceremoni, hvor vuggestuens personaler følger de nye børnehave børn over i børnehaven. Her bliver de taget imod af alle børnehavebørnene og personalet med flag og klapsalver.

  Når børnehave børnene skal begynde i SFO/skole besøger storebørnsgruppen SFO’erne forinden. Her bliver de vist rundt og lærer rammerne at kende inden de starter.

 • Forældresamarbejde

  Forældresamarbejdet er vigtigt for os i Farum Vejgård. Det begynder allerede inden jeres barn starter. Vi ringer til jer og aftaler nærmere omkring indkøring og eller der afholdes et introduktionsmøde. Derudover har det en afgørende betydning at der er en sammenhæng imellem hvad vi gør i Farum Vejgård og I som forældre gør der hjemme, så vi arbejder i samme retning. I er eksperter i jeres børn og vi har et fælles ansvar for jeres børns trivsel, udvikling og læring.

  Vi har en løbende dialog med jer i det daglige og vi sender beskeder til jer på Aula. Her beskriver vi hvad vi laver og hvad vi er særligt optagede af. Det kan f.eks. være at der i en periode er et særligt fokus på selvhjulpenhed – børnene øver sig i selv at tage tøj og sko på. Det kan også være hvordan man er en god ven og hjælper hinanden.

  Arrangementer i Farum Vejgård

  Hvert år har vi flere sociale arrangementer i Farum Vejgård for at understøtte at Farum Vejgård er et trygt og dejligt sted at være for forældre, søskende, bedsteforældre og børn:

  Vi holder blandt andet Farum Vejgårds fødselsdag i april og sommerfest i september. Her har der flere år i træk været kagekonkurrencer, hvor hver familie har taget en kage med og børnene har stemt på den bedste kage.

  Vi har som regel også arbejdsdage, hvor forældre og børn kan være med til at sætte deres eget præg på Farum Vejgård.

  Vi har bedsteforældre dag, hvor børnene har deres bedsteforældre med og planter en medbragt blomst, urter eller andet til at forskønne vores udearealer.

  I december har vi Lucia optog.

Video fra en familie i Farum Vejgård

Afsted i børnehave og vuggestue Farum Vejgaard

Farum Vejgaard, skolelandbruget grise
Vi besøger ofte dyrene på Skolelandbruget
Farum Vejgaard, Gården
Børn i børnehaven Krudthuset

Lukkedage i dagtilbud

Det er politisk besluttet, at der i Furesø Kommune afholdes en række lukkedage for dagtilbud og skoler.

Økologimærkerne

Økologi i køkkenet

I Furesøs dagtilbud er der nu 80 % økologi i køkkenerne. Nogle er helt oppe på 100 %. Klik her for at se procenterne for det enkelte dagtilbud.

Skolehaver, august 2018

Børne og Ungepolitikken

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik retter sig mod borgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det…

Fælles læringssyn forside

Fælles læringssyn 0 - 18 år

I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal have mulighed for…

Bliv pædagog i Furesø Kommune

Furesøs børn skal have de bedst mulige vilkår og muligheder i livet. Vil du også arbejde med pædagogisk udvikling i et af Furesøs dagtilbud?

Lotte Culmbach Larsen, pædagog i Paletten, fortæller om tidlig opsporing og refleksion
Regitze, afdelingsleder i Børnehuset Lyngholm, fortæller om sparring og tværfagligt samarbejde

Kontakt

Farum Vejgaard

Stavnsholtvej 170A
3520 Farum

Leder: Allan Skovrup Thomsen
Tlf.: 7216 5446
Mail: ast2@furesoe.dk

Tlf. kontoret: 7216 5446
Tlf. Ællingestuen: 7216 4261
Tlf. Tudsestuen: 7216 5613
Tlf. Diamantstuen: 7216 3927
Tlf. Rubinstuen: 7216 3928
Tlf. Storebørnsgruppen: 7216 4078

Åbningstid

Mandag – torsdag: 07:00 – 17:00

fredag: 07:00 – 16:30

Pladsanvisningen

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000