Om Espebo
 • Om Espebo

  Espebo er et sted, hvor vi mødes. Vores værdigrundlag bygger på et menneskesyn, om at alle børn skal mødes ligeværdigt. De skal være ligeværdige i fællesskabet. Igennem pædagogiske rammer skaber vi muligheder for, at alle børn kan indgå i fællesskaber.

  Espebo Børnecenter rummer mange forskellige nationaliteter og vi ser styrken i forskellighed. Dette afspejles i vores fordeling af børn på stuerne samt diversiteten i personalegruppen og vores pædagogiske grundlag.

 • Sådan bor vi

  Vi arbejder med indretning indendørs på stuerne og i vores alrum, så børnene kan udfordres og stimuleres i omgivelser, der tilgodeser børnenes udviklingspotentiale.

  Legepladsen er delt op i vuggestue og børnehave med mulighed for at kunne gå på opdagelse på hele legepladsen. Børnene bevæger sig rundt, som de vil. De skal have mulighed for at kunne undersøge deres omverden uden begrænsninger. Børnene, store og små mødes og leger på tværs af stuer og alder.

  Legepladsen er bygget i november 2020 og indrettet med legemiljøer, der på forskellige måder kan stimulere og inspirere børnene til egne initierede lege, samt udfordre og understøtte børnenes udvikling.

 • Forældresamarbejde

  Vi er en institution med mange traditioner, som vi værner om. I årets løb afholdes der flere tilbagevendende sociale arrangementer, hvor børnenes familier indbydes.

  I april fejrer vi Espebos fødselsdag med klovneri og lagkagebord. I juni holder vi sommerhygge for børn, forældre og personaler.
  I november har vi fest, hvor alle børn optræder for forældre med efterfølgende fælles buffet.

  I december går de ældste børn Lucia for forældre og søskende.

  Vi ønsker, at barnet oplever en helhed mellem hjemmet og Espebo som et større sammenhængende fællesskab, hvor samarbejdet mellem personale, forældre og bestyrelse prioriteres højt.

 • En selvejende institution

  At vi er en selvejende institution giver os mulighed for, at nye pædagogiske ideer får lov at vokse frem blandt de voksne, som er tættest på barnet. Det giver de bedste forudsætninger for at medtænke alle aspekter ved det enkelte barn i fællesskabet, således at hvert pædagogisk tiltag har det bedst mulige grundlag for at blive en succes.

  At vi er en selvejende institution giver os mulighed for at have et tæt og godt samarbejde imellem personale og forældre (repræsenteret ved en forældrebestyrelse), hvor der ikke er langt fra tanke til handling. Dette betyder, at der tidligt i et forløb kan være en konstruktiv og betydningsfuld dialog omkring de forskellige tiltag, der vedrører dagligdagen og udviklingen i institutionen.

  Det tilsigtes, at personale og forældre oplever, at vi i fællesskab har et mål om at give Furesøs børn en hverdag i et trygt og udviklende dagtilbud. Igennem vores pædagogiske arbejde skal børnene have en følelse af at høre til og deltage i en dagligdag som er identitetsskabende og karakterdannende. Vi sørger herved for, at børnene oplever at være deltagere i det gode børneliv.

Espebo Logo
Børn i børnehaven Krudthuset

Lukkedage i dagtilbud

Furesø's dagtilbud har 7 årlige lukkedage (dog 8 lukkedage i de år, hvor 31. december falder på en hverdag) og holder derudover ferielukket i to uger…

Økologimærkerne

Økologi i køkkenet

I Furesøs dagtilbud er der nu 80 % økologi i køkkenerne. Nogle er helt oppe på 100 %. Klik her for at se procenterne for det enkelte dagtilbud.

Skolehaver, august 2018

Børne og Ungepolitikken

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik retter sig mod borgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det…

Fælles læringssyn forside

Fælles lærings- og dannelsessyn 0 - 18 år

I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal have mulighed for…

Kontakt

Espebo Børnecenter

Ryetvej 157
3500 Værløse

Leder: Tine Sterup
Mail: tist@furesoe.dk
Tlf.: 7235 8260 (hovednummer)
Tlf.: 723 58261 (alternativ

Åbningstid

Mandag – torsdag: 06:45 – 17:00
Fredag: 06:45 – 16:00

Pladsanvisningen

Stiager 2
3500 Værløse

Tlf.: 7235 4000