Dalgården Søen
Børn fra Dalgårdens Børnehus på tur
 • Om Dalgårdens Børnehus

  Dalgårdens Børnehus er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Huset er normeret til 28 vuggestuebørn og 48 børnehavebørn, men antallet kan varierer hen over året.

  Vuggestuen har tre blandede grupper for de 0-2 årige. I Børnehaven er der to blandede grupper for de 3-4 årige og en gruppe for de kommende skolebørn.

  Børnene har base på deres egen stue, men mødes også på tværs i leg og aktiviteter. Vi arbejder med en årsplan, hvor bl.a. årstider og traditioner danner base for de temaer og projekter børnene beskæftiger sig med. Vores hverdag har fokus på det nære miljø: huset, legepladsen og den omkringliggende natur. Når vi tager på tur, foregår det næsten altid til fods eller på cykler / i ladcykler.

 • Sådan bor vi

  Huset ligger for enden af en blind vej, tæt ved Søndersø, natur og stisystemer. Det er bygget i 1978 som en del af bebyggelsen Dalsø Park.

  Hver børnegruppe har deres eget grupperum og herudover er der mulighed for leg på gangene. Vi har et kreaværksted og i kælderen et stort lokale, som vi kan bruge til bl.a. rytmik, motoriske leg og fællessamlinger. Udendørs har vi en dejlig legeplads med mange aktivitetsmuligheder.

 • Nye børn

  Vi ved, at de allerførste overgange i barnets liv slår tonen an for de mange efterfølgende overgange til fx skole. Derfor er det vigtigt, at barnet får gode erfaringer med overgange så tidligt som muligt i livet. Forskningen peger endvidere på, at der eksisterer et direkte forhold mellem kvaliteten af forældre og pædagogers samarbejde og barnets lyst og evne til at erobre ”det nye” - jo bedre samarbejde mellem de voksne, desto bedre en overgang for barnet. Vi indbyder forældre til et tæt samarbejde omkring den bedste overgang for barnet.

  Forud for start i vuggestue eller børnehave sender vi et velkomstbrev og en folder ud til forældrene. Her indbydes forældrene også til et opstartsmøde, hvor de kan hilse på medarbejderne på barnets stue og lave aftaler om den første tid. Det er individuelt hvor lang tid et barn har brug for at vænne sig til de nye omgivelser, men de første 14 dage betragter vi som indkøringsperioden, hvor barnet i begyndelsen har en forælder med og er på korte besøg, for gradvist at øve sig i at være på stuen på egen hånd.

 • Forældresamarbejde

  Vi ønsker et samarbejde med forældre, hvor vi har tillid til hinandens gode intentioner, og fører en åben dialog. Det er vigtigt for børnene, at de oplever en god relation mellem de betydningsfulde voksne.
  Forældresamarbejdet begynder allerede ved det første besøg i huset, måske på en rundvisning.

  Når et barn har fået plads hos os, og forældrene møder stuepersonalet første gang og aftaler opstart, så er samarbejdet allerede godt i gang. Det udvides efterhånden som personalet og forældrene lærer hinanden bedre at kende igennem hverdagskommunikation, samtaler og når vi mødes til forskellige arrangementer i huset.

 • Lokale Lukkedage

  Det i samråd med vores Forældrebestyrelse besluttet, at Dalgården holder lukket dagene inden påske. I år er det 29.+30.3.

  Vi har en uddannelsesdag hvert år fredag i uge 43. I år er det 29.10.

  Hvert andet år har vi desuden en lokal lukkedag første fredag i juni, hvor vi har førstehjælpskursus for alle medarbejdere. Næste gang er 3.6 2022.

Børn i børnehaven Krudthuset

Lukkedage i dagtilbud

Det er politisk besluttet, at der i Furesø Kommune afholdes en række lukkedage for dagtilbud og skoler.

Skolehaver, august 2018

Børne og Ungepolitikken

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik retter sig mod borgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det…

Fælles læringssyn forside

Fælles læringssyn 0 - 18 år

I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal have mulighed for…

Bliv pædagog i Furesø Kommune

Furesøs børn skal have de bedst mulige vilkår og muligheder i livet. Vil du også arbejde med pædagogisk udvikling i et af Furesøs dagtilbud?

Lotte Culmbach Larsen, pædagog i Paletten, fortæller om tidlig opsporing og refleksion
Regitze, pædagog i Børnehuset Lyngholm, fortæller om sparring og tværfagligt samarbejde

Kontakt

Dalgårdens børnehus

Dalsø Park 107-109
3500 Værløse

Mail

Joj@furesoe.dk

Telefon

Leder 7216 5060
Vuggestue 7216 4062 
Børnehave 7216 4061 

Åbningstider

Mandag -torsdag 7.00-17.00
Fredag 7.00-16.0